Spaden i jorden för ny utbildningshall på Revingehed

180 miljoner kronor investeras när bygget av Södra skånska regementets nya utbildningshall drar igång. Den största infrastruktursatsningen för Försvarsmakten i Skåne sedan 80-talet och en garant för framtida tillväxt som skapar framtidstro.

Representanter från Försvarsmakten, Fortifikationsverket och MVB AB fanns på plats när första spadtaget för den nya utbildningshallen på P 7 togs. Foto: Felix Sundback/Försvarsmakten
P 7:s regementschef överste Bo Stennabb gjorde uppsittning i en grävmaskin och lyfte officiellt den första skopan jord från marken. Foto: Felix Sundback/Försvarsmakten
”Nu får vi en ändamålsenlig lokal att genomföra utbildning i. En förutsättning för vår planerade tillväxt som gör att man känner framtidstro.” sa regementschefen Bo Stennabb. Foto: Felix Sundback/Försvarsmakten
Bild över området där den nya 4 700 kvadratmeter stora utbildningshallen ska anläggas. Foto: Exact

Solen har precis nått ovanför trädtopparna och fyller marken med ljus. Här ska en ny utbildningshall och skärmtak anläggas. Över ett större område, där det tidigare fanns skog, har träden jämnats med marken och skapat ett massivt vakuum vilket ger ett sken av byggnationens omfattning.
– Utbildningshallen kommer bli cirka 4 700 kvadratmeter stor och mäta 215 gånger 40 meter medan skärmtaket kommer bli ungefär 2 700 kvadratmeter, berättar major Jöran Nissen, objektledare vid Lokalplaneringsenhet syd. Vi har utformat hallen för att längd och bredd inte ska vara begränsande. Här ska vi med den senaste tekniken kunna utbilda på det mesta och köra in nästan alla Försvarsmaktens fordonstyper.

Framtidstro

Inför representanter från Försvarsmakten, Fortifikationsverket och MVB AB gjorde regementschef överste Bo Stennabb uppsittning i en grävmaskin och lyfte officiellt den första skopan jord från marken. För honom är tillförseln av en ny utbildningshall ett välkommet tillskott till regementet.
– Nu får vi en ändamålsenlig lokal att genomföra utbildning i. Byggnationen är en förutsättning för vår planerade tillväxt och den sänder en tydlig signal om att det nu satsas på Försvarsmakten. När man ser det här hända, då känner man framtidstro.

Major Jöran Nissen, objektledare vid Lokalplaneringsenhet syd. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

Projektet, som är det största inom Revinge garnison sedan uppförandet av kansli- och förläggningsbyggnad 1982, beräknas kosta cirka 180 miljoner kronor och är en del av en större infrastruktursatsning på över en halv miljard kronor i närtid.
– Tidigare i år blev Södra militärregionens nya stabsbyggnad färdig för inflyttning och framöver ser vi även uppförandet av en ny förläggningsbyggnad med 240 sängplatser för värnpliktiga samt nya kontorsplatser och temporära lösningar för att bekämpa vår trångboddhet, berättar regementschefen.

Beprövad modell

Utformningen är till stora delar baserad på beprövade lokaler från P 4 i Skövde och inrymmer tre uppdelade hallar där olika former av utbildningsverksamhet kan genomföras samtidigt.
– Från att idag utbilda i gamla mobiliseringsförråd, kallförråd och under bar himmel till en uppvärmd och ändamålsenlig hall, det kommer bli ett riktigt bra lyft för P 7, förklarar major Nissen.

Sommaren 2021 ska den nya utbildningshallen och skärmtaket stå färdiga. Då väntas P 7 utbilda cirka 370 värnpliktiga i jämförelse med dagens 300. Kommande år stiger siffran och snittar runt 500 soldater per år då den nya kasernen är färdig.