Problemlösning i pressade situationer

Under tre månader har grundkurs IEDD (Improvised Explosive Device Disposal) pågått vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec i Eksjö. Kursen är en grundläggande kurs i röjning av improviserade sprängladdningar och riktar sig till personal vid de förband som har ammunitionsröjande förmåga.

Röjande ammunitionsröjningsledare
Efter att den livlösa kroppen (dockan) undersökts med hjälp av en ammunitionsröjningsrobot går ammunitionsröjningsledaren fram i bombdräkt för att röja objektet. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten
Ammunitionsröjare i bombdräkt
Att arbeta i bombdräkten är tungt och svettigt, det är viktigt att operatören har förmågan att behålla fokus i pressade situationer. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten
Roboten styrs av en spelkontroll
Ammunitionsröjningsroboten manövreras med hjälp av en helt vanlig handkontroll för konsol- eller PC-spel. Foto: Daniel Wiberg/Försvarsmakten

Det är april och på övningsfältet i Skillingaryd utspelar sig ett fiktivt övningsscenario där vi befinner oss på en camp vid en insats någonstans i världen. I scenariot har en person nerkämpats av campens vaktstyrka efter att personen inte stannat och vidtagit de åtgärder som vaktstyrkan beordrat. När vaktstyrkan närmar sig den livlösa kroppen ser de att personen bär något under sin jacka samt att en misstänkt utlösare ligger i handen. En ammunitionsröjningsgrupp tillkallas och konstaterar att det rör sig om en bombväst. Nu påbörjas undersökning, omhändertagande och röjning av västen.

Scenariot är en momentövning vid slutprovet på grundkurs IEDD där de blivande ammunitionsröjningsledarna efter tolv veckors utbildning hanterar scenarier på egen hand, utan det stöd som de tidigare fått av kursens instruktörer. 

Grunder för att bedöma, planera och röja improviserade bomber

I januari påbörjade elever från Swedec, Göta ingenjörregemente och Fjärde sjöstridsflottiljen utbildningen till ammunitionsröjningsledare. Under kursen lär sig deltagarna de grundläggande tillvägagångssätten för att bedöma objekt, planera insatser och att röja objekt.

Kursen består av teoretiska pass varvat med praktiska övningar och trappas successivt upp för att de sista veckorna kontrolleras i ett omfattande slutprov. Här ska eleverna uppvisa för instruktörer och sig själva att de befäst sina kunskaper och klarar av att hantera IEDD-uppgifter av skiftande karaktär i olika miljöer.

– Du måste vara målmedveten, strukturerad, noggrann och ha hög sinnesnärvaro för att kunna fatta beslut i påfrestande situationer, ibland även under tidspress, säger Jörgen Toivainen som är kurschef vid Swedecs utbildningsenhet.

Tempot vid kursen är högt och eleverna ska ta till sig mycket kunskap under de intensiva veckorna. Genom ett öppet klimat mellan instruktörer och elever skapas en bra inlärningsmiljö med möjligheter till frågor och diskussioner.

Drivkraften till att söka ammunitionsröjartjänst

Det som intresserar många med ammunitionsröjartjänsten är den mentala utmaningen. Man kan se varje uppgift som ett unikt problem som måste lösas, vilket ofta sätter höga krav på flexibilitet och förmåga att tänka klart i stressade situationer.

Att dessutom få tillhöra spjutspetsen inom ett område och att få arbeta med motiverade kollegor och att få göra skillnad är också motiverande faktorer för många som söker sig till ammunitionsröjartjänsten.

Vägen till ammunitionsröjare

För att bli ammunitionsröjare bör du träna inför mönstring och grundutbildning, träna allsidigt med syfte att bygga upp en god grundfysik. Vid mönstringen ska du genomföra så väl fysiska som psykiska tester med goda resultat. Vid din grundutbildning kan du med fördel söka dig till något av de förband som har ammunitionsröjningsförmåga. Efter genomförd grundutbildning kan du ta anställning som ammunitionsröjningssoldat vid något av förbanden med ammunitionsröjande förmåga eller så söker du dig vidare till specialistofficersutbildningen (SOU) med målsättningen att bli ammunitionsröjningsledare.

 

Förband med ammunitionsröjande förmåga
  • Totalförsvarets ammunitions och minröjningscentrum – Swedec
  • Göta ingenjörregemente – Ing 2
  • Totalförsvarets skyddscentrum – SkyddC
  • Amfibieregementet – Amf 1
  • Fjärde sjöstridsflottiljen – Röjdykarna
Förkortningar inom ammunitionsröjning
  • EOC – Explosive Ordanance Clarence (ammunitions- och minröjning)
  • EOD – Explosive Ordanance Disposal (ammunitionsröjning)
  • IED – Improvised Explosive Device (improviserade sprängämnen)
  • IEDD – Improvised Explosive Device Disposal (röjning av improviserade sprängämnen)