Toppmöte om genderfrågor

Under två dagar samlade överbefälhavaren representanter från 17 försvarsmakter och flera internationella organisationer för att diskutera jämställdhet i militär verksamhet.
– En försvarsmakt som är mer jämställd än den vi har i dag är en starkare försvarsmakt ur ett operativt perspektiv, det är ingen rättvisefråga, säger ÖB Micael Bydén.

ÖB på genderkonferens
Försvarsmakten hade värdskapet för konferensen som genomfördes på Gällöfsta konferenscenter. Foto: Försvarsmakten

Syftet med konferensen är att lyfta fram vikten av arbetet med det som kallas genusperspektiv i militära operationer. Det handlar om att lyfta fram de lärdomar Sverige dragit genom åren framförallt från internationella operationer, och låta de inbjudna länderna dela med sig av sina erfarenheter och tillsammans hitta vägen fram.

– Den här konferensen är ett bevis på att ledarskapet tagit till sig de här frågorna inte bara i ord utan också i handling. Det gäller att göra detta till en naturlig del av det vi gör i vardagen, säger Charlotte Isaksson, EU:s rådgivare i genderfrågor.