Militärpolisen vässar kompetensen ytterligare

Livgardet har nu ett antal nyutbildade förundersökningsledare. En nytillkommen kompetens som bland annat ska underlätta arbetet med att stödja militärpoliserna ute i landet och chefer på olika nivåer.

Försvarsmaktens militärpolischef, överstelöjtnant Rikard Bengtsson och medarbetare Militärpolisenheten bläddrar i kurslitteraturen.
Försvarsmaktens militärpolischef, överstelöjtnant Rikard Bengtsson och medarbetare Militärpolisenheten bläddrar i kurslitteraturen.
Försvarsmaktens militärpolischef, överstelöjtnant Rikard Bengtsson (till höger). Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Kurslitteraturen på bord.
Kurslitteraturen. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten

Under våren har all personal vid Försvarsmaktens militärpolisenhet tillsammans med några officerare ur 11:e militärpolisbataljonen och 13:e säkerhetsbataljonen genomfört en Förundersökningsledarutbildning för poliser, vid polisutbildningen på Umeå universitet.

– Även om inte Försvarsmakten själva bedriver förundersökningar så finns nu förutsättningar för att ännu effektivare bedriva samarbete i vardagen med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten, säger överstelöjtnant Rikard Bengtsson, Försvarsmaktens militärpolischef.

Utbildningen på 13 veckor gav sammanlagt 19,5 högskolepoäng och omfattade en fördjupning i svensk straffrätt och straffprocessrätt utifrån vad som är relevant för just en förundersökningsledare. Kursen behandlade även allmän rättskunskap, kriminalteknik och rättsmedicin.

– Utbildningen ger nu också vakthavande befäl militärpolisen bättre förutsättningar att stödja militärpoliserna i landet och chefer på olika nivåer, säger Rikard Bengtsson.

Fakta

Militärpolisen arbetar med att förebygga, avslöja och utreda brott samt upprätthåller ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. 

Försvarsmaktens militärpolisenhet är en enhet som arbetar med att ta fram riktlinjer för hur militärpoliserna i Försvarsmakten ska utföra sitt arbete. Militärpolisenheten utgör en kontaktyta mellan militärpolisen, Högkvarteret och centrala militärpolisfunktioner i andra länder.