Efterlängtad examen för nya fänrikar

Coronaförsenad ceremoni för kadetter

Äntligen får de nybakade fänrikarna från officersprogrammet (OP) och särskilda officersutbildningen (Sofu) sin examensceremoni, i närvaro av överbefälhavaren och förbandschefer, men den här gången utan anhöriga. Kadetterna, som sedan i juni befordrats till fänrikar, har nu fått sin avslutningsceremoni framför Militärhögskolan Karlbergs slott i en vacker och minnesvärd ceremoni. Under ceremonin lämnade rektorn för Försvarshögskolan, Robert Egnell, över de nya fänrikarna till överbefälhavaren Micael Bydén.

Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020.
Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020.
Kadetterna framför Karlbergs slott under examensceremonin. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
ÖB, överbefälhavaren delar ut en sabel. Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020.
Överbefälhavaren delar ut Forna karlbergares hederssabel. Mottagaren av denna utmärkelse utses av fänrikarna i kursen och tilldelas bäste kamrat. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020.
Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020.
Kadetterna marscherar in till ceremonin. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Kommendör Bo Berg, chef för Militärhögskolan Karlberg. Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020.
Kommendör Bo Berg, chef för Militärhögskolan Karlberg delar ut jetonger till samtliga nya fänrikar. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
ÖB Micael Bydén talar till kadetterna. Bredvid honom står kommendör Bo Berg, chef på Militärhögskolan Karlberg. Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020.
Överbefälhavare Micael Bydén talar till sina nya chefer. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020. Musikkår. Orkester.
Orkestern underhöll och bidrog till stämningen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020. Sablar som delas ut till framstående kadetter.
Hederssablar som delades ut under ceremonin till framstående elever. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020.
Jakob Falck, 225:e kursens högste elevrepresentant, eller Mäktigaste man som det heter på Karlberg, ur officersprogrammet talar till sina kurskamrater. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Anledningen till de anhörigas frånvaro är förstås den pågående pandemin, som också är förklaringen till den uppskjutna ceremonin. Den hålls annars i juni varje år, i anslutning till att studierna avslutas. Den här gången har tillställningen i stället kunnat följas i direktsändning på Youtube, en sändning som också går att se i efterhand.

I år är det den 225:e kursen som tar examen från Försvarshögskolans officersprogram, bland kadetterna själva med kursnamnet ”Den gyldene kursen”. Eftersom det är en kurs varje år som tar examen från programmet är det i år alltså den 225:e kursen som går klar sin utbildning sedan Militärhögskolan Karlberg startade med officersutbildning år 1792. Det gör Militärhögskolan Karlberg till världens äldsta skola med oavbruten officersutbildning på samma plats. Samtidigt har även deltagarna på särskilda officersprogrammet (Sofu) lämnat Militärhögskolan Karlberg efter ett års intensiva studier, även de med fänriks grad.

− I en tid av tillväxt för Försvarsmakten är det med stolthet och glädje jag har lämnat över dessa unga, kompetenta nya chefer till förbanden runt om i Sverige. De har sedan de började arbeta på förbanden innan sommaren redan hunnit komma in i verksamheten och göra skillnad, och jag är tacksam att vi fick låna dem idag för att kunna genomföra denna traditionstyngda och värdiga examensceremoni, säger chefen för Militärhögskolan Karlberg, kommendör Bo Berg.

Kadetterna från officersprogrammet

Det treåriga officersprogrammet ger kadetterna en bred akademisk utbildning, samtidigt som de utvecklar sin militära profession. Allt för att de ska vara väl förberedda för de uppgifter som möter dem som chefer på olika nivåer när de kommer till sina hemförband.

Under studietiden har kadetterna varvat krigsvetenskap, ledarskap och taktik med flera akademiska ämnen och praktiska moment. Beroende på inriktning har kadetterna inom ramen för ledarskap och ökad självkännedom varit med om olika utmaningar. Bland annat har armékadetterna fått bestiga berg, marinkadetterna har seglat med skolskeppet HMS Gladan och flygvapenkadetterna har genomfört rekognosering och navigering från flygplan. Även truppföring, fysisk träning, tuffa fysiska och mentala utmaningar, skjutövningar och vinterutbildning i Boden har varit delar i den breda professionsutvecklingen.

Kursdeltagarna från Sofu

Den särskilda officersutbildningen (Sofu) är kortare än officersprogrammet (OP). Sofu gör försvarsmaktsanställd personal till officerare. Kravet är bland annat att deltagaren har relevant akademisk examen om minst 180 poäng.

Karlberg – mer än studier

Livet som kadett på officersprogrammet eller Sofu innebär i stor utsträckning att bo och studera på Militärhögskolan Karlberg i Solna. I denna anrika miljö förvaltar kadetterna en rik mängd traditioner, vissa med anor ända från 1800-talet.  Där finns ceremonier av alla de slag och pampiga baler, allt organiserat och utfört av kadetterna själva.

− Det finns en stark drivkraft bland kadetterna i sina studier, men även i sina roller som ledare och förebilder. Det finns en professionalism i det de gör, såväl under skoltid som på fritid, och det är viktigt. För som chef i Försvarsmakten ska man vara trygg i sin värdegrund och därifrån hämta kraft i att bli en ledare att se upp till. Och det bedömer jag att de kommer att lyckas bra med! Jag önskar Försvarsmaktens senaste tillskott av ledare all lycka på förbanden, säger Bo Berg.

Livesändningen från ceremonin går att se i efterhand på Youtube: https://youtu.be/oH8IzB3DwNU

Vill du också bli officer? Läs mer om de olika vägarna dit och vilka krav som ställs.