Flugsnapparna – militärpolisens nya fordon på plats

Nu har ett antal nya fordon levererats till Försvarsmakten. En polisbil, helt framtagen för att användas i trafik av militärpolisen.
– De här fordonen kommer att underlätta arbetet och öka den enskilde militärpolisens säkerhet markant, säger Hans Brantås, tillförordnad chef för Försvarsmaktens militärpolisenhet.

Hans Brantås, tillförordnad chef för Försvarsmaktens militärpolisenhet
Hans Brantås, tillförordnad chef för Försvarsmaktens militärpolisenhet
Hans Brantås, tillförordnad chef för Försvarsmaktens militärpolisenhet. Foto: Jenny Ringström/Försvarsmakten
Det nya militärpolisfordonet
Det nya militärpolisfordonet, Volvo V90 cross country, är samma modell som Polismyndigheten använder, men har istället ett svartvitt mönster. Foto: Mats Björkman/Försvarsmakten

De nya fordonen, Volvo V90 cross country, är samma modell som Polismyndigheten använder, men har istället ett svartvitt mönster och texten ”Militärpolis”. Det är ett motorstarkt fordon och är försett med larmanordning (blåljus och siren) samt all den utrustning som militärpolisen behöver för att kunna genomföra sin uppgift. Det finns till exempel kommunikationsutrustning, utrustning för att säkra spår, spärra av områden, mäta hastighet och annat som kan behövas i polisiärt arbete. Färgkombinationen valdes för att inte riskera förväxling med Polismyndigheten och den har redan gett upphov till det interna smeknamnet ”de svartvita flugsnapparna”.

– Det är oerhört roligt att ha fordonen på plats. Det är bra att militärpoliserna ute i landet får något som kommer underlätta deras tjänst, säger Hans Brantås.

Fordonen är särskilt kravställda mot arbete i fredstid och vid kris. I första hand kommer de nyttjas vid uppgifter som; eskorter av personer och materiel samt vid övrigt arbete på väg, exempelvis vid trafikolyckor. Fordonen är bättre anpassade för just militärpolisuppgiften än de befintliga fordonen och ökar synligheten.

– Militärpolisens personliga säkerhet kommer öka markant. Arbete på väg är riskfyllt och med det här fordonet minimerar vi riskerna. Det är ett beprövat fordon för den uppgiften, säger Hans Brantås.

De befintliga fordonen har inte varit tillräckliga säkerhetsmässigt och är i första hand anpassade för att köras i terräng. Den nya militärpolisbilen är ett erkänt säkert fordon, dels ur krocksynpunkt men även prestanda såsom styrning och bromsar är betydligt bättre än en vanlig standardbil. Något som också ökar säkerheten är just dess synlighet, med bland annat reflexpaneler och lampor.

– Det här är ett fordon som är byggt och skapat för att användas ute i trafik. Oavsett om det är ett statsbesök eller en pansarbataljon som behöver transporteras så kommer det här fordonet att vara ett ypperligt verktyg för att förbättra säkerheten men också rörligheten och kommunikationen.

Fordonen är en central Försvarsmaktsresurs och kommer att finnas ute på förband och hos garnisonsmilitärpolisen ute i landet. Ett antal av fordonen användes för första gången under övningen Northern coast i Karlskrona för några veckor sedan.

– Vi hoppas kunna kraftsamla bilarna i tid och rum, till exempel vid stora övningar där det finns ett större behov av just den här typen av fordon, säger Hans Brantås.

Fordonen är utrustade med larmanordning av flera skäl. Dels för att öka synligheten vid stillastående arbete på väg men också för att kunna påkalla fri väg. Ett exempel då blåljus kan användas är vid trafikolyckor där militära fordon är inblandade. Då kan det vara av stor vikt att militärpolisen snabbt tar sig fram för att säkra platsen för räddningstjänst och ambulans och sedan understödja med eventuell livräddning, innan de påbörjar sitt utredningsarbete.

För att framföra fordonet behövs utbildning. De första brukarutbildningarna är redan genomförda och fler kommer hållas framöver. Ett antal av fordonen används redan men det kvarstår fortfarande en del arbete. Målbilden är att alla utbildningar ska vara genomförda, orderverk och bestämmelser ska vara färdiga och fordonen ska vara ute på rätt plats i landet senast till slutövningen 2023.

– Jag är glad att de blev så här pass bra. Det har vi till stor del FMV att tacka för som varit ett fantastiskt stöd under processen. Nu hoppas jag att de snabbt kommer ut till militärpolisen ute på förband och kanske framförallt till garnisonsmilitärpolisen ute i landet. De gör ett jättejobb och de rullar många mil med de bilarna de har, och nu får de ett fordon som är anpassat helt efter deras tjänst.