Avancerad logistik på schemat

Halvvägs för blivande försvarsintendenter

I augusti ryckte den andra kullen av blivande försvarsintendenter (Fint) in vid Militärhögskolan Karlberg. De har ett år framför sig av fördjupande logistikutbildning innan de kan förlänas utbildningstecknet ”Personalkårstecken M/69 för Försvarets intendentkår”, den så kallade intendentkärven.

Managementenhetens försvarsintendetkurs på Militärhögskolan Karlberg på besök på logistikskolan i Skövde.
Managementenhetens försvarsintendetkurs på Militärhögskolan Karlberg på besök på logistikskolan i Skövde.
Besök i olika anläggningar och i olika verksamheter är en viktig del i utbildningen, här besöker eleverna Logistikskolan i Skövde. Foto: Ingrid Pettersson Koivumaa/Försvarsmakten
Hans Andersson och Johan Danko studerar managementenhetens försvarsintendetkurs på Militärhögskolan Karlberg
Hans Andersson och Johan Danko i Försvarsintendetkursens eget klassrum på Militärhögskolan Karlberg. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Examen för försvarsintendentutbildningen på Militärhögskolan Karlberg, med Managementenheten som arrangör. Utbildningstecknet ”Personalkårstecken M/69 för Försvarets intendentkår”, den så kallade intendentkärven.
Till examen får de nya försvarsintendenterna sitt utbildningstecken, ”Personalkårstecken M/69 för Försvarets intendentkår”, den så kallade intendentkärven. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Första veckan gick till att fylla på så mycket som möjligt av Maslow-behoven och att lära känna varandra inför nästan ett helt år tillsammans. Efter det har det rullat på i rask takt.

− Det är ganska stor skillnad egentligen i gruppen. Vi har de som har jobbat 30 år i försvaret och har varit grönklädda och har legat ute i skogen och vet precis allting och så är vi några stycken som är civila och som inte har jobbat så hemskt länge. Vi kan absolut inte alla begrepp som vi behandlar nu, så att det är ju jätteviktigt att vi alla får samma grund att stå på. Det blir repetition för en del och för en del är det helt nya saker, säger Hans Andersson från FMLOG TVK Log, Boden.

Förr, då det till och med fanns en intendentkår, utbildades enbart officerare. Nu är utbildningen öppen även för civila.

− Av de 15 kursdeltagarna är sju kvinnor och åtta män, där finns en mix av officerare, specialistofficerare och civila från norr till söder. Den bästa konstellationen tycker vi för att få en dynamik och brett lärande genom hela programtiden, säger kurschef Ingrid Pettersson Koivumaa vid Managementenheten.

Försvarsmaktens mål med utbildningen är att få fram en grupp avancerade logistiker. Alla i gruppen har bakgrund inom logistik, men på olika nivå. Vissa är generalister och vissa är specialister inom sina yrkesområden. En av generalisterna är Johan Danko, från Militärhögskolan Karlberg:

− Jag menar, de här veckorna som vi haft hittills har ju varit grundläggande. Det har varit företagsekonomi, det har varit grunder logistik. Och jag har ju gått alla kurserna, du Hasse hade ju gått någon sedan tidigare. Men grunder logistik har man inte hållit på med så det är ju en vetenskap, det är många nya begrepp, det är ett sätt att tänka snarare än en massa kunskap. Att bli en duktig logistiker tar tid.

Utbildningen har genomförts tidigare. Fram till 2005 utbildades försvarsintendenter på Militärhögskolan i Östersund, men i modern tid är detta andra kursen. Examen för den pågående kursen sker i juni 2021. Då tillförs förband runt om i Försvarsmakten en grupp motiverade och kunniga försvarsintendenter. Behovet är stort i den tid av tillväxt för Försvarsmakten som nu råder, för med ökad verksamhet krävs en ökad satsning på logistik.

Då en av examinationerna är att skriva och producera en rapport, med redovisning sista veckan i programmet, lades den andra veckan på att genomföra en metodutbildning i att skriva vetenskapligt. Till detta togs stöd av Försvarshögskolan. Under den veckan tilldelades även rapportuppgifterna till deltagarna och en första analys av uppgifterna genomfördes tillsammans med elevernas tilldelade handledare.

Det har även genomförts en två veckors projektmetodikutbildning med två syften. Dels för att ge stöd vid planering och genomförande av rapportuppgiften, dels att ge de blivande intendenterna ett verktyg för kommande befattningar där uppgifterna ofta är av projektkaraktär.

Ämnet juridik lockar, eller inte.

För stunden är det eget arbete i lektionssalen där Hans och Johan delar bänkrad. Fint-kursen har ett eget ”klassrum”, Ytstridssalen. Där finns till och med eget kylskåp och pentry. Det ligger skratt i luften.

− Jag är positivt överraskad av kursen och deltagarna. Hela gruppen som är här är ju mycket motiverade, så vi riskerar ju att inte hinna med allt nästan på grund av att vi vill kunna så mycket. När vi får hit föreläsare så är det inte alltid de hinner med det de hade tänkt att säga. Det blir för mycket diskussion och frågor.  Det finns mycket kunskap i gruppen men det finns också en vetgirighet och en vilja att kunna ännu mer. Att komma upp lite högre i utbildningstrappan. Att få förståelse och inte bara kunna, kommenterar Hans Andersson sina kollegor.

Men allt lockar så klart inte alla lika mycket. Särskilt verkar det gälla juridikveckorna. Hans Andersson ser i alla fall fram emot just det:

− Alltså av någon konstig anledning som jag inte riktigt vet varför ser jag fram mot juridiken. Jag inbillar mig att det kommer att vara roligt. Och jag vet att jag kommer att få ångra de här orden. Någonting i bakhuvudet säger mig att det kommer bli roligt med juridiken. Åh, vad jag kommer att få ångra mig!

Johan Danko är inte lika övertygad:

Jag ser fram mot allting. För att få den här chansen när man är lite äldre i systemet, att få sätta sig och plugga igen och att förbandet satsar lite på en, det är motiverande. Och om man tittar framåt våren så är det ju både övningar, det är fältövningar och det är synteser där man faktiskt får tillämpa kunskapen litegrann. Det ser jag fram emot. Men jag har mycket teori att läsa in först så att jag kan göra ett bra jobb. Jag ser dock inte fram emot juridiken… Men det blir nog skoj det också! Kanske.