Taktik, teknik och procedurer

Den 20 – 30 september genomfördes övningen TTP 2021 från F 21. TTP är en flygövning med piloten och taktiken i fokus där Norrbottens flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Luftstridsskolan samt den taktiska utvecklingsenheten TU-JAS deltar.

Under övningen deltog flygplan och personal från samtliga flottiljer i Flygvapnet. Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Enheter från F 17 och F 7 på F 21 för att genomföra övningen TTP, Tactics Techniques Protocol. På plats på F 21 finns även en tysk Airbus A400 som tillsammans med Jas 39 Gripen från FMV ska certifiera Jas mot A400 när det gäller lufttankning.
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten
Foto: Joakim Vidgren/Försvarsmakten

TTP är en akronym för de fokusområden som övas – taktik, teknik och procedurer. Flygövningen omfattar hela stridsflygsystemet inklusive flygstridsledning. Huvudsyftet är att träna flygande personal och flygstridsledare i defensivt och offensivt luftförsvar samt attackföretag där fokus ligger på att harmonisera och utveckla stridstekniker, taktik och procedurer mellan flygvapnets krigsförband.

– Övningen är till för att öka stridsflygsystemets taktiska förmåga för nationellt försvar genom att öva våra piloter och flygstridsledare i jakt- samt attackuppdrag. Övningen är avancerad och målsättningen är att ta fram taktik, stridsteknik och procedurer för att kunna vara så taktiskt skickliga som vi bara kan, säger Anders Gustafsson, flygövningsledare under TTP 21.

TTP har ibland kallats piloternas egen övning då det största fokus ligger just på dem. Istället för att öva den större bilden via orderkedjor från högre stab ner till enskild pilot är fokus på vad som sker i lufthavet.

– Flygpassen är hårda och komplexa till sin natur. Vi ska vara taktiskt överlägsen en motståndare vid varje givet tillfälle. Det är just det som är fokus under den här övningen. Det är här och nu vi bygger de förmågor som krävs och de stridstekniska detaljerna längst ut på linan som kommer göra hela skillnaden i ett skarpt läge, säger Anders Gustafsson.