Upplands flygflottilj är tillbaka

Upplands flygflottilj, F 16, är tillbaka. På torsdagen den 14:e oktober förklarade H.K.H. Prins Carl Philip Upplands flygflottilj återupprättad.

20211014 Uppsala - Invigningsceremoni för återupprättade F 16. H.K.H. Prins Carl Philip i talarstolen. Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten
20211014 Uppsala - Invigningsceremoni för återupprättade F 16. H.K.H. Prins Carl Philip i talarstolen. Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten
På Hans Majestät Konungens uppdrag förklarade H.K.H. Prins Carl Philip Upplands flygflottilj återupprättad. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
20211014 Uppsala - Invigningsceremoni för återupprättade F 16. Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten
Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
211014 Invigning av Upplands flygflottilj, F 16, i Uppsala. 
Försvarsminister Peter Hultqvist i talarstolen.
"Det som sker i Uppsala i dag handlar om försvaret av Sverige, och i det yttersta försvaret av vår demokrati", sa försvarsminister Peter Hultqvist i sitt tal. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
20211014 Uppsala - Invigningsceremoni för återupprättade F 16. Flygvapenchef generalmajor Carl-Johan Edström, flygvapenförvaltare Ulrik Danielsson, FVC adjutant Martina Tillgren. FVC kommandotecken. Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten
Flygvapenchef generalmajor Carl-Johan Edström, flygvapenförvaltare Ulrik Danielsson, Flygvapenchefens adjutant Martina Tillgren med flygvapenchefens kommandotecken. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
20211014 Uppsala - Invigningsceremoni för återupprättade F 16. Parad för fanan. ÖB general Micael Bydén. Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten
Parad för fanan. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
20211014 Uppsala - Invigningsceremoni för återupprättade F 16. ÖB Micael Bydén i talarstolen. Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten
"Gratulerar till den nya flottiljen. Överste Pernille Undén ta befälet över Upplands flygflottilj", sa ÖB Micael Bydén vid talarstolen. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
20211014 Uppsala - Invigningsceremoni för återupprättade F 16. Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten
Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
211014 Invigning av Upplands flygflottilj, F 16, i Uppsala. 
C F 16 överste Pernille Undén i talarstolen.
Flottiljchef överste Pernille Undén. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
20211014 Uppsala - Invigningsceremoni för återupprättade F 16. Swedish Historic Flight i formationsflygning över Uppsala. Tunnan, Viggen, Lansen, Draken, Gripen. Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten
Swedish Air Force Historic Flight i formationsflygning över Uppsala. J 29 Tunnan, SK 37 Viggen, J 32 Lansen och J 35 Draken. I dag även med en Jas 39 C Gripen från Skaraborgs flygflottilj. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Upplands hemvärnsmusikkår. Foto: Upplands hemvärnsmusikkår.

Till tonerna av Upplands hemvärnsmusikkår tog personal och inbjudna gäster plats i hangaren ute på Uppsala flygplats. Många i lokalen har väntat på just den här dagen då Upplands flygflottilj, F 16, återvänder till Uppsala garnison. Flottiljen lades ner 2003 och sedan dess har flygplats- och garnisonsansvaret legat hos Luftstridsskolan. När Sveriges riksdag i december förra året fattade beslut om den nuvarande försvarsbeslutsperioden så stod det klart att Försvarsmakten ska stärkas och växa med fem regementen och en flottilj. Upplands flygflottilj blev utvald att bli ett nygammalt tillskott inom Flygvapnet.

Efter att ha inspekterat förbandet förklarade H.K.H. Prins Carl Philip Upplands flygflottilj återupprättad.

– Det är en stor dag i Uppsala i dag. Vi står på klassisk mark och det är väldigt glädjande att återinviga Upplands flygflottilj, sade H.K.H. Prins Carl Philip under sitt tal.

Därefter var det tid för försvarsminister Peter Hultqvist att tala till förbandet och inbjudna gäster.

– Det som sker i Uppsala i dag handlar om försvaret av Sverige, och i det yttersta försvaret av vår demokrati. Invigningen av F 16 ingår som en del i den största satsningen på försvaret sedan 1950-talet. Upplands flygflottilj bidrar till försvaret av huvudstaden och skapar förutsättningar för tillväxt på längre sikt. Jag vet att ni är beredda och ni har mitt och regeringens fulla stöd, sade Peter Hultqvist.

Överbefälhavare Micael Bydén berättade om de minnen han har samlat på sig från F 16 under sin karriär. Bland annat har han gått utbildningar vid Flygbefälsskolan och det som tidigare hette Flygvapnets Uppsalaskolor, F 20. Han betonade även den strategiska betydelsen av att ha en flygflottilj placerad i Mälardalen.

– Det är en självklarhet att Försvarsmakten ska ha en stark närvaro i regionen, sade Micael Bydén.

Överste Pernille Undén är den som fått i uppdrag att leda den nya flottiljen de kommande åren. Hon har en mångårig karriär inom Flygvapnet bakom sig. Hon hyser varma känslor för Uppsala och har alltid känt sig hemma vid Uppsala garnison.

– Det är oerhört glädjande och stort att få komma tillbaka hem som chef för Upplands flygflottilj, säger Pernille Undén.

20211014 Uppsala - Invigningsceremoni för återupprättade F 16. H.K.H. Prins Carl Philip inspekterar förbandet tillsammans med överste Pernille Undén. Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten
H.K.H. Prins Carl Philip inspekterar förbandet tillsammans med överste Pernille Undén. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten

Hon har ett intensivt arbete framför sig då hon ska leda ett förband och en garnison som kommer genomgå stora förändringar under den kommande perioden av tillväxt.

– På F 16 ska vi fortsätta att bidra till aktivt försvar genom insats och beredskap, nationellt som internationellt. Nationellt genom stridsledning och luftbevakning, dygnet runt, året runt. Vi ska utbilda allt fler värnpliktiga som ska öka i antal i Försvarsmakten från 2021 till 2025. Vi ska fortsätta driften av Uppsala flygplats och förbereda för tillväxt med en eventuell basering av stridsflyg i framtiden. F 16 kommer att bidra till ett starkare försvar och kommer vara på plats där och när det behövs, säger Pernille Undén.

I praktiken innebär återupprättandet av Upplands flygflottilj initialt att Luftstridsskolan delas i två förband. Stridsledning av Försvarsmaktens stridsflygplan och luftbevakning av det svenska luftrummet förs nu över till Upplands flygflottilj. Likaså tar flottiljen över utbildningen av värnpliktiga samt driften av Uppsala flygplats.

Ceremonin avslutades med en formationsflygning över Uppsala garnison och Uppsala centrum. Det var Swedish Air Force Historic Flight (SWAFHF) som tillsammans med Försvarsmakten genomförde flygningen. Formationen bestod av äldre flygplansmodeller som varit aktiva vid Upplands flygflottilj under årens lopp. De fick även sällskap av en Jas 39 Gripen från Skaraborgs flygflottilj, F 7.