Livesändning av examen för Försvarsmaktens nya officerare

Nu på fredag, den 1 juli, kommer det slås rekord i antal kadetter som examineras som fänrikar på Militärhögskolan Karlberg. I alla fall i modern tid. Då sker examensceremonin traditionsenligt för officersprogrammets 227:e kurs och särskilda officersutbildningen (Sofu) framför Karlbergs slott.

Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020.
Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020.
Försvarsmaktens nya fänrikar marscherar in till examensceremonin juli 2021. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Det är möjligt att följa ceremonin på plats på Karlberg på fredag 1:a juli. Klockan 12.30 börjar orkestern spela musik och strax innan 13.00 marscherar de nyblivna officerarna in. Klockan 13.00 börjar ceremonin som beräknas pågå till cirka klockan 14.00.
 
Ceremonin går också att följa via livesändningen på Youtube.
Länken till sändningen är: https://youtu.be/oDYS6_mmeYA