Tillsammans mot samma mål

Övning Vintersol är över för den här gången och årets värnpliktskull vid markförbanden i Norrbotten har genomfört sin slutövning.
– Jag är mycket nöjd, med tanke hur vi under tiden fram till övningen gång på gång fått planera om har vi ändå lyckats få till en bra övning, säger överste Nils Johansson, övningsledare.

Slutstrid: Strid i bebyggelse blev det sista momentet i Vintersol för den 191:a mekaniserade bataljonen. Tisdagens final blev en avsutten skyttestrid mellan kompanierna. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Granater i målet: 92:a artilleribataljonen har understött den mekaniserade bataljonen med ”spelad” indirekt eld, och som här på bilden genomfört skarpskjutningar från flera olika platser, bland annat Pagla, Hedenbasen och Kilen. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Gustav och Gustav - stridsparskamrater: Gustav Villén, sjukvårdsgruppchef och Gustav Nordlin, gruppchef på stab- och understödskompaniet vid I 19. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Becky Mogren är anställd soldat vid I 19 och har varit plutonchef under övningen. – Vi har nedkämpat fienden och fördröjt dem. Det har varit svårt för dem att ta sig förbi våra mineringar och eldöverfall. Rekryterna har skött sig bra, de har tagit uppgiften seriöst. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
De har dragit de tunga lassen: För att flytta stridsfordon, bandvagnar, traktorer och andra tunga fordon ton efter vägarna krävs kunskap och erfarenhet, något som personalen på 12:e tungtransportplutonen besitter. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
På väg in bakom fiendens linjer: I inledningen av övningen lämnade 193:e jägarbataljonen Älvsbyn på snöskoter för att ta sig ut i övningsterrängen långt in bakom fiendens linjer. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Sjukvårdskedjan övas: Under fördröjningsstriderna har skadeutfall spelats in i övningsmomenten och soldaterna har fått öva första omhändertagande på skadeplats innan kompaniets sjukvårdsresurser tagit över för vidare transport till förbandsplats. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Isak Wilhelmsson från Sundsvall är Archeroperatör på pjäskompaniet, A 9. – Det känns givetvis lite tudelat nu på slutet av grundutbildningen. Inför inryckningen ville jag knappt åka hit, nu vill jag nästan inte åka härifrån. Jag kommer sakna att vara här i Boden, framför allt kommer jag att sakna mina kamrater. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
Insatsplanering: Rekryter ur 193:e jägarbataljonen planerar för kommande uppdrag. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Fiendestyrkan smider planer: Ett tillfälligt sammansatt skyttekompani med en pansarskyttepluton med heltidsanställda soldater samt en skyttepluton med deltidsanställda soldater är de som satt 191:a mekaniserade bataljonen på stora prövningar. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Driftstöd: Måns Edvardsson, längst till vänster, och Olof Krans, längst till höger, är båda mekaniker på driftstödsgruppen, pjäskompaniet A 9. Tillsammans med sergeant Rasmus Berglund som är chef för gruppen har man under övningen stöttat förbandets enheter med reparationer och logistikstöd. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Uppföljning och utvärdering: Markstridsskolans mobila stridsträningsanläggning, STA, från Skövde har varit på plats och följt förbanden i terrängen.

Under årets Vintersol har det varit fokus på ökad stridsförmåga i vintermiljö. Målet var att samöva förbanden i subarktiska förhållanden mot en bakgrund av ett nationellt högkonfliktscenario inom brigads ram med enheter från sex olika förband. Efterhand planeringsarbetet fortskred inför övningen föll flera deltagande enheter bort och övningsledningen fick styra om för att få till övningen.
– Trots att flera enheter föll bort har vi fått till en bra övning, ett bra planeringsarbete har bäddat så att vi lyckats genomföra många bra moment. De deltagande bataljonerna har samordnat sina ingående delar för att tillsammans uppnå övningens målsättningar, fortsätter Nils Johansson.

Förberedelser inom respektive kompani

Övningen inleddes med att förbanden utgångsgrupperade i närområdet och började förbereda sig kompanivis. 193:e jägarbataljonen transporterades under den andra övningsdagen till Älvsbyn för att med snöskotrar ta sig in i övningsområdet. Där fortsatte verksamheten med förberedelser för bataljonens uppgifter under övningen; fast och rörlig spaning på djupet samt bekämpning av prioriterade mål bakom fiendens linjer.

