Blivande officerare på glid i snö och kyla

Kadetter från Militärhögskolan lär sig hantera vintermiljö

En efter en tar sig kadetterna till slut ner för den snötäckta backen på sina Vita blixten-skidor. Vissa avslappnade med böjda knän, helt enligt instruktionerna. Andra stela och vinglande med den tunga ryggsäcken pendlandes över ryggen.

Utbildningen består av många moment. I ett av dem ska kadetterna lära sig skjutställningar på skidor. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Skidorna tjäras noga över elden inför kommande skidåkning. Foto: Ludvig Broomé/Försvarsmakten
Det är inte lätt att med tung ryggsäck åka nedför med Försvarsmaktens skidor. De har inte stålkanter och bindningen löser lätt ut. Men med rätt fallteknik kan man gå omkull utan större problem än att det är svårt att komma upp igen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Inför kadetternas isvaksbad visade chefen för Militärhögskolan Karlberg, kommendör Bo Berg, gott ledarskap och föredöme genom att förevisningsbada. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Några kilometer söder om Boden tränar för dagen kadetterna från Militärhögskolan Karlberg på skidåkning med Försvarsmaktens gamla trotjänare, skidorna som kallas Vita blixten. Som blivande officerare har alla kadetter tjänstgöring bakom sig på förband runt om i riket, både inom flygvapnet, marinen och armén. Vissa, speciellt från arméns nordligare förband, har därför med sig in i övningen gedigen vinterkunskap medan andra står på skidor för första gången. Inför övningen har samtliga med sig att agera som föredömen och att hjälpa kamrater till kunskap och utveckling.

Anna Lissner, kadett med bakgrund i marinen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

− Som flottist ser ju inte direkt vintermiljön ut så här, vi har ju inte skog och mossa på det här sättet. Men kylan är ju densamma. Så på något sätt lär man sig ju här att hantera kylan ändå. Det är inte det här jag gör till vardags, och det är inte för det här jag sökt till Försvarsmakten. Jag trodde inför att det skulle vara kallt och jävligt, men det har varit sjukt kul! Och det är kul att prova något nytt, säger Anna Lissner, kadett i den 226 kursen och en av deltagarna på övningen.

Officer i den militära professionen

Vinterutbildningen är en obligatorisk del av två olika kurser. Dels Officer i den militära professionen (OiM) som syftar till att öka kadetternas militära färdigheter och ledarskapsförmåga, i det här fallet i vintermiljö. Dels utgör vinterutbildningen kursen Grundläggande vinterutbildning befäl.

Kortfattat handlar utbildningen i Boden om att kadetterna i vintermiljö ska öka sin förmåga att hantera sitt eget och gruppen stridsvärde, att hantera sitt vapen, sin personliga utrustning och materiel samt att sätta upp förläggningar.

Vinterutbildningen har tre praktiska övningsmoment, som tillsammans utgör bedömningsgrund för betygsättningen: isvaksbad, ensamdygn och utbildningskontrollen.

− Det bästa har varit att få lov att åka skidor, det var roligt! Och att få bada isvak, säger Anna Lissner.

Lång förberedelsetid

Förberedelserna inför tiden i Boden började redan 20 veckor innan resan norrut. Deltagarna har fått öva på alla moment på barmark under kontrollerade former för att säkerställa att kunskapsnivån är tillräckligt hög för att på ett säkert sätt klara av vintermiljön och de krav den ställer. I förberedelserna ingår även riktad fysisk träning, för vinterutbildningen är fysiskt krävande.

− Mycket tack vare kompaniets goda förberedelser inför vinterutbildningen går vi i mål med god måluppfyllnad och ett genomgående säkert genomförande. Sen måste jag också berömma kadetternas inställning och vilja att lyfta varandra under kursen, säger Jonas Rydsheim, övningsledare för vinterutbildningen.

Med på övningen var även tre lettiska kadetter som en del i skolornas utbytesprogram och ambition att lära av varandra.

Vinterutbildning 2020
00:58

Hör kadett Anna Lissner berätta om vinterutbildningen.