En välbehövlig officersförstärkning till Försvarsmakten

Kadetter blir fänrikar

Efter studier på Militärhögskolan Karlberg lämnar nu tre kullar samtidigt skolan för en framtid som officerare i Försvarsmakten. De tre olika programmen som avslutas samtidigt är den 224:e kursen från det treåriga officersprogrammet och två olika kurser på det ettåriga särskilda officersprogrammet . I närvaro av överbefälhavaren, blivande chefer och kollegor, och anhöriga, har kadetterna, nu utnämnda till fänrikar, genomgått en avslutningsceremoni framför slottet.

Nyblivna fänrikar marscherar in till avslutningsceremonin. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Fler nya fänrikar än på mycket länge stod uppställda på avslutningsceremonin. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Överbefälhavare Micael Bydén höll tal och delade ut utmärkelser. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Militärhögskolan Karlbergs chef kommendör Bo Berg saluterar en av sina nya kollegor. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Många anhöriga var på plats för att fira sina nära. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Kadetterna i den 224:e kursen har under veckan formellt avslutat sina studier vid Försvarshögskolans officersprogram (OP). I och med dagens avslutningsceremoni lämnar de nu efter tre år Militärhögskolan Karlberg (MHS K) med en yrkesexamen med fänriks grad. Samtidigt lämnar även deltagarna på särskilda officersprogrammet (Sofu) Militärhögskolan Karlberg efter ett års intensiva studier, även de med fänriks grad.

− Dessa blivande unga chefer utgör en nödvändig tillökning i en växande försvarsmakt. Och jag är därför stolt och nöjd att idag kunna överlämna 152 fänrikar som går direkt in och förstärker Försvarsmaktens verksamhet, chefen för Militärhögskolan Karlberg, kommendör Bo Berg.

Under sommaren, eller strax efter, kommer dessa unga, välutbildade och motiverade fänrikar stärka upp förband runt om i Sverige.

Kadetterna från officersprogrammet

Officersprogrammet (OP) är en gemensam utbildning som Militärhögskolan Karlberg bedriver tillsammans med Försvarshögskolan och som ger kadetterna en bred akademisk utbildning, samtidigt som de utvecklar sin militära profession. Allt för att de ska vara väl förberedda för de uppgifter som möter dem som chefer på olika nivåer när de kommer till sina hemförband.

Kursdeltagarna från Sofu

Det ryms två olika kurser inom det särskilda officersprogrammet (Sofu), OFF och OFSK. Båda utbildar försvarsmaktsanställd personal till officerare. Kraven är bland annat att deltagaren har relevant akademisk examen om minst 180 poäng. OFSK skiljer sig från OP och OFF genom att deltagarna där har specifika yrken sedan tidigare, som utbildningen utbildar mot. Exempel på det är meteorologer och läkare.

Utveckla individen och övervinna rädsla

Under studietiden har kadetterna varvat krigsvetenskap, ledarskap och taktik med flera akademiska ämnen och praktiska moment. Beroende på inriktning har kadetterna varit med om olika utmaningar. Bland annat har armékadetterna fått bestiga Kebnekaise, marinkadetterna seglade med HMS Gladan och flygvapenkadetterna genomförde rekognosering och navigering från flygplan inom ramen för ledarskap och ökad självkännedom. Även truppföring, fysisk träning, skjutövningar och vinterutbildning i Arvidsjaur har varit delar i den breda professionsutvecklingen.

Livet på Karlberg

Kadetterna i den 224:e kursen, 224.qrzn på karlbergianska, eller ”Thess eftertraktade” som de kallar sig själva, har under sin studietid tagit ansvar för och deltagit i kadettraditioner, ceremonier och baler. En del av dem med anor från 1800-tal. Sofu-kadetterna har i den mån de varit på plats och haft möjlighet, även de deltagit i dessa tillställningar.

− Vi ser tydligt hur kadetterna har utvecklats i sin roll som ledare och förebilder under sin tid här på skolan. Det är viktigt, eftersom detta är blivande chefer. Men vi ser också hur professionellt och med vilken stark vilja de tagit till sig sina kunskaper i sin profession. Jag bedömer att vi tillsammans lyckats riktigt bra, och jag önskar Försvarsmaktens senaste tillskott av ledare all lycka på förbanden, säger Bo Berg.