Samhällets utmaningar i höjd beredskap studeras på Gotland

Försvarsintendentutbildningen genomförde totalförsvarsvecka på ön

Totalförsvar definieras som den verksamhet som behövs för att förbereda samhället för krig och består av både militärt försvar och civilt försvar. Hur samhället utvecklas för att klara av detta har eleverna på Försvarsintendentutbildningen (Fint) djupdykt i under en våt och kylslagen marsvecka på Gotland. Fokus låg på Gotland, men hela Sveriges utmaningar diskuterades.

Kursdeltagare på Fint-kursen, och företrädare för företag och organisationer på Gotland som är viktiga för totalförsvaret, på besök på ett av få livsmedelslager på ön. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
JIT, eller Just In Time, är principen som gäller för Sveriges förrådshållning anno 2019. Med Just In Time menas att varorna levereras precis när de behövs, för att minska behovet av att lagra livsmedel och därmed kunna hålla kostnaderna nere. Det betyder att Gotland i det här fallet, men även Sverige i stort, just nu inte klarar matförsörjningen i särskilt många dagar om logistikkedjan störs ut. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Agneta Niemi i avvikande pikétröja, civil som hon är bland sina uniformerade kollegor. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Tommy Vormisto framför säsongstomma lagerhyllor. Hyllorna fylls på under turistsäsong då omsättningen på Gotland ökar rejält. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Försvarshögskolan föreläser för kursdeltagarna om lagstiftning i olika beredskapsnivåer. En av många föreläsningar under veckan. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

− Totalförsvarsveckan var bra, för det första för att Gotland är ett Sverige i miniatyr. Gotland har ju också fått en uppgift att utveckla sitt totalförsvar, som andra också fått, men Gotland ska göra det lite snabbare. Vi har bundit ihop vad regionen gör, vad länsstyrelsen och Försvarsmakten gör och hur de arbetar tillsammans. Det finns ett driv här på Gotland som vi hoppas kan spridas till resten av landet också, säger Tommy Vormisto, en av eleverna på den ettåriga Försvarsintendentutbildningen som hålls av Managementenheten på Militärhögskolan Karlberg.

Hur klarar sig Sverige utan import i ett krisläge? Klarar vi oss utan el? Hur ser samhällets utmaningar ut i en så kallad gråzon, alltså mellan fred och krig? Det var några av frågeställningarna som avhandlades under veckan som genomfördes med de flesta av totalförsvarets aktörer på ön. Kunskap som eleverna på Fint-kursen kan lägga till i sin redan breda utbildning, huvudsakligen inom logistikområdet. För en försvarsintendent är just en logistiker med fördjupad kompetens.

Återupptagen utbildning

Försvarsintendenturen har en gedigen historik. Det har funnits experter inom logistikområdet i olika former ända sedan arméerna började röra sig över stora områden. I Sverige har det under åren i olika former funnits både en intendenturkår och intendenttrupper. Men de senaste tio åren har utbildning av nya försvarsintendenter lyst med sin frånvaro, något som nu alltså den här årskursen ändrar på. Och behovet av examinerade försvarsintendenter är stort inom myndigheten.

− Jag rekommenderar de som arbetar med logistik inom Försvarsmakten, sök, det här är en jättebra grund att stå på! Du får sån bredd i alla håll och kanter. Jag säger det, jag är inte samma person när jag gick in här i augusti-september som jag kommer att vara när är färdig här, jag kommer ha en helt annan plattform att stå på. Och för mig som civil, jag har som arbetat i min lilla bubbla därhemma, nu har jag fått helheten, säger Agneta Niemi från Boden.

Agneta Niemi igen:

− Kursen är lång, det är ett år du är borta från hemmet, familjen och allting. Men det är värt det! Du får en kamratskap, ett nätverk. Du lär dig allt om Försvarsmakten och en hel del runtomkring. Det är bara superlativ. Det finns inget negativt att säga, kan inte komma på vad det kan vara. Du får ge ett år, men du får så mycket tillbaka!

Nästa kursstart för Fint-kursen är 2020, men det går bra för Försvarsmaktsanställda att söka delkurser som startar i höst redan nu.