Trebefälssystemet genomförs fullt ut

I dag den 7 maj har överbefälhavaren fattat beslut om tidpunkt för när trebefälssystemet slutligen ska vara implementerat. Systemet infördes redan 2008 efter anvisningar från riksdagen, men har inte riktigt fått genomslag och det har saknats ett slutdatum. Med överbefälhavarens beslut är det satt till den 1 januari 2023.

Officerare och soldat på skjutövning.
Officerare och soldat på skjutövning.
Bättre förutsättningar för lönestruktur, kompetens- och karriärutveckling. Det är några av ambitionerna med trebefälssystemet. Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

Trebefälssystemet omfattar kategorierna officer, specialistofficer och gruppbefäl. Kategorierna har olika och viktiga roller i befälslag där alla bidrar med sina kunskaper och förmågor.

De som påverkas av trebefälssystemet är framförallt yrkesofficerare som utbildades i det så kallade NBO-systemet upp till kaptens grad. De har liknande uppgifter och roller som dagens specialistofficerare.

– Genom att strukturerat bygga vidare på trebefälssystemet skapas ökade möjligheter för dessa yrkesofficerare, att vidareutvecklas mot specialistofficerare. Dessa yrkesofficerare är en viktig del av Försvarsmakten. Deras kompetens behöver förvaltas på bästa sätt för organisationen, antingen som officer eller som specialistofficer, säger Peter Tagesson, planeringschef vid Ledningsstabens personalavdelning.

En av tankarna med det trebefälssystemet är att förutsättningarna för lönestruktur, kompetens- och karriärutveckling blir tydligare. En annan är att systemets kategorier harmoniseras internationellt. En tredje är att skapa trovärdighet i de personal- och befattningsflöden som Försvarsmaktens organisation är formad efter. Både grundorganisationens och krigsorganisationens behov av personal ska tillgodoses. 

– För Försvarsmakten i stort ger övergången en mer relevant bild av personalläget, inför fortsatt arbete med en försörjningsbar organisation och för planeringen av utbildningar, säger Peter Tagesson.

– Det pratas ibland om omgalonering eller degradering, när det i själva verket handlar om konvertering till en ny kategori som specialistofficer, eller officer för dem som har denna ambition. Vi är måna om att genomföra övergången på ett sätt som gynnar både organisationen och varje enskild officer, säger Peter Tagesson.

Försvarsmakten står inför en omfattande tillväxt och därför är det viktigt att trebefälssystemet nu genomförs fullt ut.

– Det är nödvändigt för att kunna möta framtidens krav och den tillväxt vi har framför oss. Jag kan förstå att beslutet väcker engagemang och jag vill med anledning av detta vara väldigt tydlig: alla medarbetare behövs och fyller en viktig roll i Försvarsmakten, säger överbefälhavare Micael Bydén.