Reservofficer - ett naturligt sätt att bidra

Att utveckla platser och städers attraktionskraft, säljare eller att utveckla Sveriges beredskap - det är den civila vardagen för några av de 16 kadetter på den Anpassade reservofficersutbildningen (AROU) som idag utnämndes till specialistofficerare i reserven vid en högtidlig examensceremoni på Militärhögskolan Halmstad (MHS H). Gemensamt för alla är att man också vill bidra till Försvarsmaktens tillväxt och utveckling.

Kadett Marcus Andersson på väg för att utnämnas till förstesergeant och specialistofficer i reserven. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Per Larsson i väntan på befordran vid examensceremoni på Militärhögskolan Halmstad. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Dagens examensförrättare var Fredrik Ståhlberg, ställföreträdande arméchef. Vid sin sida Anders Stach, chef för Militärhögskolan Halmstad. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Chefen för Norrbottens flygflottilj, Claes Isoz, och skolförvaltare Patrik Rydell, Militärhögskolan Halmstad, byter grad på kadett Emil Yliperttula till förstesergeant. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Efter utnämning väntar traditionsenlig trumpetfanfar och ”folkets jubel”. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Till Norrbottens regemente, I19, återvänder Henrik Andersson och Samuel Åhs-Pontén som specialistofficerare i reserven. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
AROU 18-19 går nu ut till nya utmaningar i krigsförbanden. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
På examensdagen är det glädje och stolthet i luften. Johan Forshammar och Cerise Bauer som tillhör Trängregementet har uppmärksammats lite extra av sin förbandsrepresentant i samband med examen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

–Sverige har fattat beslut om att återuppbygga totalförsvaret och då krävs det att alla drar sitt strå till stacken, konstaterar Per Larsson, som har ett stort samhällsintresse och i sitt ”vanliga” jobb arbetar med utveckling av Sveriges krisberedskap och civila försvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

De nya reservofficerarnas bidrag för att stärka Försvarsmaktens förmåga är mycket välkommet.
– Ni som står här idag har visat att ni har det som krävs för att fatta de svåraste besluten och hantera de mest komplexa av uppgifter, nämligen väpnad strid för försvaret av Sverige, vår demokrati och alla som bor i vårt land, sammanfattar Fredrik Ståhlberg, ställföreträdande arméchef och dagens examensförrättare. Med den tillväxt som Försvarsmakten står inför är ert bidrag som reservofficerare direkt avgörande för att vi ska lyckas lösa våra uppgifter.

Det är aldrig för sent att engagera sig

Sedan värnplikten på Amfibieregementet, Amf 1, 2007-2008 har Försvarsmaktens dragningskraft aldrig släppt och efter sex års tidvis tjänstgöring som soldat är det ett naturligt steg att bli reservofficer på Livgardet.
– Jag ser fram emot att ta ytterligare ett steg i min militära yrkesutveckling, berättar Per. Jag har verkligen uppskattat att få bredda min kunskap, inte minst genom att möta alla kurskamrater med skiftande bakgrund!

Marcus Andersson, VD på ett konsultföretag inom ledarskap och marknadsföring, har känt Försvarsmaktens dragningskraft betydligt längre än så och känner sig tacksam för att Försvarsmakten vågar och vill satsa på någon vars senaste kontakt med Försvarsmakten var värnplikten för nästan 20 år sedan på det som idag är Ledningsregementet:
– Det är faktiskt sant att det aldrig är för sent att engagera sig i Försvarsmakten. Jag vill bidra med min erfarenhet av både ledarskap och framförallt förändringsledning under Försvarsmaktens tillväxt. Försvarsmakten har en så viktig roll att försvara och skydda viktiga värden som frihet, demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Alla för en – en för alla

Det går inte att ta miste på att kamratskapen och upplevelsen att bidra till varandras utveckling under utbildningstiden är något av det mest attraktiva och värdefulla man tar med sig från den Anpassade reservofficersutbildningen (AROU).
– Det är en stor förmån att få öva sina pedagogiska färdigheter och sitt ledarskap genom att utbilda de andra i kursen och få konstruktiv återkoppling av både lärare och kurskamrater, betonar Marcus Andersson. Det är faktiskt ganska sällan man får vara med om det ute i arbetslivet!

Men det är faktiskt Emil Yliperttulas vardag när han inte tjänstgör på Norrbottens flygflottilj, F21. Han utbildar och coachar säljare på ett stort företag, men har också en gedigen bakgrund i Försvarsmakten, bland annat som instruktör i den militära grundutbildningen:
– Det är min drivkraft att se andra människor utvecklas! För mig har den största behållningen varit att umgås med nya människor och reflektera över mig själv och min egen roll i gruppen. Det känns särskilt roligt att få kamraternas uppskattning för att jag delar med mig av min erfarenhet och kunskap och bidrar till deras utveckling.

Det är många känslor i luften på examensdagen – glädje, stolthet, vemod och lite lättnad.
– Jag är glad och stolt att ta examen som reservofficer, konstaterar Per Larsson. Det ska bli skönt att komma hem till ett ”normalt” liv igen, men jag kommer att sakna mina kurskamrater.