Militärregionerna tar kommandot

Under högtidliga former anordnade Norra, Västra, Södra och Mellersta militärregionerna ceremonier under förra veckan, för att uppmärksamma att de nu blir egna förband i Försvarsmakten. I samband med det övertar de ansvaret över sina respektive hemvärnsbataljoner och utbildningsgrupper samt underställs rikshemvärnschefens befäl.

Jonny Lindfors, chef för Norrbottens regemente, lämnar över befälet till Ulf Siverstedt, chef för Norra militärregionen. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Överste Siverstedt välkomnade Hemvärnets representanter till Norra militärregionen. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
En högtidlig signering med rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg, markerade förändringen. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Chefen Västra militärregionen Peter Hederstedt tar befälet. Foto: Robin Kruger/Försvarsmakten
Ställföreträdande insatschefen generalmajor Urban Molin håller tal. Foto: Robin Kruger/Försvarsmakten
Skaraborgs hemvärnsmusikkår. Foto: Robin Kruger/Försvarsmakten
Överlämningsceremoni vid Mellersta militärregionen. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg håller tal. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Beslutet skrivs under av chefen Livgardet Laura Swaan Wrede, chefen Mellersta militärregionen Thomas Karlsson, rikshemvärnschefen Stefan Sandborg, chefen Ledningsregementet Mattias Hansson och chefen Amfibieregementet Patrik Gardesten. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Södra militärregionen hade sin överlämningsceremoni på Kalmar slott. Foto: Jan Bohman/Försvarsmakten
Överlämning. Foto: Jan Bohman/Försvarsmakten
Fanor från Södra militärregionen. Foto: Jan Bohman/Försvarsmakten

Förändringen innebär att militärregionerna nu, förutom att leda hemvärnsförbanden i krig och kris, även ansvarar för deras utbildning och utveckling. Omställningen är en del av Försvarsmaktens arbete med att skapa en ledning för ett starkare försvar i ett försämrat omvärldsläge. Med den nya organisationen kommer bland annat Hemvärnets övningar bättre kunna samordnas och det fortsatta arbetet med totalförsvarssamverkan att underlättas.

För rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Sandborg och ställföreträdande insatschefen generalmajor Urban Molin har det varit bråda dagar. De har fått åka från Boden i norr till Kalmar i söder för att delta i de olika ceremonierna.

– Den nya organisationen kommer att öka förmågan i våra krigsförband. Vi får bättre förutsättningar till koordinering av insats- och förbandsproduktionsverksamhet. Något jag förväntar mig kommer leda till att tydliggöra våra militärregioner med ingående hemvärnsförband ytterligare, samt bidra till en ökad samordning och utveckling av hemvärnsutbildningssystemet. En utveckling som i sin tur kommer bidra till att stärka militärregionernas och hemvärnsförbandens förmåga ytterligare, säger rikshemvärnschef generalmajor Stefan Sandborg.

Försvarsmaktens insatschef kommer fortsatt leda militärregionerna vid territoriell verksamhet, operationer och insatser.

Generalmajor Urban Molin förklarar att Sveriges militärregioner nu får likartade organisationsformer som försvarsgrenarna har fått, med ansvar för insatsverksamhet och för utbildning och träning av egna förband.

– Jag vill önska rikshemvärnschefen och militärregioncheferna lycka till!