Trafiksäkerheten i fokus för den multinationella militärpolisen

Under övningen Trident Juncture deltar omkring 50 000 personer från 31 olika nationer. Det innebär att tusentals militära fordon och besättningar kommer att färdas på de norska smala vägarna tillsammans med civila fordon. Och det är där den multinationella militärpolisbataljonen framför allt gör skillnad.
– Militärpolisen har flera uppgifter men huvuduppgiften här handlar om trafiksäkerhet för att övningen ska kunna rulla på. Vi stöttar styrkorna med trafikreglering och uppmärksammar civila trafikanter så att olyckor inte uppstår, säger plutonchefen Tom Andersson.

I områdena där den svenska brigaden rör sig under Trident Juncture arbetar svenska och norska militärpoliser tillsammans med trafiksäkerheten i fokus. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Svenska Cecilia har varit militärpolis i tre år. Norska Anne i 3 månader och fortfarande under utbildning. Nu är de på plats i Röros för att dirigera trafiken där de svenska styrkorna rullar fram. ”Det har fungerat mycket bra hittills.” säger Cecilia. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Norsk militärpolis i samverkan med personal ur det svenska tungtransportkompaniet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Plutonchef Tom Andersson: "Militärpolisen är här för att stödja de olika förbanden på plats och skapa möjlighet för övning. Vår uppgift är att stödja förbandens förflyttningar på ett säkert sätt och arbeta för att civila inte kommer till skada på grund av övningen" Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Norsk militär polis i samtal med civil trafikant. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Norsk och svensk militärpolis under samverkan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Den multinationella militärpolisstyrkan under Trident Juncture består av ett flertal nationer. Från Sverige deltar drygt 35 personer ur 115:e militärpoliskompaniet tillhörande elfte militärpolisbataljonen på Livgardet. I området där den svenska brigaden befinner sig ingår de svenska militärpoliserna i det östra militärpoliskompaniet tillsammans med kollegor från Norge och Tyskland.

Skarpt för svenskarna

– Militärpolisen består av en övad del, det vill säga militärpoliser som ingår i övningen som en brigadresurs, och så har vi den skarpa delen, de som är ute i verksamheten och styr upp trafiken vid broar, korsningar och liknande. De svenska militärpoliserna ingår i den skarpa styrkan, säger major Niclas Erwall, planeringsansvarig för militärpoliserna under Trident Juncture.

Förutom trafiktjänsten har man även en mindre uppgift att hantera säkerheten ur ett underrättelseperspektiv. När det gäller trafiktjänsten så följer enheterna de stridsplaner som gjorts och identifierar de korsningar, broar eller andra platser där trafikreglering behövs. Sen är man först på plats och sist därifrån.

Norsk kollega ger utökade befogenheter

Alla militärpoliser i den multinationella styrkan på plats får reglera trafik men när det ska göras ordningsingripanden eller frihetsberövanden måste personalen på plats, enligt jurisdiktionen, ha en norsk kollega med sig.
– I områdena där de svenska styrkorna agerar är vi svenskar och norrmän tillsammans och i de tyska och norska motståndarnas område åker tyska och norska militärpoliser tillsammans. På så sätt förenklar vi samarbetet med styrkorna och slipper eventuella språkförbistringar, säger Tom Andersson och fortsätter:
– Vi kommer att sättas på prov tillsammans under övningen och nu får vi chans att träna skarpt tillsammans och provtrycka systemet lite. Det är bra att vi får göra då det kommer att ske fler samarbeten framgent.

Lär av varandra

Militärpolisarbetet har en internationell prägel och ser i stort sett ut på samma sätt i de flesta nationer. Men trots det finns det skillnader.
– I och med att vi jobbar tillsammans får man en inblick i hur de andra nationerna arbetar i sin vardag. I stort jobbar vi på samma sätt men sen kan det finnas skillnader i hur man tar sig an och löser den operativa uppgiften. Det är lätt att man blir lite för hemmakär och vill lösa saker som man gör på hemmaplan. Här kanske de löser samma sak på ett annorlunda sätt som man kanske inte tycker är lika effektivt. Men vi lär av varandra hela tiden, fortsätter Tom Andersson.

Förutom små skillnader i arbetsmetoder finns även stora skillnader när det kommer till erfarenhet.
– Vi har ett brett spann erfarenhetsmässigt. Från tre månader till åtta år så det handlar även om att utbyta kunskaper och erfarenheter mellan varandra och mellan nationer, säger Tom Andersson.

– Slutligen skulle jag vilja trycka på att militärpolisen är här för att stödja de olika förbanden på plats och skapa möjlighet för övning. Vår uppgift är att stödja förbandens förflyttningar på ett säkert sätt och arbeta för att civila inte kommer till skada på grund av övningen.