Norsk samverkansofficer på plats i Sverige

På tisdagsförmiddagen skrevs den svenska Natoansökan under. Senare på dagen anlände den första samverkansofficeren från ett medlemsland till Högkvarteret i Stockholm.
– Norge kommer att stödja Sverige under anslutningsprocessen, säger överstelöjtnant Asle Strand från norska försvaret.

Samverkansofficer
Samverkansofficer
Överstelöjtnant Asle Strand, samverkansofficer, gjorde sin första arbetsdag i tjänsten vid Högkvarteret i Stockholm tisdag 17 maj, som också är Norges nationaldag. Foto: Henrik Rådmark/Försvarsmakten

Under den närmaste tiden kommer samverkansofficerare från flera Natoländer att börja tjänstgöra vid Högkvarteret. Överstelöjtnant Asle Strand var först av dessa på sin nya arbetsplats. 

– Jag är här för att visa att det följer handling efter orden om stöd till Sverige, säger han. 

Sverige och Finlands ansökan om Natomedlemskap ses som värdefullt i Norge, som varit medlem av alliansen sedan 1949. 

– Det här blir mycket positivt. Sverige är redan väldigt Natoanpassat och ligger redan väldigt nära i hur vi arbetar, säger Asle Strand. 

Sverige har sedan tidigare en samverkansofficer på plats vid den norska försvarsmaktens nordliga huvudkvarter, FOH, i Bodö.