Militärhögskolan Halmstad 20-årsjubilerar

Ungt förband med viktiga uppdrag

Den 1 januari 1999 startade Militärhögskolan Halmstad (MHS H) upp som förband. Idag firades de första 20 åren genom att både titta tillbaka, men framförallt blicka framåt. MHS H har sedan starten varit en mycket viktigt kugge i Försvarsmaktens personalförsörjningssystem.

Militärhögskolan Halmstad 20-årsjubilerar som förband i år. Under fredagen samlades personal och elever till en jubileumsceremoni. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
- Militärhögskolan Halmstads 20-åriga resa har inte alltid varit rak, konstaterar Anders Stach, chef för MHS H. Men vi har lärt oss, skaffat oss erfarenhet och ödmjukhet som gör att vi är väl rustade i ett tydligt uppdrag framåt. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Ett hundratal gäster, medarbetare och elever deltog vid en jubileumsceremoni på fredagen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Anette Philipson, lärare i ledarskap på Militärhögskolan i Halmstad, ger ett medarbetarperspektiv på verksamheten under jubileumsceremonin. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kadett Jimmy Åfeldt, som genomför anpassad reservofficersutbildning, berättar om hur det är att studera på Militärhögskolan Halmstad. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Fredagens jubileumsceremoni under värdiga former ramades in av musik med Skånska husarsextetten. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Överste Peter Nilsson, tjänsteförrättande chef för Utbildningsavdelningen i Högkvarteret, gav högre chefs syn på Militärhögskolan Halmstads betydelse för Försvarsmaktens fortsatta tillväxt och utveckling. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Fyra av Militärhögskolan Halmstads sex chefer under de 20 år som gått - Anders Stach (nuvarande chef), Tommy Karlsson, Peter Öberg och Johan Rydén. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

– Det är en stor och viktig dag för oss, betonar Anders Stach, chef för Militärhögskolan Halmstad. Det är många medarbetare som under årens lopp, med stark vilja och hög ambition, utvecklat förbandet till vad det är idag – en modern och unik utbildnings- och utvecklingsplattform.

Förändrat uppdrag med tiden

I takt med att ett nytt befälssystem införts i Försvarsmakten har Militärhögskolan Halmstad ominriktat utbildningsverksamheten från att i begynnelsen utbilda taktiska officerare till att idag ha fullt fokus på utbildning och utveckling av specialist- och reservofficerare till Försvarsmaktens krigsförband. Cirka 300 studerande utbildas under 2019, en numerär som med stor sannolikhet kommer att öka under kommande år.
– MHS H är ett mycket ungt förband jämfört med många andra i Försvarsmakten, konstaterar Peter Nilsson, tjänsteförrättande chef för utbildningsavdelningen  i Högkvarteret, MHS H högre chef. Förbandet har ändå redan i många stycken hittat sin nisch och på kort tid blivit synonymt med en tydlig roll inom utbildning av specialist- och reservofficerare, utveckling av ledarskap och pedagogik, men även de som ”har koll på” och följer upp den viktiga grundutbildningen för rekryter i Försvarsmakten.

Försvarsmakten är under tillväxt och på väg mot en mer decentraliserad ledning bland annat genom tre nyinrättade Försvarsgrensstaber.
– Jag är helt säker att de funktioner som Militärhögskolan Halmstad bidrar med kommer att vara viktiga för att hålla samman Försvarsmakten, fortsätter Peter Nilsson.  Det kommer att vara fortsatt viktigt med en gemensam syn inom frågor som rör yrkes- och reservofficerare, ledarskap, grundutbildning med mera. MHS H bidrar till ett starkare försvar och ökad operativ förmåga i allra högsta grad!

Engagemang för individers utveckling

Personalförsörjningen är grunden för Försvarsmaktens tillväxt.
– Jag och mina synnerligen kompetenta medarbetare, som är hängivna uppgiften att utveckla Försvarsmaktens framtida chefer och ledare, ansvarar fortsatt för en väldigt viktig nyckel till framgång för Försvarsmakten, konstaterar Anders Stach.

På MHS H saknas inte engagemang för uppgiften. Anette Philipson har själv varit elev på MHS H i begynnelsen och är sedan tio år en av skolans medarbetare, just nu lärare i ledarskap:
– När jag själv tog examen fick jag med mig några av de mest utvecklande, utmanande och framförallt roligaste åren i mitt liv. Jag visste redan då att jag någon gång ville bidra till att andra får uppleva den utveckling jag gjorde under mina första utbildningsår mot officersyrket. Jag är där just nu. Jag har uppnått det målet med god marginal.

Anette hade inte tänkt stanna så länge på MHS H, men utvecklingsmöjligheterna har varit goda och den ursprungliga drivkraften är fortfarande stark:
– Jag upplever att vi på MHS H har en styrka i att se individer och belysa hur olikheter i vår bakgrund, erfarenhet och personlighet berikar. Jag vill att våra elever ska känna styrkan i detta, att kunna se varandras olikheter som en källa till kunskap, där vi ständigt kan lära av varandra och förstå att vi allesammans behövs för att nå framgång och resultat i de uppgifter vi har att lösa i Försvarsmakten.

Den viktiga grunden – förutsättning för ett bra yrkesliv

Medarbetarnas ambitioner och engagemang uppskattas av de kadetter som just nu genomför Anpassad reservofficersutbildning (AROU) på MHS H.
– Professionalism och kvalitet är vad jag upplever genomsyrar vår utbildning, berättar Jimmy Åfeldt. Jag tycker att det är viktigt och det gör mig lite stolt. Som ett litet glesbefolkat land vid kanten av polcirkeln kommer vi aldrig att vara störst. Desto viktigare att försöka vara bäst. MHS H lägger verkligen grunden för att jag och mina blivande kollegor har en god och stabil plattform att stå på när det gäller vår militära profession och framtida roll som reservofficerare.