I 13 är tillbaka – Dalregementet åter i rikets tjänst

I perfekt takt till tonerna av Joel Olssons Leve Sverige! marscherar fanvakten in. Fanvakten markerar starten för Dalregementets invigningsceremoni på storslaget vis. Med pompa och ståt invigs regementet i Falun på nytt, 21 år efter nedläggningen. Nu blir Sveriges armé ännu starkare.

Invigningsceremoni för nyöppnandet av Dalregementet I13 i Falun.
Invigningsceremoni för nyöppnandet av Dalregementet I13 i Falun.
Hans Majestät Konungen: ”Jag är övertygad om att Dalregementet kommer att bidra till en fortsatt positiv utveckling av Falun och Dalarna, och ber att få framföra mina varmaste välgångsönskningar till alla er som nu ska organisera och sätta upp regementet.” Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Invigningsceremoni för nyöppnandet av Dalregementet I13 i Falun.
Ronny Modigs tackade Dalregementsgruppen och Dalabataljonen för att de vårdat Dalregementets traditioner fram till idag: ”Stort tack för förtroendet att återetablera Dalregementet.” Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Invigningsceremoni för nyöppnandet av Dalregementet I13 i Falun.
Överbefälhavaren Micael Bydén: ” Sikta framåt - det är dit vi ska.” Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Invigningsceremoni för nyöppnandet av Dalregementet I13 i Falun.
Försvarsminister Peter Hultqvist: ”Sveriges framtida försvar behöver I 13 i Falun.” Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Invigningsceremoni för nyöppnandet av Dalregementet I13 i Falun.
Arméns musikkår spelade i samband med ceremonin. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Invigningsceremoni för nyöppnandet av Dalregementet I13 i Falun. Nya regementschefen Ronny Modigs tar emot Dalregementets fana.
Nya regementschefen Ronny Modigs tar emot Dalregementets fana. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Invigningsceremoni för nyöppnandet av Dalregementet I13 i Falun.
Invigningsceremoni för återetablering av Dalregementet I 13 i Falun den 23 oktober. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Invigningsceremoni för nyöppnandet av Dalregementet I13 i Falun.
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Invigningsceremoni för nyöppnandet av Dalregementet I13 i Falun.
Överbefälhavaren Micael Bydén och arméchefen Karl Engelbrektson på invigningen av Dalregementet. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Återinvigningen av Dalregementet kröntes av kunglig närvaro då Hans Majestät Konungen, Carl XVI Gustaf, fanns på plats.

– Låt återlämna Dalregementets fana! sa Hans Majestät Konungen och förklarade Dalregementet, I 13, återupprättat.

Utöver konungen närvarade bland andra försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén.

– Det är en självklarhet att Försvarsmakten ska vara närvarande och aktiv i denna betydelsefulla region. Beslutet om att återinrätta regementet är efterlängtat och välkommet, betonade överbefälhavare Micael Bydén.

Försvarsminister Peter Hultqvist konstaterade att I 13 blir en väldigt viktig del av arméstridskrafterna och att det ytterst handlar om försvaret av Sverige, vårt sätt att leva och våra värderingar.

– Det som sker här i Falun i dag handlar om försvaret av Sverige. Ytterst handlar det här om vårt lands demokratiska karaktär. Friheten för svenska medborgare, vår integritet, vår suveränitet. Vi vill leva i ett Sverige där vi gör våra egna val, fattar våra egna beslut, bestämmer vår egen framtid och där ingen annan kraft, inkräktare eller antagonist någonsin får diktera villkoren. Sverige är och ska förbli ett öppet, demokratiskt land där folkstyrets principer gäller och i Sverige gäller också principen om alla människors lika värde, sa försvarsminister Peter Hultqvist.

