Examen för nya fortifikatörer till Försvarsmakten

14 fortifikationsofficerare har utnämnts på Militärhögskolan Karlberg

Efter ett års studier har eleverna på Fortifikationsprogrammet tillägnat sig mycket kunskaper om infraområdet och om anläggningsområdet och nu blir de en viktig kompetensresurs i Försvarsmakten.

Fortifikationsprogrammets examen 2022 på Militärhögskolan Karlberg.
Fortifikationsprogrammets examen 2022 på Militärhögskolan Karlberg.
Fortifikationsprogrammets examen i Rikssalen på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Joakim Hallenbring/Försvarsmakten
Fortifikationsprogrammets examen 2022 på Militärhögskolan Karlberg.
Fortifikationsprogrammets examen i Rikssalen på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Joakim Hallenbring/Försvarsmakten
Fortifikationsprogrammets examen 2022 på Militärhögskolan Karlberg.
Fortifikationsprogrammets examen i Rikssalen på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Joakim Hallenbring/Försvarsmakten
Fortifikationsprogrammets examen 2022 på Militärhögskolan Karlberg.
Fortifikationsprogrammets examen i Rikssalen på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Joakim Hallenbring/Försvarsmakten
Fortifikationsprogrammets kurs i omvärldsbevakning 2022 i bunker i Berlin.
Det fanns många detaljer för kursdeltagarna att undersöka i de tre bunkrarna. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Fortifikationsprogrammets kurs i omvärldsbevakning 2022 i bunkern Fuchsbau i Berlin.
På väg in i bunkern Fuchsbau utanför Berlin. Bunkern byggdes under andra världskriget och byggdes sedan ut under kalla kriget. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

I augusti 2021 började 14 elever den ettåriga utbildningen till fortifikatörer vid Militärhögskolan Karlberg. Fem av dessa är specialistofficerare och nio officerare. Nyligen fick alla 14 ta emot utbildningstecknet för fortifikation i en examensceremoni i rikssalen på Karlberg och kan nu titulera sig fortifikationsofficer.

Kursen är uppdelad mellan specialistofficerare och officerare och anpassad för de två kategorierna, kopplat till de uppgifter som de ska lösa vid sina nya organisationsenheter.

Fortifikationsprogrammets kurs i omvärldsbevakning 2022 i bunkern Wollenberg i Berlin.
Bunkern Wollenberg utanför Berlin. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

De 14 eleverna kommer från samtliga försvarsgrenar inom Försvarsmakten och har erfarenheter från olika tjänsteområden. Detta har bidragit till en bra gruppdynamik och en lärande miljö. Gemensamt för eleverna är intresset för infrastruktur och skyddskomponenter för att skapa ändamålsenliga anläggningar och lokaler för Försvarsmaktens behov. Programmet består av cirka 20 kurser, bland annat byggteknik, byggmekanik, juridik, ledning, styrning, ekonomi, skydds- och anläggningsteknik, objektledarutbildning. Utbildningen har bedrivits på Militärhögskolan Karlberg, men även på andra förband, civila utbildningscentrum samt ute i fält vid ett flertal anläggningar.

– Det var mycket matematik inledningsvis så första halvåret var tufft för mig, eftersom det var länge sen jag satt i skolbänken och räknade, och det gäller även teknikområdet. Men efter det har det inte varit några större problem och kursen tycker jag har varit väldigt bra. Jag har lärt mig mycket och jag känner mig väl förberedd för mitt kommande uppdrag, säger Kennet Persson, nyexaminerad fortifikatör.

För dem som behöver det finns en preparandkurs i matematik. Den är tre veckor lång och ger de studerande möjlighet att repetera tidigare matematikkunskaper.

Studierna avslutades med en studieresa inom kursen omvärldsbevakning. Denna gång gick resan till Berlin där tre olika bunkeranläggningar från DDR-tiden studerades. I bunkrarna kunde man studera olika fortifikatoriska lösningar från kalla kriget.

Luftledningscentral. Fortifikationsprogrammets kurs i omvärldsbevakning 2022 i bunkern Fuchsbau i Berlin.
En av bunkrarna som besöktes var Fuchsbau utanför Berlin som var en luftlägescentral för DDR. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

De befattningar som eleverna kommer att bemanna finns inom Försvarsmaktens högkvarter, försvarsgrensstaber samt på Anläggningsenheten på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS). I förekommande fall och om så är lämpligt kan fortifikationsofficerare även placeras vid Lokalplaneringsenheten (LplE).