Reservofficerare från olika länder möts

Världens största internationella organisation för reservofficerare CIOR (Interallied Confederation of Reserve Officers) med cirka 1 miljon medlemmar i 36 länder genomför årligen en sommarkongress. Övningar, seminarier och idrottstävlingar avlöser varandra under en vecka för att stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Nyligen avslutades årets kongress i Tallinn, Estland.

Reservofficer Daniel Urso (mitten) i samspråk med reservofficerskollegor under Young Reserve Officers Workshop - en av många aktiviteter under den internationella reservofficerskongressen i Tallin. Foto: CIOR
Sara Schiller (främre raden)med övriga deltagare, föreläsare och mentorer som deltog i CIMEX-övningen. Foto: Estlands försvarsmakt
Celina Lööf, Maria Andersson och Sara Eklund kämpade för Sverige i militär femkamp. Foto: Sven Lindeberg/Försvarsmakten

Militärhögskolan Halmstad har uppdraget att, i samarbete med Förbundet Sveriges Reservofficerare, SVEROF, tillse att Försvarsmakten är representerad och samtidigt möjliggöra för svenska reservofficerare att delta i kongressens olika kommittéer och tävlingen i militär femkamp. Årets svenska delegation var den största hittills med ett femtontal deltagare.
 – Det är verkligen intressant att höra hur våra reservofficerskollegor runt om i världen verkar och har det, berättar reservofficer Maria Andersson, Livgardet.

CIMEX 2019 – övning med fokus på utmaningar och möjligheter i ”informationsåldern”

I samband med sommarkongressen genomfördes den årliga CIMEX-övningen, en övning i civilmilitär samverkan. Årets tema var ”CIMIC in the information age – opportunities och challenges”. Övningen lockade 46 deltagare från 13 olika NATO-länder och medlemsstater i Partnerskap för fred (PfP). Deltagarna sattes under press genom uppgifter som snabbt skulle lösas i tillfälligt sammansatta grupper.
– Att få möjlighet att utbildas och tränas i denna miljö var mycket givande, berättar Sara Schiller, Militärregion Syd. Genom att reservofficerare kontinuerligt deltar på övningar som den här höjs Försvarsmaktens totala nivå inom denna expertis. Att ge deltagarna möjlighet att skapa nätverk passar väl för personal som tjänstgör på Militärregionerna då vi är i behov en kort uppstartssträcka vid samarbete i skarpa situationer.

Djupdykning för nya reservofficerare i internationellt samarbete

Två nyexaminerade reservofficerare från Militärhögskolan Halmstad fick möjlighet att delta vid sommarkongressen genom MHS H stipendium. Tillsammans med ett 70-tal andra unga reservofficerare från NATO-länder och andra partnerländer deltog de i Young Reserve Officers Workshop.

Under workshopen avhandlades allt från folkrätt och interkulturellt samarbete till cyberförsvar och planeringsprocessen som gemensamma militära operationer mellan flera länder och organisationer.
– En av de största lärdomarna har varit hur avgörande det är att kunna samarbeta med officerare från andra länder, berättar Daniel Urso, Livgardet, som fick insikt i både militärdiplomati och förhandlingsteknik.

Idrotten har viktig plats

Deltagande lag från 12 länder samlades i årets tävlingar i militär femkamp med grenar som gevärs- och pistolskytte, hinderbana, simhinderbana, avståndsbedömning, kartläsning, handgranatkastning samt en mycket utmanande avslutande orienteringsmarsch. Samtliga grenar genomfördes i uniform och alla deltagare tävlade under samma förhållanden, killar som tjejer. Försvarsmakten ställde upp med två lag. Totalt var det 35 tremannalag som gjorde upp om slutsegern.

De svenska lagen stod för en fin prestation. Damlaget kom på en hedrande fjärdeplats och herrarna på fin tionde plats.
– Med tanke på de begränsade möjligheterna att förbereda oss och träna tillsammans inför tävlingen är vi nöjda med lagens prestationer, sammanfattar Maria Andersson.  Nästa år vill vi ha revansch och suget efter en medalj är stort!