Reservofficer - det naturliga valet

Försvarsmakten välkomnade idag ett tjugotal nya reservofficerare vid en värdig ceremoni på Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Efter genomförd Anpassad reservofficersutbildning (AROU), fördelad på två sommarperioder, tar de nyutnämnda sergeanterna nu sitt stora engagemang för Försvarsmaktens verksamhet till nästa nivå.

Johan Andersson var en av reservofficerskadetterna på AROU 2020-2021 som idag utnämndes till sergeant av ställföreträdande arméchef Laura Swaan- Wrede.
Johan Andersson var en av reservofficerskadetterna på AROU 2020-2021 som idag utnämndes till sergeant av ställföreträdande arméchef Laura Swaan- Wrede. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Chefen för Militärhögskolan Halmstad med elever, personal och inbjudna förbandsrepresentanter redo för examensceremoni.
Chefen för Militärhögskolan Halmstad med elever, personal och inbjudna förbandsrepresentanter redo för examensceremoni. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Parad för fanan.
Parad för fanan. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Vid dagens ceremoni utnämndes kadetterna till sergeanter och är nu specialistofficerare i reserven.
Vid dagens ceremoni utnämndes kadetterna till sergeanter och är nu specialistofficerare i reserven. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Applåder som sig bör en dag som denna!
Applåder som sig bör en dag som denna! Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
John Westerberg utnämndes till "Bäste kamrat" under AROU 2020-2021.
John Westerberg utnämndes till "Bäste kamrat" under AROU 2020-2021. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kompanichef Helene Arvling med sin trupp.
Kompanichef Helene Arvling med sin trupp. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Vid dagens ceremoni utnämndes kadetterna till sergeanter och är nu specialistofficerare i reserven.
Efter att ha levt i en egen "corona-bubbla" den sista tiden fanns det utrymme för en glädjekram innan ett sammansvetsat gäng skildes åt. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– Något som är en väldigt stark drivkraft inom mig är att hjälpa andra, och att jobba i Försvarsmakten har alltid känts meningsfullt för mig, berättar John Westerberg, Livgardet, som studerar till läkare med ambitionen att arbeta inom akut- och intensivvård. Reservofficersyrket och utbildningen ger mig dels möjlighet till personlig vidareutveckling, men känns även som ett naturligt sätt att fortsatt kunna bidra både i Försvarsmakten och ute i det civila samhället.

Likheter som lockar

Kurskamraten Johan Andersson, Södra skånska regementet P 7,  har ett stort friluftsintresse som inspirerat honom både mot studier till jägmästare och reservofficer. Det finns definitivt likheter i de båda yrkena.
– Jag är uppvuxen med skogen och har alltid ”skogsbadat”. I mina civila studier lär jag mig att göra terrängvärderingar där vi bland annat tittar på kartunderlag, fjärrdata, topografi, trädslag, och jordart. Jag skapar mig en uppfattning om vad jag egentligen har framför mig i terrängen, och det är det jag också gjort i min tidigare anställning som eldledare i Försvarsmakten.

John Westerberg trivdes så pass bra i Försvarsmakten när han genomförde militär grundutbildning att han stannade kvar i drygt fem år som anställd soldat. En av anledningarna till att det så småningom blev läkarstudier är de många likheter han ser i de båda miljöerna.
– Att få förmånen att jobba nära människor i en ständigt varierad miljö med stressfyllda situationer där snabba, och ibland livsviktiga, beslut behöver tas är något jag erfarenhetsmässigt vet att jag trivs med. Vården är i ständigt behov av goda ledare och Försvarsmakten av duktig vårdpersonal. Jag är övertygad om att de båda världarna går att kombinera på ett bra sätt, vilket också är min framtida ambition.

Berikande studier och gemenskap

Utbildningen på MHS H har bedrivits i ämnen som till exempel ledarskap, pedagogik, taktik och fysiskt stridsvärde.
– Studierna har mestadels varit intressanta, inte minst på grund av en mycket kompetent och engagerad kursledning, summerar John Westerberg. Ibland utmanande, men många gånger också väldigt utvecklande. Trots en förhållandevis kort utbildningsperiod upplever jag att vi fått ta del av de mest väsentliga delarna för att vi ska bli så bra officerare som möjligt. Jag har uppskattat ledarskapsutbildningen extra mycket. Den har fått mig att värdesätta mitt eget ledarskap på ett helt nytt sätt och har även utvecklat mig på ett personligt plan.

Förra sommarens covid-restriktioner innebar en hel del distansstudier medan denna sommars utbildning bedrivits till huvuddel på plats i Halmstad, något som uppskattats mycket.
– Jag uppskattar verkligen vår sammanhållning, mångfalden i bakgrund och erfarenheter, och det driv vi har att dela med oss och lära av varandra både militärt och civilt, sammanfattar Johan Andersson. Att få vara på plats har möjliggjort detta på ett helt annat sätt än om vi behövt umgås på distans i högre grad.

Livet går vidare i ”dubbla spår”

Uppbrottet från MHS H ger upphov till blandade känslor ­– glädje och stolthet över en väl genomförd utbildning, nya möjligheter i yrkeslivet, men också sorg över att lämna gemenskapen och det väl sammansvetsade gänget.
– Det känns trist att lämna den sammanhållningen vi har haft i klassen, men jag ser ändå fram emot att få testa mina nya kunskaper och metoder praktiskt i kommande jobb och studier, avslutar Johan Andersson. Jag kommer att varva jägmästarstudier i Umeå med tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten. Mitt kompani på P 7 kommer att se till att hålla mig sysselsatt och jag har också möjlighet att tjänstgöra på MHS H som lärare. Kombinationen kommer att göra att jag inte tröttnar och bara ”trampar vatten”. Jag vill göra så bra ifrån mig som möjligt i båda mina världar!