Efter tre dagars högtidligheter - nu börjar Baltops

I helgen har Stockholms kajer varit fyllda med ett 40-tal örlogsfartyg från 13 länder. Störst och mest uppmärksamhet väckte det amerikanska amfibiefartyget USS Kearsarge vid Slussen. En av anledningarna till storbesöket var att fira den svenska marinen som fyller 500 år. Ett annat var att förbereda för den stora marinövningen Baltops.

USS Kearsarge har nu kastat loss tillsammans med de övriga fartygen för att delta i övningen Baltops. Utlöpandet följdes av många människor längs med stränderna.
USS Kearsarge har nu kastat loss tillsammans med de övriga fartygen för att delta i övningen Baltops. Utlöpandet följdes av många människor längs med stränderna.
USS Kearsarge har nu kastat loss tillsammans med de övriga fartygen för att delta i övningen Baltops. Utlöpandet följdes av många människor längs med stränderna. Foto: Henrik Fridolfsson/Försvarsmakten

Firandet fortsätter trots att fartygen nu lämnat och flera aktiviteter återstår, närmast imorgon, tisdag då minnesstenar ska invigas. Men för stunden är firandet pausat och besättningarna har fokus på sina uppgifter till sjöss.

Pre sail conference knyter ihop lösa trådar inför övningen

In i det sista har det varit mycket hårt arbete med att få ihop planeringen inför genomförande samt den avslutande konferensen, Pre Sail Conference, som skedde i Stockholm på Vasamuseet med deltagare från många olika länder. De 250 sjömännen fick, fick förutom att uppleva regalskeppet Vasa, även de sista genomgångarna innan losskastningen. Allt ramades in vackert av ett soligt Stockholm. Sjöstridsskolans personal var ansvarig för konferensen och Ida Molin var en av dessa:

– Det är tack vare vårt goda samarbete med våra kollegor från armén och flygvapnet, och ett bra marint planeringsteam, som vi nu äntligen är redo för att påbörja övningen.

Den 2-6 juni förtöjde ett 40-tal örlogsfartyg i Stockholm, dels för att delta i övningen Baltops men också för att fira Marinens 500-års jubileum.
Jimmy Svensson hjälper ett av minröjningsfartygen att förtöja. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Stort arbete i det tysta

Det stora antalet fartyg kräver naturligtvis en massa förberedelser, men också mycket annat som Sverige som värdnation ansvarar för genom Marinbasens försorg. Det är exempelvis saker som skydd och bevakning, sjötransporter och hjälp med förtöjning och losskastningar men också mycket mer. Fartygen har löpt in i konvojer och tillsammans med Kustbevakningen och Polisen har allt gått säkert till.

Det har legat fartyg vid Stadsgårdskajen, Skeppsbron, Skeppsholmen, Norr mälarstrand, Värtahamnen och Frihamnen. Man har bevakat sju förtöjningsobjekt som varit skyddsobjekt. Totalt har Marinbasen förfogat över fler än 20 stridsbåtar, gruppbåtar och bogserbåtar. Antalet soldater har varit ungefär 300, varav 140 hemvärnssoldater från Mellersta militärregionen. De 43 militärpoliserna som representerar alla tre försvarsgrenarna, har varit en viktig resurs.

– Det känns bra, allt har fungerat enligt plan. Vi på ekipagekompaniet har jobbat med att assistera från sjöss vid förtöjningar, placera ut avspärrningar i form av bojar och patrullera runt fartygen, säger Henrik Persson, chef för ekipagekompaniet och för den förstärkning i form av 294:e båtkompaniet ur Hemvärnet som deltagit.

Tillsammans för 51:a gången

När fartygen nu gått till sjöss är det med en känsla av gemenskap, men också mot en bakgrund av försämrat omvärldsläge. Sverige bedriver ett aktivt försvar och övningar som Baltops är viktiga byggstenar som ökar den militära förmågan. Baltic Operations, Baltops, genomförs i år för 51:a gången och Sverige har varit med som partnerland sedan mitten av 1990-talet. Sexton nationer med drygt 45 fartyg, mer än 75 flygplan och cirka 7 000 personer deltar i Baltops 22. Övningen stärker förmågan att bevara säkerhet och stabilitet i närområdet och några exempel på det som övas är luftförsvar, ubåtsjakt, minröjning, amfibieoperationer och sjukvårdsmoment. Övningen avslutas den 17 juni. Läs mer om Baltops här.

Den 2-6 juni förtöjde ett 40-tal örlogsfartyg i Stockholm, dels för att delta i övningen Baltops men också för att fira Marinens 500-års jubileum.
Stockholms stadsbild har förändrats under helgen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Marinens 500-årsfirande i Stockholm är dock inte riktigt slut. Imorgon tisdag, den 7 juni, avtäcks en minnessten på Skeppsholmen i närvaro av bland annat H.M. Konungen. Samma dag avtäcks också en minnessten i Söderköping där de första svenska örlogsfartygen samlades för första gången den 7 juni 1522. Läs mer om firandet här.