Dalregementet är tillbaka. Därmed återtas en värdefull förmåga i försvaret av Sverige. I och med återetableringen är det lätta infanteriet på allvar tillbaka i vårt försvar.

Dalregementet är ett modernt lätt infanteri som utbildar två fristående skyttebataljoner – bland annat för skyddet av förbindelserna till Norge och för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar.

Etableringen av regementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan i en tid med osäker omvärldsutveckling. Dalregementet är ett av de sex nya regementen och flottiljer som riksdagen beslutade om i Försvarsbeslut 2020. Det återinvigdes 23 oktober 2021, och 8 augusti 2022 ryckte de första värnpliktiga in på över 20 år för att göra sin grundutbildning.

Bidrar till Sveriges säkerhet

Dalregementet skapar krigsförband som bidrar till Sveriges försvar och säkerhet här och nu, mitt i den säkerhetspolitiska kris Europa befinner sig i. Uppdraget omfattar också att främja försvarsviljan i länet och bidra till totalförsvarets uppbyggnad. Ett gott samarbete med Dalarna och dalfolket är därför helt avgörande för att vi tillsammans ska lyckas stärka Sveriges beredskap. Dalregementet byggs tillsammans med sin omgivning – inom Försvarsmakten och tillsammans med aktörer och organisationer i Dalarna.

Infanteriet är tillbaka!

Vi är infanterister! Infanterister strider till fots och bär sin utrustning och sina vapen. För infanterisoldaten är tuffa utmaningar en del av vardagen. Utmaningar som till exempel väder, terräng eller tidspress och en kvalificerad motståndare.  Den utmanande karaktären av infanteristrid gör att infanterisoldaten måste hålla en hög nivå gällande fysisk och mental förmåga, och en attityd fokuserad på att lösa uppdraget tillsammans med sina kamrater.

Notiser

Tema totalförsvar på Regementets dag 17 september
25 augusti202315:41

Dalregementet bjuder tillsammans med samarbetsorganisationer in till Regementets Dag på gamla regementsområdet i Falun. Välkommen att bland annat titta på militärfordon, prova militäridrott, lära dig mer om infanteriet och kika in i ett logement.

Foto: Wizworks studios

Välkommen till en dag med Dalregementet där du får lära dig mer om arbetet som görs för att försvara Sveriges självständighet, vår demokrati och din frihet! Temat för årets utställningar och föreläsningar är totalförsvar – en fråga som är särskilt aktuell i dessa tider. 

 

Dagen inleds med terrängloppet Dala Mud Trail på Lugnet där Dalregementet är stolt samarbetspartner.

Regementets Dag fortsätter 12:30 med ceremoni och utställningar med prova på-aktiviteter på gamla regementsområdet. Ett öppet seminarium om totalförsvar arrangeras också. Dagen avslutas 16:30.

 

Läs mer

Dalregementet - I 13
Fakta Dalregementet - I 13
  • Förkortning: I 13
  • Ort: Falun
  • Personal: 10
Så har vi räknat