Försvarsmaktens stöd till Ukraina växer

Sedan 2018 bidrar Försvarsmakten med personal till den kanadensiskt ledda utbildnings- och träningsinsatsen Operation Unifier. För närvarande består det svenska bidraget av fyra personer. Inriktningen är att engagemanget ska växa de närmaste åren.

Uniformer från Ukraina och Sverige.
Uniformer från Ukraina och Sverige.
Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) är ett av förbanden som har bidragit med personal i Operation Unifier. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten

Försvarsmakten utbildar och tränar tillsammans med likasinnade länder ukrainska säkerhetsstyrkor på plats i Ukraina. Det är en del av det breda stöd som Ukraina har av det internationella samfundet.

– Det är ytterst de ukrainska styrkornas ansvar att försvara sitt territorium och skydda sin civilbefolkning. Genom att träna och utbilda dessa styrkor stärker vi deras förmåga att kontrollera och stabilisera landet. På så sätt bidrar vi till stabiliteten i vårt eget närområde, säger Försvarsmaktens produktionschef generallöjtnant Johan Svensson.

Försvarsmaktens bidrag till Operation Unifier består av tolk, stabsofficer och instruktörer. Planering pågår för att engagemanget i Ukraina på sikt ska växa. Enligt den svenska regeringens beslut får Försvarsmakten bidra med upp till 15 personer.

– Den europeiska säkerhetsordningen har under lång tid bidragit till fred och stabilitet i vår del av världen. Det handlar om principer som nationers rätt till självbestämmande och territoriell integritet. Genom insatsen bidrar Försvarsmakten till att bevara denna ordning, samtidigt som erfarenheterna av träningsinsatsen utvecklar vår egna militära förmåga, säger Johan Svensson.

Försvarsmaktens engagemang i Ukraina är en följd av en direkt förfrågan från ukrainska regeringen och är beslutad av den svenska regeringen.