Uppgiften slutförd vid gränsen till Norge

Mellan den 4 och 14 februari stöttade Försvarsmakten polisen genom att observera, dokumentera och återrapportera trafikflödet vid ett flertal gränspassager längs norska gränsen i Värmland och Dalarna. Tillgängliga förband fanns snabbt på plats för att lösa uppgiften.

Samverkan med norska tullen vid en av gränspassagerna. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten.
Kompaniledningen vid gränskompaniet var sammansatt av officerare från Södra skånska regementet. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten.
Samverkan mellan Peter Hederstedt, chef Västra militärregionen och regionpolischef för polisområde Bergslagen Patrick Ungsäter. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten.
Aleksandar Vekovic arbetar på Södra skånska regementet och har stått post på gränsen till Norge. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten.
Oskar Holmqvist från Luftvärnsregementet tycker att det känns bra att kunna stödja polisen. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten.
Det är alltid trevligt att få en pratstund med allmänheten och berätta om vad vi gör. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Noel Hemdal vid gränspassagen som tilldelats Skaraborgs regemente. Han tyckte det var en annorlunda uppgift jämfört med den dagliga verksamheten. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten.
Dennis Karlsson från Göta ingenjörregemente tyckte det var en annorlunda uppgift mot vad de brukar göra. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten.

I Värmland löstes uppgiften av drygt 130 anställda soldater och befäl från de fyra förbanden Skaraborgs regemente, Göta ingenjörregemente, Södra skånska regementet och Luftvärnsregementet under ledning av Västra militärregionen. På plats har även personal från Försvarsmedicincentrum varit med en rådgivande roll.
– Vi har tillsammans löst stödet till polisen på ett bra sätt och de är nöjda. Uppgiften har varit okomplicerad, men platserna och temperaturen samt det mediala intresset har ställt särskilda krav på oss. Jag är imponerad över kompaniledningen och alla inblandade soldaters mogenhet och förmåga att se effekten bortom det uppenbara att minska smittspridningen. Det vill säga att vi tar ytterligare ett steg framåt för ökad samverkan mellan våra olika myndigheter. Särskilt glädjande har det varit att följa soldaternas kontakter med media. Tack till alla inblandade och bra jobbat, säger Peter Hederstedt, chef för Västra militärregionen. 

För första gången sedan andra världskriget sattes ett gränskompani samman för att lösa uppgiften. Dan Andrén från Södra skånska regementet har varit chef för gränskompaniet och lett insatsen och haft nära samverkan med Polisen i region Bergslagen. 
– Kompaniet var organiserade i fem plutoner och var utspridda över halva Värmland längs gränsen boendes i allt från hotell till vandrarhem. De anställda soldaterna visade än en gång flexibiliteten som kontinuerligt tjänstgörande soldater medför, något som visats gång på gång. Vårt samarbete med Polisen har varit bra och har letts genom polisens insatschef som leder insatsen i Värmland och Dalarna.

En annorlunda och nödvändig uppgift

För soldater och befäl blev det att snabbt ställa om, packa och bege sig iväg för att lösa uppgiften. Vid några gränspassager kunde temperaturen sjunka och närma sig minus 30 grader, men även om det stundtals var riktigt kallt hindrade det inte soldaterna från att se nyttan med sin insats.
– Jag är relativt nyanställd så det har varit en intressant upplevelse. Från början fick vi inte så mycket information och uppgiften har väl inte varit så svår, men visst känns det att man bidragit och stöttat polisen i deras arbete. Samtidigt har det blivit lite team-building med gruppen, säger Aleksandar Vekovic som arbetar på Södra skånska regementet.

Även Oskar Holmqvist från Luftvärnsregementet tycker att uppgiften varit nyttig och för honom var det första gången som han löste en uppgift tillsammans med andra förband från Försvarsmakten.
– Det har varit roligt och en annorlunda uppgift och väldigt kul att få förtroendet att få vara med. Även om vi inte träffade soldater från de andra förbanden så känns det bra att ha fått vara med och bidra tillsammans med dem. Sen känns det om att alla som tar anställning vill göra något för Sveriges befolkning, säger Oskar Holmqvist. 

Bland personalen på plats har det varit en bra stämning och gränskompaniet blev väl mottagna av både personal på förbandens olika boenden som allmänheten.
– Det har varit en go atmosfär och lite team-building och det har känts bra att kunna stötta samhället och skönt att vi kunde bidra och vi har fått positiva reaktioner från allmänheten, säger Noel Hemdal från Skaraborgs regemente.

Även vid Luftvärnsregementets gränspassage stannade personer till för att byta ett par ord med soldaterna, men även kollegor med liknande uppgifter på norska sidan.
– Det var roligt när folk stannade till för att prata med oss. Sen var både norska hemvärnet och norska polisen och bytte några ord och det var trevligt, säger Oskar Holmqvist.

När Försvarsmakten får en stödbegäran från någon av samhällets andra myndigheter och aktörer är det är inte bara soldater och befäl som snabbt får ställa om. Vardagen för anhöriga påverkas förstås också, samtidigt är det något som kommer med arbetet. Man vet att det snabbt kan ändras, särskilt i tider då samhället utsätts för påfrestningar. 
– Vi är ett beredskapskompani som på kort tid ska kunna sättas in för att lösa en uppgift och det har fungerat bra att snabbt lämna. Man informerade sina närmaste så det är inga konstigheter, säger Dennis Karlsson från Göta ingenjörregemente.

Söndagen den 14 februari avslutades insatsen och förbanden återvände hem. Utöver stödet i Värmland gav Försvarsmakten också stöd till polisen i Dalarna där Hemvärnet löste motsvarande uppgifter. Gränsen till Norge stängdes för att stoppa spridningen av covid-19.