Ökat intresse för militär karriär i skuggan av pandemin

Coronapandemin lockar allt fler ungdomar till en militär karriär. Tidningen Wall Street Journal rapporterar nu att i många av världens länder syns en tydlig trend att allt fler söker sin framtid i ländernas väpnade styrkor. Det är något som även Försvarsmakten i Sverige märker av.

Allt fler inser att Försvarsmakten är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder spännande karriärmöjligheter. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

– Ungdomar har upptäckt Försvarsmakten och sett att det är en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda spännande karriärmöjligheter, en trygg anställning och träning på arbetstid, säger överste Peter Nilsson, chef för rekryteringssektionen vid Högkvarteret.

Under 2020 inledde drygt 750 elever sina studier vid Försvarsmaktens officersutbildningar, det högsta antalet på tio år. Nästan 5 000 värnpliktiga ryckte in till grundutbildning och för första gången påbörjade även värnpliktiga cybersoldater en anpassad utbildning. Men coronapandemin är möjligen bara en orsak till de rekordmånga sökande. Enligt Peter Nilsson kan en annan förklaring vara det återinförda värnpliktssystemet.

– Vår ambition är att årligen rekrytera cirka 750 individer till de olika officersutbildningarna framöver. Och det ser ut som att vi kommer kunna nå målet, säger Peter Nilsson.

I ett annat land med allmän värnplikt, Sydkorea, har ansökningarna till att påbörja sin militärtjänst ökat med 44 procent jämfört med året innan, uppger Wall Street Journal. En anledning är att många studenter valt att tidigarelägga sin militärtjänst i stället för att vänta tills de är färdiga med sin utbildning. Pandemin har gjort det tuffare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och det är heller inte möjligt att ha ett socialt liv just nu.

Även Kanada har sett rekordmånga söka sig till landets väpnade styrkor under det senaste året. 2020 ökade antalet ansökningar med 37 procent, jämfört med året innan. Några anledningar är att försvaret kan ge dem en trygg anställning, gratis virustest och vaccin. I USA är det cirka 92 procent av personalen vars kontrakt varit på väg att gå ut som istället valt att förlänga anställningen för att slippa ge sig ut på en osäker arbetsmarknad med hög arbetslöshet, skriver Wall Street Journal.

I Storbritannien lyckades försvarsmakten nå sitt årliga rekryteringsmål för första gången på sju år redan under våren 2020, och den positiva kurvan ser ut att fortsätta även i år, enligt en talesperson för regeringen.

I Sverige kommer värnplikten utökas ytterligare de kommande åren, vilket förhoppningsvis resulterar i ännu fler sökanden till officersutbildningarna.

– Det är ju ingen nackdel om det blir mer konkurrens om platserna, säger Peter Nilsson.