Reservofficer – det bästa av två världar

Om du vill ha det bästa av två världar och dessutom har det som krävs – bli reservofficer! Uppmaningen är tydlig från de nya reservofficerarna som idag utnämndes till sergeanter och specialistofficerare i reserven vid en corona-anpassad, men värdig, ceremoni vid Militärhögskolan Halmstad.

Examen för Anpassad reservofficersutbildning (AROU 19-20) på Militärhögskolan Halmstad.
Matilda Strömberg, Livgardet, utnämndes till sergeant och specialistofficer i reserven idag vid en värdig examensceremoni på Militärhögskolan Halmstad. Hon och ett drygt tjugotal kurskamrater har precis avslutat Anpassad reservofficersutbildning (AROU). Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Examen för Anpassad reservofficersutbildning (AROU 19-20) på Militärhögskolan Halmstad.
Mihai Saulescu, Livgardet, med stort engagemang i Försvarsmakten under många år, är stolt och glad då reservofficersexamen innebär ytterligare en milstolpe i livet. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Examen för Anpassad reservofficersutbildning (AROU 19-20) på Militärhögskolan Halmstad.
Många och varma applåder har en självklar plats i en värdig examensceremoni. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Examen för Anpassad reservofficersutbildning (AROU 19-20) på Militärhögskolan Halmstad.
Parad för fanan. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Examen för Anpassad reservofficersutbildning (AROU 19-20) på Militärhögskolan Halmstad.
Arméchef Karl Engelbrektson betonade reservofficerarnas betydelse, inte minst genom att de representerar Försvarsmakten i många olika miljöer i samhället genom sina dubbla yrkesval. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Examen för Anpassad reservofficersutbildning (AROU 19-20) på Militärhögskolan Halmstad.
Helikopterflottiljen fick idag två nya reservofficerare. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Examen för Anpassad reservofficersutbildning (AROU 19-20) på Militärhögskolan Halmstad.
Fredrik Linder är en av Livregementets husarers nya reservofficerare. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Examen för Anpassad reservofficersutbildning (AROU 19-20) på Militärhögskolan Halmstad.
Examensbevis och nya axelklaffar – värdefulla bevis för att en ny fas i det militära yrkeslivet börjar. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Examen för Anpassad reservofficersutbildning (AROU 19-20) på Militärhögskolan Halmstad.
– Den här dagen symboliserar och signalerar glädje och framgång, sammanfattar Anders Stach, chef för Militärhögskolan Halmstad. De nya reservofficerarna ska vara stolta! Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Jag kände direkt när jag gjorde min grundutbildning att ”det här är mitt klimat”, konstaterar Matilda Strömberg. Dessutom lockade gemenskapen i Försvarsmakten.

Olika men ändå lika

Matilda är högspänningselektrikern vid järnvägen som varit tidvis tjänstgörande soldat och trossgruppchef på Livgardet sedan 2016. Hon gillar att vara lite ”underdog” och att som ”ung liten tjej” kunna överraska. Det finns många likheter mellan de två världar hon rör sig i:
– Jag är även i mitt civila jobb ute i alla väder, arbetar under tidspress och måste tänka på säkerheten eftersom jag jobbar med högspänning.

Mihai Saulescu är trafikläraren som också är militärpolis på Livgardet. Han gillar verkligen miljöombyten och att utbilda och handleda andra faller sig naturligt i hans båda världar:
– Det har varit lyckosamt ibland att kunna tillämpa lite av det militära sättet att utbilda i mitt civila yrke. Åt andra hållet har jag haft glädje av att kunna tänka lite utanför boxen ibland för att hitta lösningar i det militära. Jag har haft lite fler verktyg i min pedagogiska verktygslåda tack vare mina båda yrken.

Bra utbildningssituation trots pandemi

Matilda och Mihai har under två sommarperioder (totalt 20 veckor) tillsammans med drygt 20 kurskamrater genomfört Anpassad reservofficersutbildning (AROU) på Militärhögskolan Halmstad – en utbildning som kräver viss militär erfarenhet som gruppbefäl sedan tidigare. Fördjupning i ämnen som till exempel ledarskap, pedagogik, taktik och fysiskt stridsvärde har stått på schemat. Båda är mycket nöjda med utbildningen och blickar med tillförsikt framåt.
– Det har varit roligt och berikande att genomföra utbildningen med den spännvidd bland oss i  både ålder, livserfarenhet och bakgrund, konstaterar Matilda. Det är inte mycket man inte kan lösa om man har tillgång till allt från enhetschef på finansdepartementet till elektriker i plutonen!
– Militärhögskolan Halmstad har rutin på det här, säger Mihai. Utbildningen är genomtänkt och det finns en ”röd tråd” där ämnena vävs in i varandra.

Corona-pandemin har inneburit vissa anpassningar av sommarens utbildning. De första fem veckorna tillbringades i hemmet med distansstudier, något som upplevdes positivt av de båda, fast på olika sätt.
– Jag har fått kämpa lite, men tack vare pandemin har jag höjt min IT-kompetens avsevärt, konstaterar Mihai.
– Jag har fått prova ett nytt inlärningssätt som passar mig, berättar Matilda. Jag vill gärna tänka och prova själv först innan jag ber om hjälp av kamrater och lärare.

Framtidsdrömmar för fortsatt engagemang i Försvarsmakten saknas inte, trots att det skiljer drygt 30 år mellan Matilda och Mihai.
– Det ska bli jätteroligt att komma tillbaka och jobba på mitt kompani i ny roll, sammanfattar Matilda. Som ställföreträdande plutonchef kommer jag att ha större möjlighet att påverka verksamheten. Jag ser också fram emot att använda de nya pedagogiska verktyg jag nu har för att utbilda och inspirera nya soldater.
– Jag har gjort åtta utlandsinsatser, och har inte släppt ambitionen att få göra ytterligare någon, berättar Mihai med glimten i ögat. Reservofficersexamen idag är ytterligare en milstolpe i mitt liv, men jag har också ambitionen att växla över från specialistofficer till officer i reserven innan jag blir för gammal!