Stor mängd nya officerare överlämnades till Försvarsmakten

Nytt rekord i antal under modern tid

Under regntung och grå himmel letade sig till sist solen fram på Försvarsmaktens nyaste fänrikar, när de framför Karlbergs slott idag formellt lämnades över till överbefälhavaren Micael Bydén. I år var det rekordmånga som tog examen från officersprogrammet (OP), i alla fall i modern tid. Hela 171 kadetter från OP är idag fänrikar på väg mot en karriär i Försvarsmakten. Tillsammans med 30 närvarande från särskilda officersutbildningen (Sofu) mötte de efter ceremonin familj, nya kollegor och framtida chefer.

Bild från examensceremoni för officersprogrammet och Sofu, särskild officersutbildning som hölls framför Militärhögskolan och Karlbergs slott. Försvarshögskolan och FHS.
Bild från examensceremoni för officersprogrammet och Sofu, särskild officersutbildning som hölls framför Militärhögskolan och Karlbergs slott. Försvarshögskolan och FHS.
Fänrik Emma Tiller tar emot Forna Karlbergares hederssabel ur ÖB:s hand. Denna utmärkelse är den finaste som delas ut under ceremonin och ges till bäste kamrat och röstas fram av kursens deltagare. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Bild från examensceremoni för officersprogrammet och Sofu, särskild officersutbildning som hölls framför Militärhögskolan och Karlbergs slott. Försvarshögskolan och FHS.
Försvarshögskolans rektor Robert Egnell talar till sina före detta studenter. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Bild från examensceremoni för officersprogrammet och Sofu, särskild officersutbildning som hölls framför Militärhögskolan och Karlbergs slott. Försvarshögskolan och FHS.
Gustav Årehed fick utmärkelserna "Bästa elev i ämnet fysiskt stridsvärde" samt "Ledarens kulsprutepistol" och sprang fram till prisutdelaren som traditionen påbjuder. Foto: Harry Norbäck/Försvarsmakten
Bild från examensceremoni för officersprogrammet och Sofu, särskild officersutbildning som hölls framför Militärhögskolan och Karlbergs slott. Försvarshögskolan och FHS.
De nya fänrikarna marscherade in till ceremonin. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Bild från examensceremoni för officersprogrammet och Sofu, särskild officersutbildning som hölls framför Militärhögskolan och Karlbergs slott. Försvarshögskolan och FHS.
Fanvakter från både Militärhögskolan Karlberg och Försvarshögskolan närvarade. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Bild från examensceremoni för officersprogrammet och Sofu, särskild officersutbildning som hölls framför Militärhögskolan och Karlbergs slott. Försvarshögskolan och FHS.
Mectigaste man för 227 kursen, fänrik Richard Roolf framför sina kollegor. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Bild från examensceremoni för officersprogrammet och Sofu, särskild officersutbildning som hölls framför Militärhögskolan och Karlbergs slott. Försvarshögskolan och FHS.
Några av de utmärkelser som delades ut till framstående studenter. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Bild från examensceremoni för officersprogrammet och Sofu, särskild officersutbildning som hölls framför Militärhögskolan och Karlbergs slott. Försvarshögskolan och FHS.
Fanvakterna. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Bild från examensceremoni för officersprogrammet och Sofu, särskild officersutbildning som hölls framför Militärhögskolan och Karlbergs slott. Försvarshögskolan och FHS.
Arméns musikkår spelade under ceremonin. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Bild från examensceremoni för officersprogrammet och Sofu, särskild officersutbildning som hölls framför Militärhögskolan och Karlbergs slott. Försvarshögskolan och FHS.
Som brukligt är avslutades ceremonin med ett rejält och glädjefyllt kramande. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Under ceremonin lämnade rektorn för Försvarshögskolan, Robert Egnell, över de nya fänrikarna från officersprogrammet till Försvarsmakten och överbefälhavaren Micael Bydén. Sofu-kadetterna har under hela kurstiden varit anställda i Försvarsmakten. Examensceremonin markerar slutet på respektive kurs och början på en karriär som officer i Försvarsmakten.

