Europeiskt utbildningssamarbete i kampen mot hemmagjorda bomber

Det gemensamma exploatering- och analyslaboratoriet är utformat för att bidra till den fortsätta kampen mot hemmagjorda bomber som på engelska benämns Improvised Explosive Device, IED.
– Utbildningen pågår under två veckor och är mycket givande, säger Helena Vitalis, som nyligen kommit tillbaka till Sverige efter två intensiva veckor som analytiker i laboratoriet i Nederländerna.

Logotype för JDEAL, Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory. (bild från övningen Bison Counter 2016). Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Kemist i det mobila kriminaltekniska laboratoriet (bild från övningen Bison Counter 2016). Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

Det gemensamma exploatering- och analyslaboratoriet (JDEAL) med säte i Soesterberg, Nederländerna, fokuserar på att träna upp europeisk förmåga för att bidra till kampen mot IED:er. Projektet går under den Europeiska försvarsbyråns flagg. De deltagande eleverna besitter olika kompetenser och är från flera av EU:s medlemsstater, denna gång från Sverige, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Portugal. I fokus står samarbete, ökad kunskap och kompetens.

JDEAL består av flera celler som tar sig an material och tekniska komponenter från IED:er. Detta inkluderar bland annat en detaljerad visuell undersökning av bilder, biometrisk analys, analys av elektriska kretsar, dokument och media samt kemisk analys av explosivämnen.

– Utbildningen pågick under två veckor varav den första veckan bestod av teorilektioner med ett avslutande kunskapsprov. Den andra veckan var vigd åt arbete i laboratoriet. Det är analytikerns uppgift att sammanställa bevisen och länka ihop. På så sätt lär man sig mycket om de andra cellernas olika kunskapsområden och hur man kan använda sig av deras kunskaper. Vi skickade även information till våra styrkor för att informera om ny teknik eller taktik, säger Helena Vitalis.

Swedec har en flerårig historia med JDEAL. Förbandet har tidigare bidragit med kunskap under laboratoriets etableringsfas och vid flera tillfällen med både lärare och elever. Den här gången skickade förbandet ner två personer som skulle verka som elever, dels i analytikercellen och dels i triagecellen. Triagen är den cell som tar emot, scannar och rapporterar vilka delar som kommit in till exploatering- och analyslaboratoriet. Det internationella samarbetet bidrar till en ömsesidig förmågehöjning inom ramen för att hantera explosiva hot.