Vintersol 2021 har cirka 900 deltagare, huvuddelen kommer från Norrbottens regemente och Artilleriregementet. En mindre del av deltagarna kommer från Markstridsskolan och andra stödjande enheter.

I mars genomförs slutövningen Vintersol 2021 i Norrbotten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
I mars genomförs slutövningen Vintersol 2021 i Norrbotten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Archer under övning. 

Övningen Vintersol 2016 avslutades med en brigadunderstödsövning på Bodens södra skjutfält där granatkastarplutonen från 191:a mekbat och 91:a artilleribataljonen sköt skarpt.
I mars genomförs slutövningen Vintersol 2021 i Norrbotten. Foto: Viktoria Szakacs/Försvarsmakten
I mars genomförs slutövningen Vintersol 2021 i Norrbotten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fienden har motats tillbaka och jägarladdningarna är klara för detonation. Grupperna rycker tillbaka med hjälp av flankskydden som fortsatt håller fienden på avstånd.
I mars genomförs slutövningen Vintersol 2021 i Norrbotten. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Logistikbataljonen ur Trängregementet under övning Vintersol 2018.
I mars genomförs slutövningen Vintersol 2021 i Norrbotten. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Målet är att samöva förbanden i subarktiska förhållanden inom brigads ram. Detta mot en bakgrund av ett nationellt högkonfliktscenario.

I år är Vintersol en krigsförbandsövning för delar av 92:a artilleribataljonen. För övriga deltagande förband utgör årets Vintersol en grundläggande krigsförbandsövning, GKÖ. Slutövningen är nödvändig för att Försvarsmakten ska kunna krigsplacera förbandens värnpliktiga vid slutet av grundutbildningen.

Från Norrbottens regemente deltar bland annat 191:a mekaniserade bataljonen, 193:e jägarbataljonen, Tredje brigadstaben och Försvarsmaktens vinterenhet. Dessutom deltar Markstridsskolan med personal för att kunna följa och utvärdera deltagarna.

Övning på civil mark stärker försvaret

Övningen genomförs på samtliga militära skjutfält i Boden samt på civil mark i Bodens och Älvsbyns kommun med omnejd. Delar av övningen kommer att genomföras på mark som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. Att öva utanför skjutfälten är ett viktigt inslag som starkt bidrar till att öka Försvarsmaktens förmåga att kunna försvara områdena i händelse av väpnad strid. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.

Observera! Mockträskvägen stängs av 24-25 mars

Under torsdagen och fredagen den 24-25 mars stängs delar av Mockträskvägen avpå grund av ökad risk för buller, det kommer att ske mellan 07.00 och 21.00 dessa två dagar.

Läs mer och se karta i bifogat pdf-dokument.

Varning: Livsfarligt att beträda skjutfält

Det är fullkomligt livsfarligt och olagligt att beträda Försvarsmaktens skjutfält när de är avlysta - oavsett om det görs till fots eller med exempelvis snöskoter. Tyvärr har vi haft nya fall av livsfarliga överträdelser på fälten, där skador och dödsfall har undvikits i sista stund.

Att ta en genväg genom ett skarpt övningsområde kan kosta människoliv. Utsätt inte dig själv för livsfara eller vår personal för den psykiska påfrestningen. Låt oss stärka Sveriges försvar i fred.

Information om avlysningar finns på forsvarsmakten.se men det är alltid informationen på tavlorna i anslutning till skjutfälten som gäller i första hand.

Vi uppmanar även allmänheten att vara uppmärksam på militär trafik i området, särskilt den 18-22 mars då tung trafik framförs mellan Boden, Brännberg och Vidsel.