Dalregementet, I 13, är ett av de fem nya regementen som riksdagen beslutade om i Försvarsbeslut 20. Dalregementet blir ett modernt lätt infanteri som utbildar två fristående skyttebataljoner - för skyddet av förbindelserna till Oslo och för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar.

Etableringen av regementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan i en tid med osäker omvärldsutveckling. Målet är att nå full kapacitet under perioden 2026–2030. Från och med hösten 2022 utökas antalet värnpliktiga som genomför sin grundutbildning i Falun till cirka 150. Därefter sker en gradvis utökning av antalet värnpliktiga för att 2028 vara uppe i cirka 250 stycken.

Det nya regementets lokalisering

Platsen för det nya regementet som ska byggas är inte klart, men målet är att regementet förläggs i närheten av nuvarande övnings- och skjutfält. Det handlar om att uppföra nya byggnader för logement, kontor, fordon och materiel. I väntan på att det nya regementet byggs kommer Försvarsmakten att hyra tillfälliga lokaler.

 

Dalregementet - I 13
Fakta Dalregementet - I 13
  • Förkortning: I 13
  • Ort: Falun