Påfrestande chefsövning för blivande officerare

Kadetter lär sig ledarskap under svåra förhållanden

Det är blött. Kylan kryper in under de gröna kläderna så snart kroppen inte hålls igång. Tröttheten hjälper inte till. Novembers gråaste ansikte gör naturen enfärgad, dagen till kväll och allt täckt av vattendroppar. Förutsättningarna är perfekta för att kadetterna från Militärhögskolan Karlberg ska få pröva sina förmågor i ledarskap och samarbete.

Återhämtning är absolut nödvändigt för att hålla stridsvärdet uppe. Kan man dessutom ge trötta kollegor varmt vatten är det extra bra. Foto: Peter Söderberg/Försvarsmakten
Strid i öppen tallskog ställer stora krav på gruppen och soldaterna. Man syns väl och ser långt och det är ont om gömställen i den flacka och sandiga naturen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Paus mellan övningsmomenten. Tid för reflektion och återhämtning framför en brasa. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Dygnsranson - ger tillräckligt med energi och fyller magen. Smakar extra gott när man är slutkörd. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
En patrull på uppdrag. Foto: Peter Söderberg/Försvarsmakten
Sov när tillfälle ges. Du behöva varje vila du kan få om du är med på övning Ihärdighet. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Övningsledare Jonas Rydsheim planerar och leder övningen på plats i Marma. Foto: Peter Söderberg/Försvarsmakten

Platsen är Marma skjutfält, invid Dalälvens utlopp, som så många gånger förr för den återkommande övningen som benämns Ihärdighet. Den här gången är det kadetter ur 227:e kursen på Officersprogrammet samt elever från Sofu (särskild officersutbildning) som under ett antal dagar ska testas under utmanande former. Tanken är att de under 72 timmar ska tillämpa i praktiken det som de lärt sig i skolsalar. De ska under den tiden hålla gruppens stridsvärde intakt, det vill säga förmågan att fungera normalt, medan de löser problem och fysiskt krävande uppgifter. De ska också klara av enklare stridsuppgifter och kunna analysera och utvärdera sin egen och andras insatser. Självklart ser övningsledningen till att de under sina 72 timmar i stridsmomentet prövas ordentligt, till exempel med mycket lite sömn.

En stor del av övningen kretsar kring ett stridsmoment där halva styrkan ska försvara en stridsställning och andra halvan ska spana på stridsställningen för att senare anfalla den. Som stöd för den anfallande styrkan har frivilliga hemvärnssoldater från Gävleborgsgruppen kallats in till övningen. De har med sig bandvagnar, förare och en del utrustning. Deras närvaro ger ytterligare dimensioner till en redan värdefull övning eftersom de tillför fordon och mångårig erfarenhet. Samarbetet med Hemvärnet är helt nödvändigt för att en sådan här övning ska gå att genomföra.

Det är självklart mer än strid som prövas. Som ledare och blivande officer måste man klara av att sköta sin hygien och hälsa, få i sig tillräckligt med näring men också att vila tillräckligt mycket. Men också att se till att även underställda och kollegor mår bra.

− Det är helt avgörande att kadetterna får möjlighet att testa sig själva under svåra förhållanden. Man kan lära sig en hel del i skolsalar, men att förstå hur det hänger ihop och hur man reagerar på olika påfrestningar måste testas i så verkliga förhållanden som möjligt. Något de verkligen får chans att göra i den här övningen. Och den chansen måste jag säga att de verkligen tagit, och med en positiv inställning dessutom. Det här är ett av de mest positiva gäng som jag hittills mött under övning Ihärdighet, säger övningsledare Jonas Rydsheim från Militärhögskolan Karlberg.

Övningen är ett samarbete mellan Militärhögskolan Karlberg och Försvarshögskolan, där kadetterna från Officersprogrammet formellt är inskrivna.

Vill du också bli officer? Läs mer om hur du ansöker på www.forsvarsmakten.se/officer.

Videoomslag ihärdighet 2019
Övning Ihärdighet 2019
00:40

Hör en av de deltagande kadetternas syn på övningen och hur det går där.