Efter några publikfria ceremonier under pandemin fick idag äntligen anhöriga närvara. Fysiskt närvarande var även många förbandschefer samt representanter för Försvarsmaktens ledning, för att välkomna sina nya underställda. Andra närvarande genom den Youtube-sändning som förevigade hela ceremonin live, en sändning som också går att se i efterhand

– Jag står här med stolthet idag och ser alla dessa ansvarstagande, kompetenta unga ledare lämna sina studier med rak rygg och glädje. De kommer till en försvarsmakt som tar emot dem med öppna armar. Deras energi och driv behövs i en tid av upprustning och spänning i vår omvärld, säger chefen för Militärhögskolan Karlberg, överste Roger Nilsson.

”Then Loqalt Öfverlegsna 227 QRZN”

”Then Loqalt Öfverlegsna” kursen, så har kadetterna i den 227:e kursen, som nu tar examen från Försvarshögskolans officersprogram kallat sig själva. Eftersom det varje år är en kurs som tar examen från programmet är det i år alltså den 227:e kursen som går klar sin utbildning sedan Militärhögskolan Karlberg startade med officersutbildning år 1792. Det gör Militärhögskolan Karlberg till världens äldsta skola med oavbruten officersutbildning på samma plats. Samtidigt har även deltagarna på särskilda officersprogrammet (Sofu) lämnat Militärhögskolan Karlberg efter totalt minst ett års intensiva studier, även de med fänriks grad.

– För Försvarsmakten är det oerhört viktigt med professionella och engagerade medarbetare, särskilt nu i tider av tillväxt. Och jag anser att vi nu fått precis det, en rejäl förstärkning i och med att de fänrikar som nu tar examen välkomnas in i förband runt om i landet. Med deras hjälp byggs vår framtid. Jag är också helt säker på att de, genom att vara förebilder, kommer att attrahera kadetter till kommande årskurser, säger Roger Nilsson.

Kadetterna från officersprogrammet

Det treåriga officersprogrammet ger kadetterna en bred akademisk utbildning, samtidigt som de utvecklar sin militära profession. Allt för att de ska vara väl förberedda för de uppgifter som möter dem som chefer på olika nivåer när de kommer till sina hemförband.

Under studietiden har kadetterna varvat krigsvetenskap, ledarskap och taktik med flera andra akademiska ämnen och praktiska moment. Beroende på inriktning har kadetterna inom ramen för ledarskap och ökad självkännedom varit med om olika utmaningar. Bland annat har armékadetterna genomfört fjällmarsch, marinkadetterna har seglat med skonerterna HMS Gladan och HMS Falken och flygvapenkadetterna har genomfört försvarsgrensspecifik utbildning på luftstridsskolan. Även truppföring, fysisk träning, tuffa fysiska och mentala utmaningar, skjutövningar och vinterutbildning i Boden har varit delar i den breda professionsutvecklingen.

Kursdeltagarna från Sofu

Den särskilda officersutbildningen (Sofu) är kortare än officersprogrammet (OP). Sofu är försvarsmaktsanställda kadetter som sedan tidigare har en relevant akademisk examen om minst 180 poäng och som med individuell studieplan bland annat läser krigsvetenskap och ledarskap. De har även gått kurser ihop med kadetter från officersprogrammet.

Karlberg – mer än bara studier

Livet som kadett på officersprogrammet innebär i stor utsträckning att bo och studera på Militärhögskolan Karlberg i Solna. I denna anrika miljö förvaltar kadetterna en rik mängd traditioner, vissa med anor ända från 1800-talet. Där finns ceremonier av alla de slag och pampiga baler, allt organiserat och utfört av kadetterna själva.

 

Livesändningen från ceremonin går att se i efterhand på Youtube:
https://youtu.be/oDYS6_mmeYA

 

Vill du också bli officer? Läs mer om de olika vägarna dit och vilka krav som ställs på www.forsvarsmakten.se/officer

Inmarsch framför ett varmt och torrt Karlbergs slott.

Framför ett för dagen varmt och soldränkt Karlbergs slott fick den 2 juli 2021 äntligen de nyexaminerade fänrikarna från officersprogrammets 226:e kurs (OP) och särskilda officersutbildningen (Sofu) sin avslutningsceremoni. Den markerar slutet på respektive kurs och början på en karriär som officer i Försvarsmakten.

Militärhögskolan Karlberg och Försvarshögskolan tillsammans ser till att kadetterna är redo för sin karriär i Försvarsmakten, Försvarshögskolan leder utbildningen där kadetterna är inskrivna som högskolestudenter.

Hela ceremonin går att se på Youtube i efterhand.