Blivande reservofficer vill bidra till Försvarsmaktens tillväxt

Kadett Johan Muhrén genomför just nu den sista delen av sin reservofficersutbildning på Militärhögskolan Halmstad (MHS H). När den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) är slutförd om en månad är han redo att med stort engagemang, som specialistofficer i reserven, bidra till Försvarsmaktens tillväxt och utveckling.

Kadett Johan Muhrén utomhus
Kadett Johan Muhrén ser fram emot att snart bli reservofficer. Han befinner sig på en plats i livet där engagemanget i Försvarsmakten passar bra att kombinera med både det civila jobbet och familjen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Fyra personer i uniform övar med vapen
I dagarna avslutas utbildningen till biträdande skjutledare där Johan har fått öva på det han brinner för - att utbilda andra. På bilden övar truppen inför kompetensprov Ak 5 C. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Johan Muhrén gestikulerar med händerna och håller i anteckningsbok
Engagemanget för både innehållet i utbildningen och övningstruppen var stort när Johan ledde sitt första skjutpass. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Vanligtvis jobbar Johan som platschef på NCC Industry inom asfalt- och markarbeten i Dalarna. I hans arbete ingår att varje dag både att vara ute på fältet för att leda och  instruera arbetslag som till exempel lägger asfalt, och att möta beställare, räkna på jobb, fakturera och hålla koll på arbetsmiljö och säkerhet för medarbetarna. Hans vardag ställer ungefär samma krav på förmågor som de krav han tidigare arbetade under som värnpliktig och soldat i Försvarsmakten. Johan gjorde värnplikten i början av 2000-talet på Livgardet, och har varit på flera missioner i både Kosovo och Afghanistan. Han var även anställd på Livregementets husarer som ställföreträdande jägargruppchef under en tid.

– Det handlar mycket om planering och att vara strukturerad för att få vardagen att fungera, både på mitt vanliga jobb och i Försvarsmakten, konstaterar kadett Johan Muhrén. Dessutom är det av yttersta vikt att vara pedagogisk och kunna tillämpa ett gott ledarskap när man har personalansvar. Att vara flexibel och klara av snabba omställningar och tempoväxlingar karaktäriserar också de båda miljöerna.

Varför har du valt att engagera dig i Försvarsmakten och bli reservofficer?

– Jag vill verkligen vara en del av Försvarsmakten och den kommande tillväxten, förklarar Johan.  Om jag har varit borta för länge saknar jag den militära gemenskapen. Jag har fått så mycket utbildning genom åren och nu vill jag använda min kunskap och erfarenhet för att utbilda och leda andra, gärna värnpliktiga till en början. Jag vet att jag helt enkelt kan vara till nytta för Försvarsmakten med mina personliga egenskaper och min bakgrund.

Vad har din civila arbetsgivare för inställning till ditt engagemang i Försvarsmakten?

– De har varit positiva från första dagen. Min militära bakgrund var något de uppskattade redan när jag anställdes, inte minst min kunskap och erfarenhet av ledarskap och pedagogik. Det finns mycket i det utvecklande ledarskapet som med fördel kan användas civilt. Sen jobbar jag just nu inom en bransch där verksamheten med asfaltering går ner vintertid och ger mig tid och möjlighet att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Hur ser du på din kommande roll som reservofficer?

– Jag är övertygad om att reservofficerare behövs och kan göra mycket nytta i Försvarsmakten, inte minst för tillväxten. Vi kan ta med oss viktig inspiration och erfarenhet från båda våra yrken, vilket är positivt för alla parter. Personligen vill jag börja tillämpa mina nya kunskaper i praktiken och bli trygg i min roll som reservofficer på hemförbandet, Ledningsregementet,  så fort som möjligt. Jag vill också passa på att rekommendera den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) till alla som har den militära erfarenhet som krävs. Utbildningen är väl genomtänkt och helheten med alla bra kurser har gett mig mycket värdefull kunskap för framtiden –  både militärt och civilt.