Bättre väder efter miljonsatsning på F 17

Nu är arbetet med att bygga F 17:s nya väderavdelning i full gång. Chefen för F 17, Tommy Petersson, Fortifikationsverkets projektledare Morgan Gustavsson samt Peabs regionchef Bratislav Marjonovic var de som tillsammans tog det första spadtaget.

Första spadtaget för byggandet av en nya lokaler för väderavdelningen på Blekinge flygflottilj.
Första spadtaget för byggandet av en nya lokaler för väderavdelningen på Blekinge flygflottilj. Foto: Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

Byggnaden kommer att bli ett viktigt tillskott för de flygplats- och flygväderprognoser som förbandets meteorologer och väderobservatörer tar fram för den militära och civila luftfarten vid Ronneby flygplats.

Skiss över väderstationen och flygledartornet F 17
Skiss på det nya flygledartornet med väderstation. Foto: Fortifikationsverket

Den nya tillbyggnaden kommer att placeras runt det befintliga flygledartornet och beräknas kosta cirka 30 miljoner kronor. Enligt planerna ska den nya väderstationen stå klar i slutet av 2022.

– Vi har vuxit ur våra gamla lokaler som inte längre går att anpassa till dagens datoriserade meterologitjänst och med den nya byggnaden kommer vi att få mycket bättre förutsättningar att göra väderprognoser, säger Greger Olsson, chef för F 17:s väderavdelning.

Även flottiljchef Tommy Petersson är nöjd och konstaterar att ytterligare en milstolpe i den långsiktiga utvecklingen av F 17 och Ronneby flygplats nu passerats. Framtiden är tryggad eftersom den nya väderbyggnaden kommer att kunna användas i åtminstone 50-60 år.