Här och nu byggs Sveriges försvarsförmåga

Sveriges försvarsförmåga ska successivt byggas upp mot bakgrund av en osäker omvärldsutveckling. I det senaste försvarsbeslutet har regeringen beslutat att fem regementen och en flygflottilj ska återetableras som en del i tillväxten av Sveriges försvarsförmåga. Dalregementet i Falun är ett av de fem regementena. Här ska Försvarsmakten etablera det lätta infanteriet, ett modernt lätt infanteri som utbildar två fristående skyttebataljoner – för skyddet av förbindelserna till Norge och för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar. Därmed återtas en värdefull förmåga i försvaret av Sverige.

– Det viktigaste just nu för mig är att bygga laget. Personalen, civil som militär, är helt avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Därför är det väldigt glädjande att det är så många från hela riket som vill vara med och bygga ett nytt Dalregemente. Det som slår mig är att det är många som vill vara med och tjäna något större än sig själv, att skapa samhällsnytta. Och det är precis det vi behöver. Vi behöver mångfald av bakgrunder, kompetenser och erfarenheter – av kullor och masar – men också av de som vill bli det. Ni är varmt välkomma till Dalregementet. Vårt lagbygge har bara börjat, sa blivande regementschef överste Ronny Modigs.

Rörlighet och flexibilitet är vad som utmärker det lätta infanteriet. En infanterist förflyttar sig med fordon men strider till fots. Dalregementets skyttebataljoner blir ett förband specialiserat på skydd och bevakning. Särskilt fokus för bataljonerna är att säkerställa betydelsefull infrastruktur, så som de västliga förbindelserna via Svealand till Osloområdet och via Jämtlands län till Trondheim, samt att skydda viktiga totalförsvarsanläggningar.

Etableringen av regementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan i en tid med oförutsägbar omvärldsutveckling. Det nya regementet planeras ha nått full kapacitet år 2028-2030. Från och med hösten 2022 utökas antalet värnpliktiga som genomför sin grundutbildning i Falun till cirka 150. Därefter sker en gradvis utökning av antalet värnpliktiga för att 2028 vara uppe i cirka 250 stycken årligen.

– Verksamheten här i Falun kommer successivt utvecklas och komma att omfatta många och viktiga kompetenser för Försvarsmakten. Genom upprättandet av Dalregementet med dess skytteförband växer armén och det nationella försvarets tröskeleffekt förstärks ytterligare, sa överbefälhavare Micael Bydén.

Försvarsministern: ”En av de största satsningarna på svenskt försvar sedan 1950-talet”

– Med försvarsbeslutet 2020 så stärks Sveriges militära förmåga även i norra Svealand och södra Norrland. Återinrättandet av regementet i Dalarna är av stor geografisk betydelse. Det finns förbindelser både mot Stockholm och Oslo och kan även använda sitt försvar av södra norrlandskusten. Dalregementet fyller en viktig roll med en permanent militär närvaro av denna del av landet, sa försvarsminister Peter Hultqvist.

Försvarsvilja och folkförankring är mycket viktiga när Försvarsmakten nu ska växa. Därför behöver Dalregementet byggas tillsammans med sin omgivning, menar Ronny Modigs. Både tillsammans inom armén och tillsammans med aktörer och organisationer i Dalarna.

Ett regemente med gamla anor

– Det är en historisk dag i Falun. En historisk dag för Sverige och en historisk dag för Försvarsmakten, konstaterade överbefälhavare Micael Bydén.

Att återinvigningen av Dalregementet sker just i dag är ingen tillfällighet. Det är en symboliskt utvald dag av historiska skäl. Den 23 oktober 1642 utkämpades slaget vid Leipzig där Dalregementet bildade en brigad tillsammans med ett tyskt regemente. 10 oktober år 1908 flyttade regementsledningen från lägerplats Rommehed till Falun. Fram till år 2000 huserade Dalregementet på samma plats som invigningsceremonin nu genomförs på. 2000 avvecklades förbandet för att i dag, 21 år senare, återtas som en del av det svenska försvaret.

I slutet av ceremonin lämnades Dalregementet över till dess nye chef, Ronny Modigs, som själv tjänstgjort i Falun för 30 år sedan.

– Ers majestät, Dalregementet åter i rikets tjänst, avslutade Ronny Modigs.