Värnpliktiga åter på slotten

Högvakten är en högt prioriterad, återkommande uppgift för hela Försvarsmakten. Men sedan värnplikten återinfördes 2018 har varken F 17 eller F 21 genomfört någon högvakt med värnpliktiga, förrän nu när man bevakar både Stockholms slott och Drottningholms slott.

Vaktstyrkan genomför som tradition avmarsch till avlösningsceremonin på yttre borggården utanför Stockholms slott. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Vaktstyrkan genomför som tradition avmarsch till avlösningsceremonin på yttre borggården utanför Stockholms slott. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Vaktstyrkan genomför som tradition avmarsch till avlösningsceremonin på yttre borggården utanför Stockholms slott. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Vaktstyrkan genomför som tradition avmarsch till avlösningsceremonin på yttre borggården utanför Stockholms slott. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Vaktstyrkan genomför som tradition avmarsch till avlösningsceremonin på yttre borggården utanför Stockholms slott. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
Vaktstyrkan genomför som tradition avmarsch till avlösningsceremonin på yttre borggården utanför Stockholms slott. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten
"Högvaktsutbildningen har varit riktigt kul och väldigt annorlunda inslag jämfört med resten av utbildningen. Sen blir ju det här ett minne för livet" säger flygbassäkerhetsrekryten Robin Ruth, F 21. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Delar av styrkan från F 21 under avlösningsceremonin vid Drottningholms slott. Foto: Julia Sköldmark/Försvarsmakten
Postavlösningen vid Drottningholms slott på väg Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Värnpliktig rekryt från flygbassäkerhetsplutonen på F 21 på post utanför Drottningholms slott. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Ställföreträdande vaktchefen översergeant Tobias Lantz inspekterar en av posterna vid Drottningholms slott. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Avlösning på väg vid Drottningholms slott Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Postavlösning vid Drottningholms slott Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Tidigare denna vecka har de värnpliktiga på F 17 lämnat förbandet för att lösa högvaktstjänst på Stockholms slott. De är således den första högvaktsstyrkan som flottiljen skickar med värnpliktiga sen den allmänna värnplikten lades på is 2010. Högvakten är en av de högst prioriterade uppdragen för Försvarsmakten och uppdraget roterar mellan Försvarsmaktens olika förband. 

Vaktchefen Daniel Wikström. Foto: Jonas Holmberg/Försvarsmakten

Vaktchefen Daniel Vikström gör sin första högvakt på Stockholms slott. Rollen innebär att han är ansvarig för högvaktsstyrkan som agerar skarp vaktstyrka på Stockholms slott, vilket även betyder att de under högvakten ingår i Stockholms militära beredskap.

– F 17 är på plats med cirka 60 värnpliktiga. Träningen inför bestod av två veckors förövning för att lära sig alla rutiner samt exercis säger Daniel och berättar vidare om sin egen roll:

– Det känns väldigt roligt att vara med och få företräda F 17 men med viss anspänning eftersom det är min första gång. Men det har gått bra hittills och allt känns okej.

Två flottiljer, två högvaktsstyrkor

Uppgiften högvakt består av att bevaka båda de kungliga slotten i Stockholm, Stockholms slott samt Drottningholms slott. För att lösa högvakten denna gången delar de båda flottiljerna på arbetet där F 17 bevakar Stockholms slott medan F 21 bevakar Drottningholm. Förbandet från norr har skickat en pluton flygbassäkerhetsrekryter. En av dessa är Robin Ruth som ryckte in vecka 38 och nu, nio veckor senare, står på post vid Drottningholms slott för att vakta kungafamiljen.

– Högvaktsutbildningen har varit riktigt kul och väldigt annorlunda inslag jämfört med resten av utbildningen. Sen blir ju det här ett minne för livet.

Även Major Martin Hasselström, vaktchef för den norrbottniska styrkan är nöjd så långt.

– Det har flutit på väldigt bra ända från starten av högvaktsutbildningen under vecka 46 till nu. Pågången gick bra och det syntes tydligt på rekryterna att de också var nöjda. Nu har vi ju bara varit igång i drygt ett dygn så det gäller att komma in ordentligt i rutinerna så att man får verksamheten att flyta på hela veckan. Jag tycker rekryterna har kommit långt med tanke på att de bara varit i Försvarsmakten i nio veckor. Men de har helt rätt inställning vilket underlättar väldigt mycket.

Vaktchefen Martin Hasselström skickar iväg vaktavlösningen på Drottningholms slott. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten