Svenskar utbildar ukrainska instruktörer i stridsteknik

För att stödja den demokratiska utvecklingen i Ukraina har Försvarsmakten personal som ingår i Operation Unifier, en utbildningsinsats ledd av Kanada. Svensk militär har funnits på plats sedan 2018 och ingår i den multinationella styrkan Joint Task Force i Ukraina. Under sommaren har det svenska stödet till träningen av specialistofficerare flyttat från Desna norr om Kiev till Zolotjiv, en timmes bilresa öster om Lviv. Vi följer kapten Mattias Röijer och sergeant Adrian Stiessel under ett utbildningspass i stridsteknik.

Svenskar utbildar ukrainska instruktörer i stridsteknik. Operation Unifier.
Svenskar utbildar ukrainska instruktörer i stridsteknik. Operation Unifier.
Växelvis framryckning i stridspar. Foto: Anders Blom/Försvarsmakten
Svenskar utbildar ukrainska instruktörer i stridsteknik. Operation Unifier.
Utvärdering efter genomförande. Foto: Anders Blom/Försvarsmakten
Svenskar utbildar ukrainska instruktörer i stridsteknik. Operation Unifier.
Överste Kulyk och de svenska instruktörerna. Foto: Anders Blom/Försvarsmakten
Svenskar utbildar ukrainska instruktörer i stridsteknik. Operation Unifier.
Visitation före skarpskjutning. Foto: Anders Blom/Försvarsmakten
Svenskar utbildar ukrainska instruktörer i stridsteknik. Operation Unifier.
Genomgång före övningsmoment. Foto: Anders Blom/Försvarsmakten
Svenskar utbildar ukrainska instruktörer i stridsteknik. Operation Unifier.
Genomförande försvar av stridsställning. Foto: Anders Blom/Försvarsmakten
Svenskar utbildar ukrainska instruktörer i stridsteknik. Operation Unifier.
”Ammunitionskiosken”. Foto: Anders Blom/Försvarsmakten

Vid grinden till utbildningsakademin för underofficerare vid Ukrainas nationalgarde (NGU) väntar följebefälet, löjtnant Dmytro Matiitjuk. Han tar oss in på området och vi möts upp av chefen, överste Michael Kulyk. Vi får en kort presentation av NGU och akademin innan det är dags att åka ut till övningsområdet för att träffa våra svenska kollegor.

Kapten Mattias Röijer och sergeant Adrian Stiessel är på skjutbanan med ett dussin blivande ukrainska instruktörer.
– Vi identifierade ett behov av att lyfta deras förmåga i skytte och stridsteknik inför den kommande gruppchefsskolan, säger Mattias Röijer.

– Det är ett exempel på det arbete Joint Task Force i Ukraina gör. Vi kallar det "train the trainer", vilket är en del av den verksamhet Försvarsmakten genomför på plats tillsammans med kanadensare och danskar, berättar han.

Sergeant Stiessel fyller i:
– Vi utbildar deras instruktörer i hur Nato går till väga när det gäller övningsplanering, genomförande, utvärdering och feedback så att de i sin tur kan utbilda nya rekryter.
Förhoppningsvis med nya lärdomar från oss.

Båda tycker det är tillfredsställande eftersom de uppfattar att deras ukrainska kollegor är mycket nyfikna och vill lära sig nya saker.
– De här specialistofficerarna kommer att vara vapeninstruktörer och även hålla i stridsteknik. Vår bedömning är att det här kommer öka deras trygghet och kunskap markant, säger Mattias.

Överste Kulyk är mycket nöjd med ”sina” svenskar och att Försvarsmakten beslutat att fortsättningsvis stödja specialistofficersträningen med två mentorer i stället för en.

– Sedan Mattias kom hit i början på juli har saker och ting verkligen börjat röra på sig. Han har kommit med förslag på olika kursupplägg och hur vi kan förbättra skjutbanan och intilliggande områden. Jag önskar verkligen att jag fick behålla honom ett halvår till, säger han och ler.

– Det här är en fin möjlighet för Försvarsmakten och Sverige att vara med och utveckla ukrainska specialistofficerare. Vi är på en akademi med stort driv och en vilja att utveckla sin pedagogik, metodik och taktik, säger major Anders Blom. Han är ansvarig på plats i Ukraina för det svenska militära stödet.

– De här befattningarna ska vara vikta för våra specialistofficerare och ge dem en chans till personlig utveckling i en intressant och utmanande miljö. I närtid kommer vi att stödja den grundläggande militärutbildningen, men på sikt är tanken att vi ska vara med och utöva mentorskap under gruppchefsskolan och vid högre specialistofficersutbildningar, säger han.