Totalförsvaret och framtiden i ÖB:s fokus

Ett CBRNe-symposium, en cyberövning och en totalförsvarsdag har varit tre av överbefälhavarens programpunkter den gångna veckan – alla har de på olika sätt berört framtiden och totalförsvaret.

Totalförsvaret har på olika sätt varit i ÖB:s fokus under veckan. Här möter Micael Bydén media i samband med totalförsvarsdagen i Skåne tillsammans med landshövdingen Annelie Hulthén. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

– Sverige måste kunna stå emot svåra påfrestningar. Därför arbetar Sverige med att aktivt bygga upp totalförsvaret och det här har varit en spännande vecka som gett upphov till många tankar, säger ÖB Micael Bydén.

Inte minst, konstaterar ÖB att de hot som finns – oavsett om det handlar om exempelvis kemiska stridsmedel eller cyberattacker – inte är något som Försvarsmakten ensamt kan hantera:
– Nej, det är sådant som påverkar hela samhället. Att avsluta veckan med att möta över 200 representanter Skånes 33 kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer på Totalförsvarsdagen i Skåne gav mig därför gott hopp inför framtiden. Genom att träffas och utbyta erfarenheter stärks beredskapsarbetet.

Från och med november och sedan under hela 2020 kommer Försvarsmakten och över 400 andra aktörer tillsammans öva totalförsvaret, bland annat under försvarsmaktsövningen Aurora som genomförs i maj nästa år.
– Det ser jag verkligen fram mot. Engagemanget är stort från så många delar av samhället.

Men ÖB påpekar att det inte räcker med att Sverige nu utvecklar totalförsvaret:
– Vi måste även fortsätta att öva tillsammans med våra internationella partners. Dagens konflikter stannar inte vid nationsgränserna, konstaterar Micael Bydén.