K 4 är tillbaka – nu växer Försvarsmakten

Norrlands dragonregemente återinvigt i Arvidsjaur

Under en ståtlig ceremoni i Arvidsjaur under fredagen förklarade Hans Majestät Konungen Norrlands dragonregemente, K 4, återinvigt. En historisk dag för Sverige och Försvarsmakten, konstaterade överbefälhavare Micael Bydén.
– K 4 är ett tydligt bidrag till vår samlade tröskeleffekt, säger han.

Statsminister Stefan Löfven, överbefälhavare Micael Bydén och arméchefen Karl Engelbrektson under ceremonin.
Statsminister Stefan Löfven, överbefälhavare Micael Bydén och arméchefen Karl Engelbrektson under ceremonin.
Överbefälhavare Micael Bydén, i mitten, konstaterade att det är en historisk dag för Sverige och Försvarsmakten. "Här i Arvidsjaur bygger ni vidare på stolta traditioner sedan decennier. Här formas och fostras ungdomars unika färdigheter och styrkor. Här bygger ni förmåga till strid på djupet i en mycket utmanande subarktisk miljö", sade Micael Bydén. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf gör honnör vid talarstolen.
Återinvigningen av K 4 kröntes av kunglig närvaro då Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf fanns på plats. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Överste Teddy Larsson gör honnör vid talarstolen.
I slutet av ceremonin lämnades K 4 över till dess nye chef, överste Teddy Larsson, som själv ryckte in i Arvidsjaur för 32 år sedan. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Livgardets dragonmusikkår med blåsinstrument.
Livgardets dragonmusikkår framförde bland annat Kungssången, Nationalsången och Norrlands dragonregementes marsch under ceremonin. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Uniformerad personal uppställda under ceremonin.
Värnpliktiga och personal i Arvidsjaurs garnison deltog under ceremonin. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Jägarsoldater i stridsutrustning framrycker under stridsförevisningen.
Efter ceremonin bjöd det nya regementet på en intensiv stridsförevisning. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Jägarsoldater ler mot varandra efter stridsförevisningen.
Igår var de soldater vid Arméns jägarbataljon, en del av Norrbottens regemente, I 19. Idag tillhör de Norrlands dragonregemente. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Försvarsmakten ska växa med fem regementen och en flottilj för att stärka Sveriges försvarsförmåga. Under fredagen återupprättades det första av dessa förband - Norrlands dragonregemente, K 4. Det som tidigare hette Arméns jägarbataljon har återigen blivit ett eget regemente.

Soldater i skog
Se filmen från återinvigningen av K 4 i Arvidsjaur.

Återinvigningen av K 4 kröntes av kunglig närvaro då Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf fanns på plats. Utöver konungen närvarade bland andra statsminister Stefan Löfven och överbefälhavare Micael Bydén.
För kungen hade ceremonin en särskild betydelse.
– Jag var här för nästan exakt 41 år sedan för att inviga Norrlands dragonregemente K 4.

Då, 1980, hade K 4 flyttats från Umeå till Arvidsjaur. Där förblev förbandet ett regemente fram till försvarsbeslutet 2004 då K 4 istället reducerades till en bataljon som sedan dess har lydit under Norrbottens regemente, I 19.
– I dag står jag här återigen för att inviga Norrlands dragonregemente. Ni kommer nu att lösa större och delvis andra uppgifter än tidigare, sade konungen och förklarade Norrlands dragonregemente återupprättat.

ÖB: ”Arktis har en stor militärstrategisk betydelse”

Överbefälhavare Micael Bydén konstaterade att det är en historisk dag för Sverige och Försvarsmakten.
– Här i Arvidsjaur bygger ni vidare på stolta traditioner sedan decennier. Här formas och fostras ungdomars unika färdigheter och styrkor. Här bygger ni förmåga till strid på djupet i en mycket utmanande subarktisk miljö, sade Micael Bydén.

Att bedriva strid och spaning i de svåraste terräng- och klimatförhållanden, ofta vintertid, är förbandets signum. Jägarsoldater uppträder okonventionellt och verkar med hjälp av egna vapensystem eller genom invisning av attackflyg eller artilleri. Rätt nyttjat kan jägarförbanden åstadkomma systemkollaps hos motståndarens viktigaste funktioner.

– Ni utgör en av många unika och oundgängliga kompetenser i Försvarsmakten och ni är därför ett tydligt bidrag till vår samlade tröskeleffekt, sade Micael Bydén
Det är rätt tid att förstärka den militära närvaron i Norrland och förmågan att verka på Nordkalotten, betonade överbefälhavaren.
– Arktis är ett område som redan i dag har en stor militärstrategisk betydelse. En betydelse som dessutom kommer att öka inom överskådlig tid, sade överbefälhavaren.

Fördubbling av värnpliktiga

Bakgrunden till etableringen är det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde, förklarade statsminister Stefan Löfven.
– Jag blir glad över att se hur försvarsbeslutet från förra året nu förverkligas. I dag tas ett viktigt steg här i Arvidsjaur för ett starkare försvar i norra Sverige och därmed i landet som helhet. Jag vill önska er all lycka i ert viktiga arbete.

Den kommande tillväxten sker framförallt i K 4:s krigsorganisation. En krigsbataljon ska bli två och dessutom blir varje bataljon större. Antalet värnpliktiga kommer att öka till cirka 300 per år från 2025.

I slutet av ceremonin lämnades K 4 över till dess nye chef, överste Teddy Larsson, som själv ryckte in i Arvidsjaur för 32 år sedan.
– Våra krigsförband ska vara relevanta för framtiden och farliga för en motståndare. Vi vill, vågar och kan. Det är härligt att vara tillbaka här vid Norrlands dragonregemente. Nu kör vi, avslutade överste Larsson.