Planeringen har startat för Totalförsvarsövning 2020

Dialog och engagemang präglade startmötet för Totalförsvarsövning 2020. Övningsledare, utvärderare och kommunikatörer från drygt 60 medverkande organisationer diskuterade bland annat övningsmål, kommunikationsstrategi och behov av kompetensutveckling.

Konferens i universum, LedR, Enköping.
Konferens i universum, LedR, Enköping.
Gabor Nagy, chef för totalförsvarsavdelningen i Försvarsmakten och Johan Hjelm, biträdande chef på enheten för övning i MSB, inledde startmötet för TFÖ 2020. Foto: Rickard Törnhjelm/Combat Camera/Försvarsmakten

Planeringsprocessen har startat för den första totalförsvarsövningen på mer än 30 år - TFÖ 2020. Drygt 180 deltagare från 60-talet aktörer medverkade när Försvarsmakten och MSB bland annat presenterade övningens koncept, de aktörsgemensamma målen och en gemensam kommunikationsstrategi. Inbjudna var övningsledare, utvärderare och kommunikatörer från de organisationer som kommer att medverka i övningen.

- Att så många myndigheter och organisationer nu inleder en gemensam planering för TFÖ 2020 är ett viktigt steg för att stärka Sveriges totalförsvar. Försvarsmakten har genom övningen Aurora 17 tränat stridskrafternas förmåga att gemensamt möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Vi har fått ett kvitto på att det vi gör är bra, men också på hur vi fortsätter öka vår militära förmåga. Nästa steg är nu att tillsammans med aktörerna i det civila försvaret, öka den gemensamma totalförsvarsförmågan. Under hela resan från planering till genomförande kommer vi att dra värdefulla erfarenheter inför fortsatt arbete efter 2020, säger Gabor Nagy, chef för Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning.

Arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar omfattar både utbildning, övning och andra åtgärder.

- MSB genomförde i våras SAMÖ 2018. Övningen var den första nationella övningen i civilt försvar inom ramen för den återupptagna totalförsvarsplaneringen. Vi övade samverkan och ledning under störda förhållanden. Genom SAMÖ har vi identifierat både styrkor och områden för fortsatt utveckling inom förmågan till civilt försvar. I TFÖ 2020 tar vi nu ett helhetsgrepp och övar det militära och det civila försvaret tillsammans, säger Johan Hjelm, biträdande chef på enheten för övning i MSB

Tillsammans bygger vi ett motståndskraftigt och uthålligt totalförsvar

Övningens övergripande mål är att skapa förutsättningar för det civila och det militära försvaret att tillsammans inför och under höjd beredskap skydda samhällsviktiga funktioner, värna civilbefolkningen och försvara landet mot väpnat angrepp.

- Övningens ambition är hög och omfattar alla nivåer av totalförsvarssystemet, säger MSBs projektledare Anna Karphammar. I vårt förslag till övningskoncept tar vi hänsyn till aktörernas olika roller och förutsättningar.

Att delta i TFÖ 2020 är också ett sätt att bidra till folkförankring och försvarsvilja. Med en gemensam kommunikationsstrategi och kommunikatörer med i planeringen från starten är syftet att bidra till att höja kunskapen och medvetenheten om totalförsvar och beredskap hos allmänheten. Planeringsarbetet och genomförandet av TFÖ 2020 blir en viktig milstolpe på vägen till ett starkare totalförsvar. Tillsammans bygger vi ett motståndskraftigt och uthålligt totalförsvar.

- Vi har lämnat stort utrymme för dialog i programmet de här dagarna. Det handlar både om att skapa ett gemensamt ägarskap, att lära känna varandra och att förstå varandras ansvar och roller. För ett framgångsrikt resultat behöver alla deltagare bidra till helheten, säger Mikael Johnsson, planeringsansvarig för TFÖ 2020 i Försvarsmakten.