Reservofficersexamen dubbelt upp

För första gången utnämndes både nya officerare och specialistofficerare i reserven vid ett gemensamt examenstillfälle vid Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) idag. Både en ettårig reservofficersutbildning (ROU) och en anpassad reservofficersutbildning (AROU) om 20 veckor är nu till ända. Försvarsmakten har fått ett välkommet tillskott av ett trettiotal nyblivna reservofficerare.

Nyexaminerad reservofficer gratuleras av arméchef Karl Engelbrektson till väl genomförd reservofficersutbildning (ROU) vid en värdig examensceremoni på Militärhögskolan i Halmstad under onsdagen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Tjänsteförrättande skolchef Lars Lindén lämnar över befälet till dagens examensförrättare arméchef Karl Engelbrektson vid examensceremonin. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Adrian Stiessel, Blekinge flygflottilj, har precis utnämnts till förstesergeant och specialistofficer i reserven. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Parad för fanan. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Martin Berlin, Trängregementet, på väg för att utnämnas till förstesergeant och specialistofficer i reserven. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Arméchef Karl Engelbrektson talade om omvärldsutvecklingen och det stora behovet av yrkes- och reservofficerare i tider av tillväxt i Försvarsmakten. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– Ni är välkomna, välbehövda och personifierar Försvarsmaktens leverans på regeringens uppdrag – ett starkare försvar och ett Sverige med större motståndskraft, betonar arméchef Karl Engelbrektson. Reservofficerare bidrar till en gynnsam dualism genom att både vara en del av totalförsvaret i sina civila arbeten och som chefer och officerare i Försvarsmakten.

Fler vägar in i reservofficersyrket som specialistofficer

Den anpassade reservofficersutbildningen(AROU) till specialistofficer i reserven har sedan 2012 genomförts i två sommarperioder om tio utbildningsveckor vardera, huvuddelen vid MHS H, fyllda med ämnen som ledarskap, pedagogik, taktik, fysiskt stridsvärde med mera. Ämnesområden som har gjort de blivande reservofficerarna rustade att ta steget in i befälskapet för att kunna leda och utveckla andra. Nytt för i år är att den även kan genomföras som en rak utbildning i en följd med start i januari månad på MHS H. Anledningen är att det ska finnas större flexibilitet och fler vägar in i reservofficersyrket när Försvarsmakten ska tillväxa, inte minst för att erbjuda en yrkesutvecklingsmöjlighet för soldater, sjömän och gruppbefäl som är på väg att avsluta den delen av sitt yrkesliv.
– Efter åtta år som kontinuerligt tjänstgörande soldat har jag nått mitt tak vad gäller utvecklingsmöjligheter och ser det här som ett naturligt steg, berättar Adrian Stiessel, nybliven förstesergeant på Blekinge flygflottilj, F 17. Jag trivs i Försvarsmakten, i synnerhet med att utbilda rekryter och anställda, och vill göra det ett tag framöver innan jag börjar orientera mig mot ett civilt yrkesliv. Förmodligen kommer jag att närma mig den civila skolvärlden eller annat arbete med personalansvar så småningom där jag kan dra nytta av mina kunskaper och erfarenheter från Försvarsmakten kopplat till ledarskap och pedagogik.

Kurskamraten Martin Berlin, tillhörande Trängregementet, arbetar som samhällsplanerare på Norrköpings kommun och har just uppfyllt något som han funderat på sedan värnplikten:
– Det känns perfekt att kombinera min civila och militära karriär! Pedagogik och ledarskap är något jag kommer att ha stor nytta av även civilt, men faktiskt också taktikutbildningen där jag lärt mig att på ett effektivt sätt snabbt analysera och bryta ner en stor uppgift till något hanterbart.

Utbildning som börjar hitta sin form

Den ettåriga utbildningen till officer i reserven har nu genomförts för andra gången. Nu är utbildningens tre delkurser avklarade och kadetterna har tillbringat året på både MHS H, funktionsskolor och förband ute i landet. Först en gemensam teoretisk grund i bland annat ledarskap och pedagogik, sedan fördjupad kunskap i den valda yrkesinriktningen och sist, men inte minst, praktik på hemmaförbandet. Det sistnämnda är något som den nyblivna fänriken Niklas, tillhörande Livregementets husarer, K3, uppskattat särskilt:
– Jag tycker att det är kul att vara chef, att leda verksamhet och ta ansvar. Utbildningen som helhet har utvecklat mig mycket personligen, men jag vill särskilt lyfta praktikdelen på hemmaförbandet. Jag har fått känna på verkligheten och det gör att jag känner mig lugn och ser framtiden an nu när jag ska återvända för cirka ett års tjänstgöring där jag i huvudsak ska utbilda rekryter på den militära grundutbildningen, GU.

Niklas trivs väldigt bra i Försvarsmakten men är inställd på ett civilt yrkesliv inom den statliga sektorn så småningom, kanske på Utrikesdepartementet efter de civila studier som krävs:
– Att bli reservofficer är inget som förstör mina civila planer. Det här blir bara en paus som dessutom ger mig en utbildning och yrkeslivserfarenhet som jag aldrig kommer att glömma!