Lyckat svenskt militärpolisstöd i Ukraina

Under våren och sommaren har de svenska militärpolisinstruktörerna inom Operation Unifier varit med och utvecklat två nya ukrainska militärpoliskurser. En helt ny kurs för sergeanter och en ny kurs i utredningsarbete. Livgardet har haft bemanningsansvaret för befattningarna. I och med instruktörernas hemrotation i slutet av juni avslutades Försvarsmaktens stöd till militärpolisverksamheten.

Utvecklingsofficer Cake leder processen framåt. Foto: Anders Blom/Försvarsmakten
Magnus Werkmästar är imponerad av de ukrainska officerarna. Foto: Anders Blom/Försvarsmakten
Iryna Klypko har en central roll som tolk. Foto: Anders Blom/Försvarsmakten
Stämningen är mycket god på skolan. Foto: Anders Blom/Försvarsmakten

Fyra ukrainska instruktörer är samlade för att påbörja det tre veckor långa arbetet med att utveckla en kurs för sergeanter på 25:e Military Law and Order Service i Lviv. Till sitt stöd har de en kanadensisk och två svenska mentorer, en ansvarig kanadensisk utvecklingsofficer samt en tolk.

– Låt oss börja, säger utvecklingsofficer, kapten Dan Cake, till de ukrainska instruktörerna.
Det är de som slutligen ska bestämma och forma innehållet i den nya kursen. Kapten Cake är den som leder processen framåt genom en logisk och formell metod för att utveckla reglementen.

Fanjunkare Magnus Werkmästar förklarar:
– Utifrån yrkeskraven på en sergeant så ska kursen omfatta ett antal arbetsområden med underliggande uppgifter, som man ska klara av när man är sergeant. Exempelvis är ett arbetsområde trafiksäkerhet och en uppgift kopplad till det är att kunna vara rådgivare när det gäller trafiksäkerhet. För att bli en god rådgivare måste man kunna trafikregler, vägskyltar, regler för lastning, surrning, fordonsvikter, kolonnkörning och en hel del andra saker.

– Tre saker styr vårt arbete; det ska utgå ifrån ukrainska behov, det är ukrainarna som ska forma kursen och den måste leda till ökad ukrainsk kompatibilitet med Nato, säger kapten Cake.

Den viktigast rollen har Iryna Klypko, som är tolk. Utan henne skulle det inte bli någon kurs överhuvudtaget. Hon har mer än ett års erfarenhet från arbete på skolan.
– Allt är så mycket lättare för mig nu eftersom jag förstår organisationen och facktermerna, vilket gett mig fördjupad detaljkunskap, säger hon och fortsätter;
– Viktigast är att se till så att alla är på samma sida för att undvika missförstånd.

Magnus är imponerad av initiativförmågan och framåtandan hos de ukrainska officerarna.
– Har man inte resurser till en stridshinderbana tar de på sig snickarbyxorna och fixar en själva, säger han.

Samtidigt tycker han att det varit lärorikt och intressant att få en inblick i hur kollegorna från Kanada jobbar.
– Vi kan lära oss en hel del av Kanada när det kommer till avancerad instruktörsteknik med tolkar och förståelse för hur pedagogiken ska läggas upp för att vara framgångsrik. Det gäller också att vara förberedd på att leda eller delta i arbetet med att skriva utbildningsreglementen, konstaterar han.

Eftersom han har många års erfarenhet av arbete inom polisen har han kunnat vara med och lägga grunden till en ny utredningskurs för militärpoliser. Något som han tycker är ett bra exempel på vari utmaningen ligger.
– Det gäller att vara aktiv, hitta kugghjulet och bidra till de olika delarna vi arbetar med, säger han.

Under sommaren ändrar Försvarsmakten inriktning på sitt stöd till Operation Unifier, vilket innebär att militärpolisstödet utgår. Major Anders Blom, som är ansvarig svensk inom operationen, är mycket nöjd med arbetet de svenska militärpoliserna levererat.
– De fyra svenskar som arbetat här under knappt ett år har starkt bidragit till att det är en av Unifiers mest framgångsrika utbildningsinsatser så långt. Våra instruktörer är välkomna tillbaka när som helst och det är det bästa betyget vi kan få, avslutar han.