På civil mark

Under onsdagen inleddes sedan det stora lyftet där tungtransportplutonen var i fokus. Nu skulle allt flyttas ut till området norr om Älvsbyn där striderna på civil mark tog sin början.
Förutom 191:a mekaniserade bataljonen med alla stridsfordon, bandvagnar, traktorer och andra tunga fordon var det även fiendestyrkan som bestod av ett tillfälligt sammansatt skyttekompani med en pansarskyttepluton med heltidsanställda soldater, tre stridsfordon 90, en bärgningsbandvagn samt en skyttepluton med deltidsanställda soldater.

Fördröjningsstrid och eldöverfall

Under helgen 20-21 mars har de deltagande förbanden hamnat i ett antal sammanstötar och en mängd stridssituationer har utspelats. För den 191:a mekaniserade bataljonen har fördröjningsstrid varit i fokus. Syftet har varit att förhindra motståndaren att ta sig längre in i bataljonens område. 193:e jägarbataljonen genomförde bland annat ett överraskande eldöverfall mot 92:a artilleribataljonens trosskompani som verkligen fick bekänna färg mot jägarna.

En del av helheten

Rekryten Gustav Villén, sjukvårdsgruppchef på stab- och understödskompaniet vid I 19, är nöjd med övningen.
– Det är roligt att vara sjukvårdare, men när man väl ska släpa någon lirare över 200 meter så ångrar man sig för stunden. Men jag tycker det har varit en bra övning där man verkligen har fått känna av hur man är en del av kugghjulet inom försvaret här uppe i Boden. Man får en helhetsbild och ser hur allting klaffar.
Kamraten och gruppchefen Gustav Nordlin är även han nöjd med övningen.
– Det har varit väldigt roligt att få användning av allt man har lärt sig under grundutbildningen på ett konkret sätt i övningen.

Markstridsskolan följer förbandens rörelser

Under Vintersol har också Stridsträningsanläggningen, STA, från Markstridsskolan i Skövde varit på plats och följt förbanden i terrängen. STA är en modern, mobil anläggning för utvärdering av markstridsförband från kompani och upp till bataljons storlek. Det är ingen simulatoranläggning i den bemärkelsen att personal sätts in i en virtuell värld för att öva. Enheterna övar på vanligt sätt och STA kan följa dem direkt på datorskärmar, systemet samlar under övningen in data avseende positioner, träffresultat och verkan genom sensorer i västar, på fordon och i byggnader. Det insamlade underlaget sammanställs och presenteras för det övade förbandet vid utvärderingar.

Praktisk samverkan och samordning

För 92:a artilleribataljonen har det varit en givande övning med många positiva erfarenheter att ta med sig.
– Vi är nöjda, att vi överhuvudtaget fick till en övning trots den rådande situationen med pandemin är bara det mycket positivt, säger överstelöjtnant Thomas Bjerregard, biträdande övningsledare och bataljonsövningsledare vid A 9.

För artilleribataljonen har övningen haft två delar, en del där man i scenariot understött den mekaniserade bataljonen med "spelad" indirekt eld och en del man genomfört skarpskjutningar från flera olika platser, bland annat Pagla, Hedenbasen och Kilen.
– Övningens olika karaktärer har gett oss utmaningar och varit mycket lärorika. Den understödjande delen har gett oss krav på praktisk samverkan och samordning mellan chefer och förband och vi har också fått möjlighet att slipa på vår artilleritaktik under skarpskjutningarna.

– Den här typen av övningar är viktiga för oss, vi måste få öva på att understödja andra förband och där vi flyttar oss runt i terrängen. I den bästa av världar ska de som understöds av oss inte märka att vi flyttar på oss, fortsätter Bjerregard.
– Jag vill också understryka att befäl, anställda soldater och värnpliktiga har visat en positiv inställning och en vilja att göra sitt bästa under hela övningen, avlutar Thomas Bjerregard.

Stridsfordon 90 ur Norrbottens pansarbataljon under övning Vintersol.

Övning Vintersol 2021

Vintersol 2021 är årets slutövning för förbanden i norra Sverige som pågår den 15-28 mars.

Deltagande förband:
Norrbottens regemente, Artilleriregementet och Markstridsskolan.

Läs mer om övningen