Svenskt-finskt samarbete i Norge

Sedan sommaren 2015 finns det ett beslut från regeringarna i Sverige och Finland om ett utökat försvarssamarbete, FISE. En viktig del i samarbetet är att öva tillsammans i multinationella övningar. Därför ingår en gemensam svensk-finsk armébataljon i den svenska brigaden under övningen Trident Juncture i Norge.
– Finland är det land vi har mest försvarssamarbete med och den här övningen är en viktig del i den fortsatta utvecklingen mellan våra länder, förklarar generalmajor Anders Callert när han besökte bataljonen under samträningen i Älvdalen.

Svensk- finsk pansarvärnsomgång i Älvdalen inför övningen Trident Juncture 18.
Svensk- finsk pansarvärnsomgång i Älvdalen inför övningen Trident Juncture 18.
Svenska och finska soldater bildar tillsammans en skyttebataljon som ingår i den svenska brigaden under Trident Juncture 2018. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Generalmajor Anders Callert möter finska soldater i Älvdalen. Snart börjar övningen Trident Juncture 18.
Chefen för Försvarsmaktens förbandsproduktion, generalmajor Anders Callert, i samtal med finska spaningssoldater. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten
Gruppchef Niklas Sjögren ger order till finska soldater. Svenska och finska soldater kommer att jobba ihop under övningen Trident Juncture 18.
Niklas Sjögren, gruppchef i 71:a bataljonen från Södra skånska regementet ger order till finska soldater. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten
Kai Eskelinen, vagnchef på en finsk pansarterrängbil 203. Han ser framemot Trident Juncture 18.
"Det känns väldigt naturligt att arbeta ihop med svenska soldater", säger den finske vagnchefen Kai Eskelinen. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten
Svenska och finska soldater träffas i Älvdalen innan övningen Trident Juncture 18.
Svenska och finska soldater under samträningsfasen i Älvdalen inför övningen Trident Juncture. Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten
71.motoriserade bataljonen tillsammans med finska soldater på bataljonsuppställning i Älvdalen. Bataljonschefen överstelöjtnant Ziegenfeldt hälsar på soldaterna. 

Swedish 71. motorized battalion together with the finnish infantry company in ÄLVDALEN during Trident Juncture 2018.
Bataljonchefen, överstelöjtnant Andreas Ziegenfeldt tar emot soldaterna ur 71:a bataljonen tillsammans med det finska kompaniet. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Gruppbild på svenska och finska soldater inför övningen Trident Juncture 18.
Svenska och finska soldater laddade för Trident Juncture 2018 i Norge. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Bataljonen består av ett finskt skyttekompani från Björneborgs brigad och tre kompanier från 71:a bataljon från Södra skånska regementet, P 7. Bataljonen är en motoriserad skyttebataljon vars styrka är mobilitet och hög förmåga till avsutten strid i svår terräng.
– De finska soldaterna är motiverade och välutbildade. Tillsammans med våra soldater från 71:a bataljon bildar vi ett farligt förband oavsett vem som är motståndare, säger bataljonchefen Andreas Ziegenfeldt.

Enkelt att samarbeta

Sedan i somras har den svenska bataljonsledningen och officerare från det finska kompaniet haft ledningsträningsövningar för att hitta smidiga sätt att arbeta tillsammans. Sverige och Finland använder olika ledningssystem inom armén och därför använder bataljonen samverkansofficerare, svenska officerare ingår i det finska kompaniet och finska officerare ingår i bataljonsledningen.
– Vi har arbetat i flera år tillsammans med finska armén i internationella insatser, men det här är första gången på länge som vi övar nationellt försvar ihop. Men det är väldigt lätt att arbeta ihop med finska soldater och officerare, fortsätter bataljonchefen Andreas Ziegenfeldt

Anställda och värnpliktiga tillsammans

De svenska soldaterna är heltidsanställda och de flesta har erfarenhet från större övningar eller internationella insatser. Det finska kompaniet däremot består av värnpliktiga som är frivilliga och särskilt uttagna för att ingå i den finska enheten "Rapid Reaction Force", Finlands internationella beredskapstrupp. Rekryterna muckar i december och de flesta kommer att åka på internationell insats till Libanon under början på nästa år. Den finske värnpliktige vagnchefen Kai Eskelinen har hunnit att träffa några av de svenska soldaterna och de passade på att jämföra utrustning för att se skillnader och likheter på hur de löser uppgifter.
– Det känns väldigt naturligt att arbeta ihop med svenska soldater. Det finns en bra relation mellan Finland och Sverige, vi är som bröder, säger Kai Eskelinen.

"Vi ger aldrig upp"

Niklas Sjögren har varit anställd som soldat sedan 2008 och är gruppchef sedan fem år tillbaka. Han tror att det kommer att vara en utmanande övning med det kalla vädret och att möta en kvalificerad mekaniserad motståndare från Nato. Han tror att nyckeln kommer att bli att utnyttja terrängen till sin fördel.
– Det är det här vi har övat för, pansarvärnseld blandat med mineringar och indirekt eld. Men vår största styrka är att vi aldrig ger upp, vi är fysiskt och psykiskt starka och vi ger alltid 100 procent, säger gruppchefen Niklas Sjögren från 712:e kompaniet.
Bataljonen har samtränat i Älvdalen under ett antal dagar och befinner sig nu i Norge under andra brigadens ledning. På onsdag börjar övningen på riktigt och den svensk- finska bataljonen är redo för utmaningar.