Motoriserad infanteribataljon

71:a bataljon består av heltidsanställda soldater och är utrustad med stridsfordonet Pansarterrängbil 360. Under 2016 - 2017 är bataljonen kärnan i det internationella uppdraget MINUSMA i Mali, för Förenta Nationernas räkning. Vi kallar insatserna Mali 04 och Mali 05.

Södra skånska regementet - P 7
Fakta Södra skånska regementet - P 7
  • Förkortning: P 7
  • Ort: Revingehed
  • Yrkesofficerare: 214
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 216
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 301
  • Civilanställda: 53
  • Reservofficerare: 507
Så här har vi räknat