"Förstärk skyddet" en övning i samverkan och ledarskap

Skarpa moment har blandats med iscensatta terrorattentat under övningen som Livgardets 11:e militärpolisbataljon genomförde sista veckan i mars. Under fem dagar övades flera olika moment som gick ut på att förstärka skyddet av Försvarsmaktens verksamheter i Stockholms innerstad. Övningens huvudsyfte och mål – att utmana cheferna i att ta beslut och agera samt bygga samverkan med andra aktörer – har uppnåtts med råge. Allt har dessutom utspelats i närvaro av en nyfiken allmänhet.

Polisbil och militärfordon omgivna militärer och poliser i uniform
Polisbil och militärfordon omgivna militärer och poliser i uniform
En komplex övning i samverkan med flera andra myndigheter. Vid ledningsplatsen pågår dialog och erfarenhetsutbyte. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Militärpolis och polisoperatör klädda i stridsutrustning står vid ett fordon och samtalar
Operatörer ur polisens nationella operativa avdelning deltog i övningen. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Militärpolis under utbildning har gripit en figurant som ligger på mage.
En stökig aktivist har omhändertagits i samband med en demonstration. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Militärpolis står på knä med automatkarbin i händerna samtidigt lutad mot ett träd
Skottlossning med lös ammunition och kraftiga explosioner hördes i Karlbergs slottspark under dagen. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Agnes Vahlin militärpolis
Militärpolis Agnes Vahlin om fördelen med de många aktörernas deltagande i övningen: - När vi jobbar med bara interna instanser blir det med automatik väldigt militärt. Nu måste vi prata med exempelvis Securitas eller andra aktörer vilket är nyttigt och ganska nytt för mig min min yrkesroll. Det är jätteviktigt att man förstår deras synsätt på saker. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
en militärpolis samtalar med en skyddsvakt från vaktbolag framför Karlbergs slottstrappa
De deltagande aktörerna var ovanligt många under övningen. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Porträtt på militär i uniform
Insatsledaren löjtnant Petter Ericsson Foto: Anna Palm/Försvarsmakten

Det är flera saker som gör att militärpolisbataljonens övning i Stockholm sticker ut och skiljer sig från andra övningar. På övningens fjärde dag framträder några av dessa saker extra tydligt.

Tre vapenbärande myndigheter i samverkan

Övningsplatsen för dagen är Karlbergs slott med omgivande slottspark. I strålande sol har deltagarna samlats för att göra en utvärdering av det övningsmoment som precis avslutats. Ett sjuttiotal personer står uppställda på ett coronasäkert avstånd i en u-formation. Blickarna är vända mot personen i mitten, militärpolisens biträdande övningsledare kapten Sebastian Lindgren, som sätter ord på övningens speciella karaktär – samverkan med andra myndigheter och aktörer:

— Här står idag tre vapenbärande myndigheter – Polisen, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten – plus en vapenbärande organisation, Securitas. Vi har dessutom ett stort antal civila figuranter på plats. Det är inte jättevanligt för vår del att se så många olika beklädnader på oss alla, men den här synen blir ytterst verklig om och när Sverige hamnar i kris eller i krig. Eller i gråzonsproblematik för den delen. Då blir vi alla inblandade eftersom vi är en stor del av totalförsvaret. Därför måste vi öva tillsammans och lära känna varandra. Den samverkan vi precis har övat är unik, samtidigt något som samhället förväntar sig att vi genomför.

Attentat i slottsparken

Scenariot som nyss utspelat sig är högaktuellt och skulle, enligt Säkerhetpolisens årsrapport, kunna hända vilken dag som helst. Karlbergs slott inhyser för dagen en konferens där försvarsministern är en av deltagarna. Ministern och övriga vip-personer anländer i bilar med personskyddseskort som hanteras av säkerhetspolisens- och militärpolisens respektive personskyddsavdelning.

