Dalregementet är tillbaka. Därmed återtas en värdefull förmåga i försvaret av Sverige. I och med återetableringen är det lätta infanteriet på allvar tillbaka i vårt försvar.

Dalregementet är ett modernt lätt infanteri som utbildar två fristående skyttebataljoner – bland annat för skyddet av förbindelserna till Norge och för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar.

Etableringen av regementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan i en tid med osäker omvärldsutveckling. Dalregementet är ett av de sex nya regementen och flottiljer som riksdagen beslutade om i Försvarsbeslut 2020. Det återinvigdes 23 oktober 2021, och 8 augusti 2022 ryckte de första värnpliktiga in på över 20 år för att göra sin grundutbildning.

Bidrar till Sveriges säkerhet

Dalregementet skapar krigsförband som bidrar till Sveriges försvar och säkerhet här och nu, mitt i den säkerhetspolitiska kris Europa befinner sig i. Uppdraget omfattar också att främja försvarsviljan i länet och bidra till totalförsvarets uppbyggnad. Ett gott samarbete med Dalarna och dalfolket är därför helt avgörande för att vi tillsammans ska lyckas stärka Sveriges beredskap. Dalregementet byggs tillsammans med sin omgivning – inom Försvarsmakten och tillsammans med aktörer och organisationer i Dalarna.

Infanteriet är tillbaka!

Vi är infanterister! Infanterister strider till fots och bär sin utrustning och sina vapen. För infanterisoldaten är tuffa utmaningar en del av vardagen. Utmaningar som till exempel väder, terräng eller tidspress och en kvalificerad motståndare.  Den utmanande karaktären av infanteristrid gör att infanterisoldaten måste hålla en hög nivå gällande fysisk och mental förmåga, och en attityd fokuserad på att lösa uppdraget tillsammans med sina kamrater.

Notiser

Första Regementes dag på 22 år
21 september202214:51

17 september firades Regementets dag för första gången på 22 år på gamla regementsområdet i Falun. Tillsammans med samarbetspartners genomfördes ceremoni och utställningar. – En jättefin dag. Dalregementet har alltid funnits nära dalfolket och så vill vi att att det ska vara även i framtiden. Det värmer att så många valt att komma hit i dag, säger regementschef överste Ronny Modigs.

Ceremoni med publik
Ceremoni på Dalavallen. Foto: Johan Bodin

Det var en dag med både sol och regn. Men det hindrade inte besökarna från att strömma in på Dalavallen för att ta del av den historiska ceremonin som bland innehöll tal från regementschefen, soldaterinran, korum och parad för fanan. Hederstalet hölls av historikern Herman Lindqvist som framhöll Dalregementets historiska betydelse för Sveriges försvar. 

I Regementsparken och på Kaserngården fanns en mängd utställningar att besöka, möjlighet att provhålla i vapen, krypa in i en bandvagn eller tält. Men korven var nog ändå mest populär. Över 3000 korvar langades ut från fältkoket.

Hur många besökare som kom till Regementets dag är lite svårt att säga då området är öppet för människor att komma och gå.

– Vi tror att det kom ungefär 3000 besökare, och det verkar som att de flesta har haft väldigt roligt, säger Agnes Hejll, kommunikationschef på Dalregementet. 

Vad är ni mest nöjda med under dagen?

– Att alla vi i försvarsmfamiljen här i Dalarna har fått träffa så många positiva och glada människor. Det märks att Dalregementet betyder mycket för dalfolket, säger Agnes Hejll.

Läs mer om Regementets dag.

 

Dalregementet - I 13
Fakta Dalregementet - I 13
  • Förkortning: I 13
  • Ort: Falun
  • Personal: 10
Så har vi räknat