”Med reservofficersutbildningen behövde jag inte välja”

Ledarskap, pedagogik och fysiskt stridsvärde. Under skjutledarutbildningen tillämpas reservofficerskadetternas teoretiska kunskaper i praktiken. Men först kommer säkerheten.

Säkerheten är nummer ett för skjutledare. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Lärare Henrik Aringer leder utvärderingen efter ett skjutpass. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Fyller magasin inför nästa övningspass. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Det blir många hål efter en dag på skjutbanan. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
– Jag tänker mer på hur skjutledaren agerar än på mitt eget skytte, men träffbilden var ändå helt ok, säger Cerise Bauer. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Kadetterna på den anpassade reservofficersutbildningen går under tio sommarveckor på Militärhögskolan i Halmstad för att fullfölja utbildningen som de startade förra sommaren.

Utbildningen vänder sig mot de som har tidigare militär erfarenhet och vill bli specialistofficerare och är uppdelad på två kurser, Arok 1 och Arok 2. Kurserna är på tio veckor vardera och genomförs under två somrar.

Att utbildningen går mitt i semesterperioden tycker kadett Emil Yliperttula är bra.
– Det går att genomföra utbildningen då utan att det kolliderar allt för mycket det vi håller på i vanliga fall.

För Emils del är det ett arbete med att utbilda och träna säljare.
– Jag tror att de pedagogiska delarna i reservofficersutbildningen kommer hjälpa mig mycket i det civila arbetet också. Även i ledarskapet finns mycket att dra nytta av.
– Och att spendera semestern i Halmstad är det många som gör, skojar han.

Men just denna vecka har de 16 kadetterna lämnat Halmstad och åkt till övningsområdet Önnarp som ligger på Hallandsåsens södra sluttningar. Där genomför de en delkurs för att bli godkända skjutledare. I två grupper turas de om att leda varandra under övningspass på skjutbanorna. Efter varje pass hålls en utvärdering där alla får berätta om hur de tyckte passet genomfördes.

– Alla hjälps åt, lär av varandra och är mottagliga och tacksamma för feedback, berömmer läraren Adrian Stiessel.

– Vi är en ganska spretig grupp i olika åldrar och med olika bakgrunder och har kanske haft olika förväntningar på utbildningen också, säger Emil Yliperttula. Men det är en styrka. Vi lär oss mycket av varandra.

Kadett Cerise Bauer håller med.
– Vi är en väldigt bra grupp. Nu går vi andra delen i utbildningen och har lärt känna varandra bättre från förra sommaren och jag tycker vi stöttar varandra ännu mer nu.

Cerise Bauer har arbetat som gruppchef på Trängregementet i Skövde och tänkte läsa vidare till specialistofficer. Men så dök det upp en annan civil utbildning som lockade.
– Fast med reservofficersutbildningen behövde jag inte välja. Det går att göra både och, vilket passade mig perfekt! Men jag tror att många inte vet om vilka möjligheter man har eller ens att den här anpassade reservofficersutbildningen finns.