Under tiden mötet pågår sker ett attentat. En så kallad high-profile attack, det farligaste som kan ske. Tre gärningsmän har tagit sig in på området och försöker ta sig fram till slottet. När de inser att slottet är bevakat hamnar de i eldstrid med bevakningspersonalen varpå de kastar handgranater och börjar skjuta sig från platsen. Attentatet misslyckas och gärningsmännen grips, men attacken resulterar i fem svårt skadade som blir omhändertagna av militärpoliser i väntan på ambulans.

Även på gator och torg

Miljön som scenen utspelas i bidrar också till det som gör övningen något ovanlig. Karlbergs slottspark är vanligtvis full av motionärer, förskolebarn och människor på väg till arbetet. Den här dagen blir de hänvisade till att hålla sig längs med vägen och gräsytorna vid Karlbergskanalen som glittrar framför slottet. Alla övriga ytor blir avspärrade för allmänheten. Gatuskyltar har sedan en vecka tillbaka informerat om att parken periodvis kommer att stängas och skottlossning, med höga ljud till följd, kommer att ske. Inget av det är något som invånarna som rör sig här är särskilt vana vid, men de verkar finna sig i den tillfälliga avvikelsen.

Det är inte bara slottsparken som tjänat som övningsplats den här veckan. Stadens gator kring Östermalm och Vasastan har under dygnets alla timmar fungerat som realistisk kuliss för soldaterna. Bevakning, patrullering, trafikdirigering, husrannsakan och diverse ingripanden har stått på schemat.

— Det har varit väldigt annorlunda eftersom vi inte är i en glesbygd eller på Kungsängens övningsfält och övar med figuranter. Men människor har varit väldigt positiva vilket är roligt, berättar militärpolisen Agnes Vahlin.

Militärpolis avspärrning Karlbergs slott
Parken och områden kring Karlbergs slott stängdes av för allmänheten i samband med övningen. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Periodvis kämpigt 

Övningens komplexitet har stundtals satt insatsledningen under hård press. Utmaningen; att ledningsmässigt få allt att synka tillsammans med de andra aktörerna och bygga ihop ett fungerande samband samtidigt som snabba beslut ska fattas och verkställas.

— Vi har byggt övningen så att våra chefers beslut påverkar utgången av händelsen. Det har vi gjort med baktanken att utmana insatsledningen i att stridsleda en akut och hastigt uppkommen situation med dödligt våld. De har periodvis haft det ganska kämpigt, säger Sebastian Lindgren.

Insatsledaren löjtnant Petter Ericsson kan bekräfta att han och hans kollegor haft några utmanande stunder. Hans roll har varit att samordna och koordinera gentemot de andra myndigheterna. Att ha en direkt dialog med polisen och tillsammans dela lägesbild och i vissa fall ta gemensamma beslut, menar Petter har varit den största behållningen för honom.

— För mig personligen var detta en unik möjlighet, att få samverka med så många andra aktörer och tillsammans leverera det som krävs är både utvecklande och nödvändigt.

Måste öva på kaos

Samlingen utanför slottet har avslutat sin utvärdering och börjar lösas upp. Enheterna rör sig åt olika håll, men för Petter och hans pluton är det inte över riktigt än. Övningen kommer fortsätta ytterligare ett dygn och han är nöjd med resultatet av dagens moment.

— Det finns alltid förbättringsområden, men situationen som utspelades i övningen här och nu löste vi och det säger rätt mycket om förbandet. Det är inte en lätt situation.

— Det är viktigt att vi inte blir bekväma och övar så som vi alltid övat, vi måste prova på kaoset för att identifiera vad vi ska utvecklas härnäst, säger Petter och tar riktning mot nästa övningsmoment.

Många röster som hörts under utvärderingen uppmanar till fortsatt samarbete. Det måste helt enkelt fungera i en allt osäkrare omvärld där hoten är mer reella än nånsin, där *”fler måste göra mer och tänka steget före”. 

*citat från Säkerhetspolischef Klas Friberg, ur Årsbok 2020