Försvarsmakten stödjer Socialstyrelsen med personal

Försvarsmakten stödjer sedan några dagar Socialstyrelsens särskilda organisation med stabspersonal. Och det stödet behövs, för utbrottet av covid-19 till följd av det så kallade coronaviruset har ökat belastningen på Socialstyrelsen och dess anställda, som nu måste arbeta på ett nytt sätt.

Stabsorientering under ledning av stabschef, Pontus Rotter. Här ges inriktning från operationsledaren Johanna Sandvall. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten
Lägesuppdatering med staben och inriktning från operationsledaren. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

Under virusutbrottets första veckor har Försvarsmakten stöttat flera olika aktörer runt om i landet. Till exempel har personal har ställts till förfogande för att bygga tält utanför sjukhus, sköta transporter och bygga upp hela fältsjukhus. Utöver det har utrustning fördelats om till sjukvården. Sedan i fredags stödjer myndigheten nu även Socialstyrelsen med stabspersonal.

Från Militärhögskolan Karlberg kommer insatsens chef, Johan Falkholt, tillsammans med sex kollegor. Men på plats för att stödja finns även myndighetspersonal från Försvarsmaktens högkvarter och MSB.

− Vi formerar oss fortfarande tillsammans med Socialstyrelsen i krisorganisationen. Man bygger staben och arbetssätten samtidigt som vi arbetar i den. I går tog vi till exempel fram ett nytt koncept för mötesstrukturen som eventuellt sjösätts i morgon. Vi gör om saker hela tiden, säger överstelöjtnant Johan Falkholt.

Socialstyrelsen ser löpande över sina stödbehov. Hur insatsen ska se ut och vilken typ av stöd, och vilka kompetenser stödjande personal bör ha, kan därför komma att förändras. Försvarsmakten har i nuläget godkänt att stödja med personal fram till och med sista juni. Behövs det finns ytterligare ett 20-tal anställda på Militärhögskolan Karlberg redo att med kort varsel byta arbetsplats. En av dem som redan gjort det är kapten Martin Järvinen, som till vardags är mentor till kadetter på Militärhögskolan Karlberg. Han är imponerad av vad Socialstyrelsen hittills hunnit med.

Martin Järvinen är en del av Försvarsmaktens stabsstöd till Socialstyrelsens krisledningsstab, med anledning av covid-19 och coronaviruset. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

− På tre veckor har Socialstyrelsen byggt upp en stor organisation. Nu finns en krisorganisation på 30-50 personer. I det ingår att bygga upp ledningsrum, infrastruktur, IT-stöd. Imponerande snabbt, säger Martin Järvinen.

Martin var en av de första att förstärka sektionen för lägesanalys. Fyra dagar senare är det strax under tio medarbetare i sektionen. Personer som kommer från sjukvården och andra myndigheter.

− Personalen här är mycket glada att vi är på plats och att vi stöttar, och vi har tagits väl omhand i en positiv atmosfär, säger Martin Järvinen.

Försvarsmakten stödjer Socialstyrelsen enligt stödförordningen 2002:375. I den definieras hur personal från Försvarsmakten ska bete sig när de stödjer andra myndigheter. Det innebär till exempel normalt att stödjande personal inte får agera myndighetsutövande, alltså att personalen inte ska handlägga ärenden eller ta beslut.