ÖB kommenterar tillskottet till Försvarsmaktens ekonomi

I dag presenterade socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet och liberalerna en överenskommelse om finansieringen av det militära försvaret. Överenskommelsen innebär en möjlighet för Försvarsmakten att fortsätta öka den militära förmågan.

– Den ökning av anslaget som Försvarsmakten nu tilldelas blir ett viktigt tillskott på vägen att långsiktigt bygga ett starkare försvar, säger ÖB Micael Bydén. Foto: Ronny Hammar/Försvarsmakten

– Det här är ett välkommet och nödvändigt besked som ger Försvarsmakten förutsättningar för fortsatt tillväxt. Nu fortsätter det grannlaga arbetet med att bereda de förslag som Försvarsberedningen har tagit fram, säger överbefälhavaren Micael Bydén.

Överenskommelsen innebär att anslagen för det militära försvaret ökar med 5 miljarder årligen från år 2022 till 2025 då det uppgår till 84 miljarder.

– Med tanke på det förändrade omvärldsläget behöver vårt försvar förstärkas. Den ökning av anslaget som Försvarsmakten nu tilldelas i perioden 2022 till 2025 blir ett viktigt tillskott på vägen att långsiktigt bygga ett starkare försvar, säger Micael Bydén.