Myndigheter samverkar för att vässa framtidens instruktörer

Just nu pågår ett samarbete mellan Försvarsmakten och Polisen för att utbilda skickliga handledare som kan stödja kollegor i deras utveckling som instruktörer. Under Militärhögskolan Halmstads (MHS H) kurs Handledare utbildningsmetodik utbyts erfarenheter mellan deltagare och organisationer för att skapa mervärde för alla parter.

Kursdeltagare från olika myndigheter reflekterar tillsammans efter genomfört utbildningspass.
Kursdeltagare från olika myndigheter reflekterar tillsammans efter genomfört utbildningspass.
Reflektion tillsammans med deltagare från olika myndigheter och organisationer är en ”röd tråd” genom hela kursen Handledare utbildningsmetodik. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
En grupp förbereder ett utbildningspass för övriga kursdeltagare - ett pass om hemberedskap i händelse av kris där deltagarna bland annat ska få prova att dricka vatten som renats med reningstabletter.
Under kursen ”gör” deltagarna utbildning för att skapa en gemensam upplevelse av en utbildningssituation som utgångspunkt för gemensam reflektion. Ett av utbildningspassen handlade om hemberedskap – hur man klarar sig själv under 72 timmar i händelse av kris. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
En kursdeltagare från Polisen och en från Försvarsmakten upprättar praktiskt en mottagningsplats för frivilliga i händelse av krig ute i fält. Platsen ska bland annat märkas ut med Polisens avspärrningsband.
Ett annat utbildningspass handlade om hur man upprättar och leder arbetet på en mottagningsplats för frivilliga i händelse av kris. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Gruppmedlemmar diskuterar genomfört utbildningspass i ett klassrum.
Henric Larsson, Markstridsskolan, i konstruktiv diskussion med gruppmedlemmar under utvecklande samtal efter genomfört utbildningspass. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Porträttbild på Johan Magnusson, en av Polisens deltagare.
Johan Magnusson, en av deltagarna från Polisen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Porträttbild på Mikael Gudmundsson från Militärhögskolan Halmstad, kurschef.
Mikael Gudmundsson, MHS H/FMLOPE, kurschef. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Den egna organisationens utbildningspraktik blir mer synlig- och tydliggjord på ett konstruktivt sätt när utbildare från olika organisationer utbyter erfarenheter av utbildningsmetodik, förklarar Mikael Gudmundsson, kurschef Militärhögskolan Halmstad /Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE).

Bättre tillsammans än var för sig

Kursen genomförs i samverkan med Polisen, men även deltagare från andra myndigheter och organisationer,  i en totalförsvarssamverkan inom utbildningsområdet. Den genomförs i tre delar – de första två av mer praktisk karaktär och en sista mer reflekterande del. Den bedrivs i både närundervisnings- och distansundervisningsform och omfattar totalt 16 arbetsdagar. Årets kurs pågår under hösten med dryga trettiotalet deltagare och avslutas i mitten av december. Nyligen har den andra delen precis genomförts på Polisens utbildningsplats i Rosersberg. Deltagarna har i mixade grupper förberett och genomfört olika utbildningspass för att skapa en gemensam utbildningsupplevelse. Den ligger till grund för efterföljande reflektion genom utvecklande samtal. I samtalet identifieras vad man ytterligare vill förstå och fördjupa sig i för att utveckla utbildningsmetodiken och därmed optimera förutsättningarna för lärande.
– Det är väldigt intressant att få vända och vrida på saker tillsammans med andra som är vana att utbilda i sina organisationer – inte minst att reflektera över varför det blir som det blir när vi gör som vi gör i utbildningssituationen, berättar Johan Magnusson, samordnare för polisiär konflikthantering (Polkon) i polisområde Jämtland. Både Försvarsmaktens och Polisens verksamhet är till stora delar praktisk och då är det intressant att titta på likheter och olikheter i utbildningsmetodik. Vad beror eventuella skillnader på?

Utvecklande samtal

När och hur fångade vi övningstruppens intresse och engagemang? Lär man sig alltid bäst när man tycker att det är kul? Hur skapar man en optimal lärsituation i en grupp där erfarenhet och förkunskaper varierar stort? Kan det bli för mycket fokus på variation i lärsituationen? Hur skapar man en avslappnad och trygg stämning i lärsituationen? Är det då man lär sig som mest? Frågorna är många som avhandlas i det utvecklande samtalet efter genomfört utbildningspass.
– Vi har en bra och ganska djup samtalsnivå, berättar Henric Larsson, sektionschef för utbildningen på Officersprogrammet, Markstridsskolan Kvarn. Olika bakgrund och erfarenhet i gruppen öppnar upp för ett bredare perspektiv på utbildningsmetodik, men jag hoppas också få möjlighet att fördjupa mina tankar och idéer om utbildning och testa mot de andra deltagarna.

Som utgångspunkt under kursen används Försvarsmaktens publikationer Handbok Utbildningsmetodik (2013), Pedagogiska grunder (2006), samt arbetsversion Pedagogiska grunder (2021). I den sista delen av kursen kommer deltagarna att fördjupa sig i litteraturen, men också att med utgångspunkt i erfarenheterna från del 1 och 2,  omsätta dessa till praktiskt utbildnings- och utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen. Fortlöpande återkoppling från kurskamraterna är ett genomgående inslag.
– Det här är ett jättebra tillfälle att få lite nytändning och fundera på hur jag kan bli bättre i min roll, summerar Johan Magnusson. Det är kul och nyttigt att utvecklas tillsammans med utbildare från andra statliga myndigheter.
– Jag uppskattar bredden här där vi möts med olika bakgrund, men i grunden delar ett gemensamt intresse för utbildning och människors utveckling, sammanfattar Henric Larsson Våra kadetter är vetgiriga och jag vill uppdatera mig och hänga med i utvecklingen av människors lärande.